Domů Mensovní zprávy Krátce z Rady Mensy

Krátce z Rady Mensy

Od Petr Mazal

Další letošní zasedání Rady Mensy ČR proběhlo dne 8. 5. bezprostředně po jarním celostátním setkání v Prostějově.

Komise pro testování pokračuje v přípravách nového testu pro dospělé, byla vytištěna finální verze testových sešitů pro standardizaci. Projednávali jsme i hospodaření, stav migrace Mensashopu a byli schváleni noví koordinátoři Čestného uznání.

Dalším bodem jednání byla i změna názvu naší organizace na Mensa Česko, jak bylo již avizováno v minulém zápisu. Důvodem je to, že název Mensa České republiky, který vznikl po rozdělení Mensy Československo v roce 1993, evokuje spíše situaci, kdy daná instituce patří státu, například Policie České republiky, Ministerstvo kultury České republiky apod. Národní pobočky mezinárodních firem a organizací užívají název státu v prvním pádě, například Siemens Česká republika, Mensa Slovensko, Mensa Francie. Důvodem pro využití kratšího „Česko“ je pak to, že se tento název stal oficiálním názvem naší země, jedná se o veřejností přijímané a užívané jméno našeho státu. Návrh na změnu bude předložen k hlasování na letošní Valné hromadě (CIIRC, 11. 6. 2023).

Byli jsme informováni také o proběhlých i plánovaných akcích, letních táborech, zájezdech a o přípravách celostátních setkání – podzimní setkání 2023 proběhne v Ostravě, jarní 2024 bude v Liberci a podzimní setkání 2024 připraví ve spolupráci MS Plzeň a Karlovy Vary.

Kompletní zápis z jednání je jako vždy publikován na intranetu.
Další jednání RM se uskuteční dne 28. 9. 2023 v Ostravě.

Zanechat komentář

− 6 = 1

Mohlo by se vám líbit