Poslání Mensy

Když Lance Ware a Roland Berrill v roce 1946 zakládali Mensu, měli ambiciózní vizi. Chtěli vytvořit intelektuální aristokracii, řešit problémy světa, vytvořit mozkové centrum, které bude radit vládě v politických otázkách.

Rozhovor: Martin Sedláček – Nový předseda Mensy ČR

Potkat Martina Sedláčka na některé mensovní akci nebývá problém – patří k jedněm z nejaktivnějších členů. Podílí se na projektu Supporting Gifted Children for the Future, společně s manželkou Evou a dalšími dobrovolníky intenzivně pracuje na zavedení efektivního systému přípravy a evidence úloh do Logické olympiády, je zapojený do úprav mensovního intranetu, byl členem organizačního týmu tří celostátních setkání v řadě – a samozřejmě je také nově zvoleným předsedou Mensy České republiky.
Jaký je, co má na Mense nejraději a čeho by chtěl docílit během svého funkčního období?