Domů O časopise Pro přispěvatele

Pro přispěvatele

Od Zuzana Kořínková

Své příspěvky zasílejte na e-mail redakce@mensa.cz
Přehled termínů uzávěrek najdete na stránce Kontakty

Kdo může přispívat

Do časopisu Mensa mohou přispívat mensané (děti i dospělí) i nečlenové.

O čem psát

Mensané jsou pestrá společnost plná rozmanitých zájmů a oblastí činnosti. Tuto pestrost rádi v časopise odrážíme – je tedy možné zaslat nám články z nejrůznějších oborů a na nejrůznější témata.

Pokud máte nápad, čím časopis obohatit, a nejste si jistí, jestli je daný příspěvek vhodný, kontaktujte nás na redakce@mensa.cz, rádi to s vámi probereme.

Nejčastější typy příspěvků:

Reportáže z uskutečněných mensovních akcí
(příležitost dát pozitivní zpětnou vazbu organizátorovi, nalákat dosud neaktivní členy k budoucímu zapojení nebo předat zajímavé informace z exkurze/přednášky)

Pozvánky na akce
(obvláště na větší akce plánované delší dobu dopředu; nezapomeňte je zasílat s dostatečným předstihem)

Rozhovory se zajímavými mensany i nemensany

Články zaměřené na téma inteligence, nadání a vzdělávání

Popularizačně-vědecké články
(nebráníme se článkům z jakékoliv oblasti – měly by ale vždy mít popularizační přesah, aby se v nich orientovali i ti čtenáři, kteří se danou oblastí aktivně nezabývají)

Články zaměřené na seberozvíjení

Recenze a doporučení
(her, knih, filmů… optimálně s „mensovním“ přesahem)

Logické i vědomostní hry, hříčky a kvízy do rubriky Bystřílna
(protože mensané si rádi hrají)

Vlastní umělecká tvorba
(literární díla, fotografie, malby, kresby…)

Dětská rubrika
(všechny výše uvedené typy příspěvků vítáme i od členů Dětské Mensy/potomků členů Mensy „dospělé“)


O čem nepsat

Vyhněte se tématům, která jsou v rozporu se stanovami Mensy Česko nebo prezentují zboží, služby nebo názory, které jsou v rozporu se zákony ČR.

Rozhodnutí o zveřejnění či nezveřejnění konkrétního příspěvku je vždy v kompetenci Redakční rady zřizované Radou Mensy.

Jak příspěvek formátovat

Příspěvky posílejte jako samostatné textové soubory (docx, txt, odt). Název souboru by měl odpovídat nadpisu článku. Neposílejte články jako text přímo v těle e-mailu.

U článku by neměl chybět nadpis, jméno autora článku i autora případných fotografií.

Není potřeba text výrazněji formátovat, při zlomu se většina původního formátování ztratí – používejte jen takové formátování, které má vliv na význam (odstavce, kurziva, tučný text)

Text článku projde stylistickou i pravopisnou korekturou a dle uvážení redakce a prostorových možností časopisu může být zkrácen.

Pokud jsou součástí příspěvku fotografie, nevkládejte je do textového souboru a pošlete je jako samostatné soubory (více níže). Pokud vám záleží na konkrétním umístění fotografií, budeme se vám s ohledem na možnosti snažit vyjít vstříc – v takovém případě můžete fotografie do textu na požadované místo vložit, nezapomeňte je ale poslat i odděleně v co nejvyšším rozlišení.

Jak vybírat a posílat fotografie

Fotografie ke svému článku vždy zasílejte jako samostatné soubory (ne vložené do textového dokumentu) a v co nejvyšším rozlišení. Nezapomeňte nám napsat i jméno jejich autora.

Fotografie můžete poslat buď e-mailem společně s článkem, nebo je při větším objemu nahrát na mensa.click/foto do nově založené složky s názvem článku, ke kterému patří.

Není nutné zasílat fotografie upravené – úprava expozice, barevnosti apod. je u všech fotografií provedena při zlomu časopisu.

Při výběru fotografií z mensovních akcí volte ideálně takové, na kterých jsou kromě krajiny/exponátů/prostředí vidět i účastníci – nejlépe neotočení zády k fotografovi a se spokojenými/zaujatými/šťastnými výrazy ve tvářích.

Pokud k fotkám v článku chcete přidat popisky, zašlete je v samostatném textovém souboru, neumisťujte je do názvu fotografie.

Zanechat komentář

− 6 = 2

Mohlo by se vám líbit