Domů Mensovní zprávy
Kategorie:

Mensovní zprávy

  • Další zasedání Rady Mensy Česko proběhlo dne 2. března na Mensa gymnáziu. S novinkami na Mensa gymnáziu nás seznámila ředitelka Magda Kindlová. Zájem o studium na gymnáziu je dvojnásobný oproti loňsku, převis je celkově čtyřnásobný. Dále jsme pokračovali ekonomikou. Radě bylo předloženo souhrnné hospodaření za rok 2023, Rada projednala rozpočet pro rok 2024 a rozhodla se ho schválit jako ztrátový s tím, že v tomto období budou realizovány významné rozvojové projekty (MITA, sborník šifer, intranet, web deti.mensa a Supporting Gifted Children for the Future), na které byly v minulých letech vytvořeny příslušné finanční rezervy. …

  • Dne 6. března 2024 proběhla valná hromada Místní skupiny České Budějovice. Během zasedání byla ve funkci potvrzena předsedkyně Lucie Palivcová i její místopředsedkyně Marta Frydrychová. Předmětem jednání byly též plány místní skupiny na rok 2024. Pro případnou účast na zajímavých akcích prosím sledujte kalendář akcí nebo facebookové stránky místní skupiny.

  • Ve čtvrtek 20. června se uskuteční valná hromada MS Zlín, a to v rámci pravidelné schůzky místní skupiny. Valná hromada by měla začít od 18:00, ale přijďte i dřív od 17:00 na pití horké čokolády a hraní her. Vstupenkou je dobrá nálada.

  • Nadané děti Nadaným dětem prospívá, když si práci v hodině můžou volit, říká metodička z Liberecka | EDUzín „A právě proto má smysl diferencovaná výuka, protože když se ve třídě zavede, že každý si může zvolit obtížnost a druh aktivity, na který se momentálně cítí, tak už to bude běžné a nikdo to nebude řešit. Já učitelům vždycky říkám, ať si představí, že musejí několik hodin denně navštěvovat kurz vaření, kde se ale učí připravovat čaj a míchaná vajíčka a nesmějí odtamtud odejít. Co by po jednom dni polovina z nich dělala? …

  • Rádi bychom pozvali všechny členy MS České Budějovice na valnou hromadu, kde budeme po třech letech volit nové zástupce naší MS. Valná hromada se uskuteční v termínu březnové schůzky, tj. ve středu 6. března 2024 v Indické restauraci Tandoor, Lannova tř. 91/51, České Budějovice od 17 hodin. Budeme rádi, pokud dorazíte v co největším počtu. Zároveň chceme na tuto událost pozvat i zástupce Rady Mensy. Těšíme se na setkání. Za MS České Budějovice Lucie Palivcová

  • Dne 10. 1. 2024 proběhla valná hromada Místní skupiny Liberec. Během zasedání byla zvolena nová předsedkyně Eva Bártová a místopředsedkyně Zuzana Veselá. Předmětem jednání byly též plány místní skupiny na rok 2024. Tímto bychom rádi poděkovali dosavadní předsedkyni Haně Kotinové za založení této skupiny, její rozvoj, péči a vedení v prvním období vzniku.

  • Mensa Žákyně z pražského Mensa gymnázia získaly první místo v ekologické soutěži | Nová Večerní Praha Nadané děti „Jako dospělí míváme bohužel často tendenci myslet si, že pokud je dítě opravdu nadané, je schopné se o sebe po všech stránkách dokonale postarat. Ve skutečnosti však někdy takové dítě potřebuje zastánce a tím by měli být v útlém věku zejména jeho rodiče a učitelé. Především pak rodiče by mu měli trpělivě a srozumitelně vysvětlovat, proč ho ostatní vnímají jako ‚jiné‘ a proč občas nerozumí jeho chování. A postupně ho vést k tomu, aby …

  • Dne 1. 12. 2023 proběhla v Parkhotelu Sokolov valná hromada Místní skupiny Karlovy Vary. Během zasedání byl zvolen předseda Petr Čavojský a místopředseda Pavel Beran. Přednesena byla i zpráva o činnosti MS a informace o oblíbených pravidelných i nepravidelných akcích skupiny.

  • Dva roky se chýlí ke konci a volební období dosavadních funkcionářů naší místní skupiny se blíží ke konci. Valná hromada místní skupiny Olomouc 2024 s novými volbami se bude konat dne 14. 5. 2024 v salonku restaurace U Fleka, Palackého 25, Olomouc. Do té doby budou probíhat jednání veřejná i kuloární o budoucím obsazení funkcí v čele MS. Po volbách bude následovat povídání, hry a diskuse o tématech, která „zajímají zúčastněné strany“. Dovoluji si pozvat všechny Mensany z  Olomouckého kraje i mimo něj na valnou hromadu MS Olomouc. Ti z Olomouckého kraje bez okresu Prostějov mají …

  • Dne 16. prosince 2023 proběhla v klubu Bedna mimořádná valná hromada místní skupiny Ústí nad Labem. Během zasedání byl zvolen nový předseda Lukáš Janda a nová místopředsedkyně Lenka Jandová. Dále byla zvolena pokladní Iva Berčíková a vítač Petra Pavelková. Diskutován byl zejména plán aktivit místní skupiny na další období a možný rozvoj v oblasti podpory nadaných dětí. Tímto bychom rádi poděkovali dosavadní předsedkyni Ivě Berčíkové za její dlouholeté působení, přínos a vedení místní skupiny.