Domů Inteligence a vzdělávání
Kategorie:

Inteligence a vzdělávání

  • Mensa Noční Mikrofórum, Host: Tomáš Blumenstein, zakladatel a ředitel Světa vzdělání, aktivní člen Mensy ČR | Můj rozhlas Nadané děti „Děti mezi čtvrtým a šestým rokem se strašně rychle vyvíjí a to, že v dané chvíli podává dítě výjimečný výkon, nemusí ještě znamenat, že to tak bude i za pět let. Velkou roli hraje rychlost dozrávání, která je individuální. Taky se ukazuje, že v raném věku dítěte se znalosti a schopnost úsudku nedají od sebe jasně odlišit. To se diferencuje teprve s věkem. U malých dětí také nelze ještě dobře vysledovat …

  • Téma labyrinty, bludiště je velmi zajímavé a nabízí mnoho možností pro rozvoj kreativity, logického myšlení, prostorové představivosti i matematických dovedností. Nechte se s námi tentokrát zavést do středu geometrických tvarů. Labyrinty a bludiště jsou starodávné symboly, které se objevují v různých kulturách a náboženstvích. Mají různé tvary, velikosti a účely, ale společně je spojuje jedna vlastnost: jsou to složité sítě cest, které vedou k nějakému cíli. Jak je možné využít toto téma pro dětské badatelství? Rozdíl mezi labyrintem a bludištěm Podle Wikipedie je bludiště síť v podobě složitě větvených cest s možností volby …

  • Po jarních prázdninách a odpočinku jsem se vydali plni nadšení na lyžařský kurz na Boží Dar. Před začátkem kurzu, kdy se k nám počasí otáčelo zády a věstilo, že sněhová nadílka nebude příliš optimistická, jsme stále plni očekávání věřili v ladovskou zimu. Hned první den při výběhu na tradiční rozcvičku bylo jasné, že se na svah nepodíváme. Z nebe nepadal sníh, ale voda. Ano, byl to déšť. Velmi intenzivní. Dopoledne byla v plánu chatová turistika v podání kooperačních aktivit. Jelikož nejsme žádná ořezávátka a jsme na sportovním kurzu, tak padlo rozhodnutí, že odpoledne vyrazíme na …

  • Převzato ze školního časopisu Mensa gymnázia, který vytvářejí Anička, Patrik, Matěj, Dan a Nana. Redakčně kráceno. Na školu letos přišlo pět nových učitelů. Učí psychologii, informatiku, fyziku a matematiku. Seznamte se s nimi v našich rozhovorech! Anička, Patrik, Matěj, Dan a Nana Laura Opletalová Já jsem Laura, jsem bývalou studentkou Mensa gymnázia, takže někteří si mě možná ještě pamatují, je mi teď krásných dvacet čtyři let a studuju psychologii. Jinak se živím jako krizová interventka na krizových linkách. Elena Mikulcová Moje jméno je Elena Mikulcová, učím tady matematiku, fyziku a variace …

  • Voda je základní podmínkou pro život na Zemi. Bez vody by nebyly žádné rostliny, zvířata ani lidé. Rostliny potřebují vodu nejen pro svůj růst, ale také pro svou výživu. Voda obsahuje rozpuštěné minerály a živiny, které rostliny přijímají kořeny. Ale jak se voda dostane od kořenů až do vrcholků rostlin, které mohou být i desítky metrů vysoké? Jak to, že voda dokáže stoupat proti gravitaci? Odpověď spočívá v jevu zvaném vzlínavost vody. Nechte se inspirovat, jak jsme tento jev zkoumali v našem klubu na daných dětí LogIQ v Klatovech. Naše zkoumání bylo …

  • Představení nejpovedenějších badatelských aktivit pro zvídavé prvostupňové děti z činnosti LogIQ klubu nadaných dětí v Klatovech. Lodička Zadání: Vyrobte funkční plující lodičku, která uveze alespoň 250 g zátěž (např. kostku másla). Proveďte s loďkou následující tři úkoly: Naše realizace: Tento úkol se od jiných badatelských zadání liší šíří možných variant řešení. Náš klub úkol spojil s rešeršní prací s použitím internetu – vyhledávání různých variant domácí výroby loděk a lodiček. Děti musely kriticky posoudit, které nalezené konstrukce budou funkční. Z nich pak samy vybraly několik nápadů vhodných k realizaci. Samy si zvolily, …

  • Vážení čtenáři, opět vám přinášíme nejaktuálnější dění z Mensa gymnázia. Winter Holidays Open 2023: naši debatéři se neztratili ani na mezinárodní úrovni V prosinci 2023 se naši žáci zúčastnili v chorvatském Záhřebu debatního turnaje Winter Holidays Open, který je jedním z nejprestižnějších mezinárodních debatních turnajů v Evropě. Student kvinty Petr Kosička se jako součást širšího reprezentačního výběru stal nejlepším řečníkem turnaje v kategorii novice a čtvrtým nejlepším řečníkem v kategorii angličtina jako cizí jazyk (EFL). V každé kategorii mu bylo konkurencí dalších 180 řečníků. Petrův tým Czech Blue se umístil na 10. místě v …

  • Věda na scéně (angl. Science on Stage; SonS) je mezinárodní platforma, která podporuje výměnu inovativních pedagogických projektů z oblasti vědy, techniky, inženýrství a matematiky (STEM) mezi učiteli z celé Evropy. Každé dva roky se koná mezinárodní festival Věda na scéně, kde se setkávají stovky učitelů z celé Evropy, ale i mimo ni, a prezentují své nápady, metody a materiály pro přírodovědnou výuku. Tato iniciativa totiž uznává klíčovou roli pedagogů při utváření budoucnosti vědeckého bádání a objevů – a v neustále se vyvíjejícím prostředí vzdělávání se jeví jako klíčová platforma pro ty pedagogy, kteří se zajímají o inovativní výukové metody, jimiž by mohli přírodovědné …

  • Představujeme nejpovedenější badatelské aktivity z činnosti LogIQ klubu nadaných dětí v Klatovech pro zvídavé prvostupňové děti. Mnoho těchto aktivit bylo součástí zapojení našeho klubu do soutěže Pohár vědy. Pohár vědy je týmová vědecká soutěž pro děti a mládež ve věku MŠ–SŠ. Přihlásit se může jakkoliv velký tým, soutěž je zdarma a probíhá vždy v první polovině daného kalendářního roku. Více o soutěži na stránkách sciencecup.eu. Vhodně prováděné dětské badatelství zahrnuje aplikaci velmi komplexních a kognitivně náročných kompetencí včetně čtenářské dovednosti, zaměření pozornosti, logického myšlení, odvozování, abstrakce, spolupráce (sociální dovednosti) a prezentačních dovedností. Největší překážkou v realizaci těchto aktivit ve škole …

  • Klub nadaných dětí Mensy ČR při ZŠ Englišova v Opavě již pracuje čtrnáctým rokem. Během těchto let prošel klubem nespočet dětí a zájem je stále obrovský. Cílem je a bylo nabídnout zvídavým klukům a holkám již v raném věku nadstandardní rozvoj formou mimoškolní činnosti. Klub děti svými aktivitami inspiruje, motivuje k rozšiřování obzorů. Děti dosahují mimořádných výsledků v různých tuzemských soutěžích a v uplynulých dnech o sobě daly vědět i ve světě. Na ZŠ Englišova už šestým rokem v rámci mediálního kroužku pracuje filmová skupina a se svými dokumentárními filmy sbírá jeden úspěch za druhým. Filmařskou skupinu tvoří právě převážně děti z Klubu nadaných dětí. …