Domů Inteligence a vzdělávání MŠ Sokolov: Venkovní učení – stromová stezka a cesta kolem světa

MŠ Sokolov: Venkovní učení – stromová stezka a cesta kolem světa

Mateřská škola Sokolov, M. Majerové 1650, realizovala projekt dvou venkovních výukových aktivit pro své žáky – mohou se tak projít stromovou stezkou nebo absolvovat cestu kolem světa.

Stromová stezka se skládá z pěti naučných interaktivních tabulí rozmístěných u krásných vzrostlých stromů na školní zahradě. Tabule poskytují dětem obrázkovou formou informace o daném stromu a zároveň inspirují děti k dalšímu aktivitám. Děti si skrze ně mohou rozvíjet dovednosti jako jsou pozorování, komunikace, tvořivost a vzájemnou spolupráci. Tabule jsou doplněny obrázky zvířat, ptáků, ryb, hmyzu a hub, které mohou děti pozorovat ve svém okolí. Jsme nadšení z toho, jak tyto tabule obohacují naše vzdělávací prostředí a podporují zájem dětí o přírodu a svět kolem nich. Děti mohou stromy nejen pozorovat v souvislosti se změnami v ročních obdobích, ale mohou zde i shromažďovat plody, listy a další přírodniny z okolí stromů. Na tabulích je také vytvořen prostor pro vlastní tvorbu dětí.

Cesta kolem světa je sestavena jako soubor pěti vedle sebe stojících oboustranných tabulí. Na tabulích je postupně znázorněn celý svět, světadíly a Česká republika. Na mapě Česka je samozřejmě zachycen kromě jiného také zámek v Sokolově. Děti se vlastně mohou projít po celém světě během chviličky. Informace na všech mapách jsou dětem zprostředkovány formou obrázků znázorňujících věci dětem blízké. Také zde je vytvořen prostor pro dětskou tvorbu. Cesta kolem světa tak rozvíjí dětskou kreativitu a fantazii prostřednictvím poznávání různých kultur a zemí.

Mateřská škola dlouhodobě spolupracuje s Mensou Česko a aktivně se věnuje rozvoji rozumových schopností dětí prostřednictví vzdělávací metody NTC learning. Tyto venkovní tabule jsou ideálním doplňkem aktivit našich dětí, kdy se zaměřujeme na rozvoj jejich kritického myšlení, kreativity a komunikačních dovedností.

Projekt Stromová stezka a Cesta kolem světa přináší do naší mateřské školy nové možnosti využití venkovního prostoru pro vzdělávání dětí. Díky interaktivním tabulím se děti učí konkrétní informace o stromech a světadílech, ale zároveň se rozvíjejí i ve svých dovednostech a schopnostech. Projekt podporuje přístup ke vzdělávání, který je zaměřen na aktivní zapojení dětí a rozvoj jejich kritického myšlení a kreativity.

Je skvělé vidět, jak tato iniciativa posiluje vztah dětí k přírodě a k různým kulturám a zemím světa. Děti se zde učí nejen o tom, jak funguje svět kolem nich, ale také se učí vnímat svět s otevřeným pohledem a zvídavostí. Projekt Stromová stezka a Cesta kolem světa obohacuje vzdělávací prostředí mateřské školy, a přináší dětem nové možnosti pro jejich osobní rozvoj.

Na zpracování žádosti o dotaci na realizaci projektu „Mateřská škola Sokolov, Marie Majerové 1650: Venkovní učení – Stromová stezka a Cesta kolem světa“ se spolupodílely Město Sokolov a MŠ Sokolov, M. Majerové 1650. Žádost byla úspěšná a projekt byl podpořen Státním zemědělským intervenčním fondem z Programu rozvoje venkova – Operace 19.2.1: Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území Místní akční skupiny Sokolovsko o.p.s. na období 2014 -2020.

Zanechat komentář

61 + = 65

Mohlo by se vám líbit