Domů Štítky Příspěvky označené "Rada Mensy"
Štítek:

Rada Mensy

  • Další zasedání Rady Mensy Česko proběhlo dne 2. března na Mensa gymnáziu. S novinkami na Mensa gymnáziu nás seznámila ředitelka Magda Kindlová. Zájem o studium na gymnáziu je dvojnásobný oproti loňsku, převis je celkově čtyřnásobný. Dále jsme pokračovali ekonomikou. Radě bylo předloženo souhrnné hospodaření za rok 2023, Rada projednala rozpočet pro rok 2024 …

  • Poslední zasedání Rady Mensy Česko v roce 2023 proběhlo dne 9. 12. v Prostějově. Rada se zabývala koncepcí časopisu a jeho přizpůsobení novým požadavkům. Nově bude 1× měsíčně vycházet mensovní časopis v PDF a 2× ročně vyjde tištěný sborník; příspěvky budou průběžně publikovány na webu časopisu. Časopis bude zaměřený spíše na minulé události, …

  • Letošní valná hromada proběhla v prostorách Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC) v Praze. V souladu se stanovami byly projednávané materiály i návrhy usnesení publikovány již v předstihu na intranetu. Na programu byla tradičně Zpráva o činnosti Mensy a Rady Mensy – radní odpovědní za jednotlivé oblasti prezentovali stav dle jednotlivých kapitol – Členská základna, Místní skupiny, Zájmové skupiny (SIGy), Testování …

  • Další letošní zasedání Rady Mensy ČR proběhlo dne 8. 5. bezprostředně po jarním celostátním setkání v Prostějově. Komise pro testování pokračuje v přípravách nového testu pro dospělé, byla vytištěna finální verze testových sešitů pro standardizaci. Projednávali jsme i hospodaření, stav migrace Mensashopu a byli schváleni noví koordinátoři Čestného uznání. Dalším bodem jednání byla i změna názvu naší organizace …

  • První letošní zasedání Rady Mensy ČR proběhlo dne 25. 2. v CIIRCu. I tentokrát jsme začínali ekonomikou. Po diskuzi o hospodaření roku 2022 byla schválena účetní uzávěrka, k účetním datům má dlouhodobě přístup i Kontrolní komise, ta prověří hospodaření roku 2022. Byla revidována výše odměny za administrativu. V rámci příprav nového testu pro dospělé byl diskutován výběr vzorku pro …

  • Poslední zasedání Rady Mensy ČR v roce 2022 proběhlo dne 10. 12. v Prostějově. Tradičně jsme začínali ekonomikou. Byl prodiskutován aktuální stav hospodaření a výhled výdajů a příjmů do konce roku, prodiskutován byl i rozpočet na rok 2023. V souvislosti s rostoucími náklady jsme otevřeli otázku periodicity časopisu. Bude poptána kalkulace ceny za redakční práce, tisk a distribuci časopisu při různých …

  • Poslední letošní zasedání Rady Mensy proběhlo dne 6. 11. 2021 v Českých Budějovicích, opět s možností případného on-line přístupu. Poděkování za perfektní zajištění místa i veškerých náležitostí patří Martě Frydrychové. Dlouze jsme se věnovali ekonomice a hospodaření. Příjmová stránka rozpočtu je lepší než plán, po uvolnění a následné obnově testování v květnu se úspěšně daří plnit kapitolu testování, rostou i členské …

  • Další zasedání Rady Mensy ČR proběhlo dne 10. září v Praze v CIIRC.Tradičně jsme začínali ekonomikou. Doklady se daří zpracovávat téměř průběžně, Rada schválila novou revizi směrnice pro evidenci majetku i směrnici o oběhu a přezkušování účetních dokladů a směrnici pro poskytování náhrad při pracovních cestách. Komise pro testování podala informace o stavu příprav nového IQ testu pro dospělé, probíhá …

  • Další zasedání Rady Mensy ČR proběhlo dne 26. 6. konečně ve středu ČR (to aby to měli všichni radní stejně daleko). Setkání v Číhošti bylo plánováno již mnohokrát, ale z nejrůznějších covidových i provozních důvodů se uskutečnilo až teď. Úvodním tématem byla opět ekonomika. V souvislosti s průběžným plněním rozpočtu byly provedeny menší úpravy ve výdajích. …

  • Rada Mensy ČR zasedala letos již potřetí, jednání proběhlo dne 24. 4. v pražském CIIRCu. V rámci tradičního bloku týkajícího se ekonomiky Rada Mensy schválila hospodaření, účetní závěrku a daňové přiznání za rok 2021. Hospodaření Mensy ČR za rok 2022 je aktuální k 1Q 2022, doklady se daří zpracovávat velmi rychle. Na návrh Komise pro testování …