Domů Mensovní zprávy Krátce z Rady Mensy

Krátce z Rady Mensy

Od Petr Mazal

Další zasedání Rady Mensy Česko proběhlo dne 2. března na Mensa gymnáziu.

S novinkami na Mensa gymnáziu nás seznámila ředitelka Magda Kindlová. Zájem o studium na gymnáziu je dvojnásobný oproti loňsku, převis je celkově čtyřnásobný.

Dále jsme pokračovali ekonomikou. Radě bylo předloženo souhrnné hospodaření za rok 2023, Rada projednala rozpočet pro rok 2024 a rozhodla se ho schválit jako ztrátový s tím, že v tomto období budou realizovány významné rozvojové projekty (MITA, sborník šifer, intranet, web deti.mensa a Supporting Gifted Children for the Future), na které byly v minulých letech vytvořeny příslušné finanční rezervy.

O novinkách jsme byli informováni i Komisí pro testování a Komisí pro marketing a propagaci, projednali jsme mj. převod výnosů z prodeje poukazů na testování do kapitoly testování.

Pracovní komise pro Čestné uznání opět připravila podklady k výběru nominovaných z řad navržených kandidátů, Rada akceptovala pracovní návrh a schválila osobnosti, o kterých bude následně hlasovat členská základna. Rada zároveň poděkovala pracovní komisi za přípravu materiálů.

Byli jsme informováni o plánovaných akcích, o spuštění kategorie „D“ v rámci 17. ročníku Logické olympiády, o přípravách celostátních setkání i o letošní konferenci Vzdělání pro budoucnost.

Kompletní zápis z jednání je jako vždy publikován na intranetu Mensy ČR.

Další jednání Rady Mensy se uskuteční dne 8. května 2024 v Borovici.

Zanechat komentář

37 − = 33

Mohlo by se vám líbit