Domů Mensovní zprávy Krátce z Rady Mensy

Krátce z Rady Mensy

Od Petr Mazal

Poslední zasedání Rady Mensy Česko v roce 2023 proběhlo dne 9. 12. v Prostějově.

Rada se zabývala koncepcí časopisu a jeho přizpůsobení novým požadavkům. Nově bude 1× měsíčně vycházet mensovní časopis v PDF a 2× ročně vyjde tištěný sborník; příspěvky budou průběžně publikovány na webu časopisu. Časopis bude zaměřený spíše na minulé události, bude obsahovat reakce na mensovní akce atd. Kromě toho bude vycházet e-mailový newsletter s pozvánkami na připravované akce.

Komise pro testování pokračuje v přípravách nového IQ testu pro dospělé, Radou byl schválen seznam testujících pro rok 2024. Komise pro marketing a propagaci začíná pracovat na marketingovém plánu. Proběhl víkend SIGů, do kterého se zapojila celá řada členů zájmových skupin. Rada byla seznámena i s průběhem Logické olympiády 2023. V lednu je naplánován společný víkend 10 + 10 nejlepších finalistů kategorie B z Logické olympiády a slovenské IQ Olympiády.

Byli jsme informováni i o letošním jednání IBD (International Board of Directors), které proběhlo v Texasu, zajímavá je informace o změně poplatků Mense International – dříve jsme odváděli 7 % z vybraných členských příspěvků, nyní ale byla stanovena minimální výše odvodu na člena ve výši 7 % ze 30 GBP.

Rok 2024 je rokem volebním, Rada Mensy proto v souladu se stanovami jmenovala volební komisi, předsedou volební komise bude Tomáš Kubeš. Byl rovněž stanoven termín Valné hromady 2024, ta proběhne 1. června v Praze.

Kompletní zápis z jednání je jako vždy publikován na intranetu Mensy Česko.

Příští jednání RM se uskuteční dne 2. března 2024 v Praze.

Zanechat komentář

1 + 7 =

Mohlo by se vám líbit