Domů Věda a rozhovory Exkurze do SolidVision

Exkurze do SolidVision

Od Stanislav Wolf

SIG Manager ví, jak moc máte rádi návštěvy technologických firem a vědecko-výzkumných center, která jsou plná futuristicky vyhlížejících přístrojů a robotů, kde se to hemží sci-fi efekty a supermoderními názvy. Proto pro vás uspořádal exkurzi do právě takové firmy. Pojďme si ji tedy představit.

Firma SolidVision je největší autorizovaný dodavatel 3D softwaru SOLIDWORKS a SolidCAM v České republice. Spolupodílí se na vytváření lepších výrobků, stejně tak poskytuje certifikovaná školení a špičkovou technickou podporu. Součástí firmy je i oddělení 3D skenování, a právě sem jsme tentokrát společně zavítali na exkurzi.

V tomto oddělení se specializují na poskytování služeb v oblasti 3D skenování, včetně prodeje zařízení k tomu určených, tedy 3D skenerů. Jejich zkušení inženýři a aplikační metrologové jsou připraveni podpořit zákaznické projekty, ať už potřebujete řešit výstupní kontrolu kvality, získat detailní 3D modely pro budoucí plánování nebo zajistit integraci nejnovějších technologií do firemních procesů. Firma nabízí jak ruční 3D skenery, tak i širokou škálu služeb, včetně dalekonosného skenování. To je metoda pro zpracování velkých objektů a prostorů. K tomuto účelu používají hlavně 3D technologie od kanadského výrobce a světového leadera v oblasti 3D skenování firmy Creaform, jejichž skenery přinášejí bezkonkurenční přesnost a spolehlivost.

Pojďme se tedy společně ponořit hlouběji do problematiky 3D skenování. Jedná se o technologii, která umožňuje zachytit fyzický objekt ve formě digitálního trojrozměrného modelu. Tato technologie nachází uplatnění v mnoha odvětvích a má široké spektrum využití, aktuálně hlavně v oblasti automobilového průmyslu, strojírenství, slévárenství, ale i spoustě jiných oborů.

Prvním segmentem, kterým se firma SolidVision zabývá, jsou přenosné 3D skenery. Ty lze využívat ve většině pracovních prostředí a jsou plně mobilní. Ruční přenosné skenery zaručují špičkové přesnosti měření dle typu použití a větší komfort práce se zařízením. Používají se hlavně pro reverzní inženýrství, kontrolu kvality a také další přesnější aplikace.

Dalším typem jsou CT skenery, které splňují vysoké nároky na současné metody nedestruktivního testování a zahrnují i požadavky na provedení analýzy vnitřní struktury materiálů a ověření vlastností daného materiálu (pórovitost, obsah materiálu ve vzorku, defekty atd.). Rentgenová výpočetní tomografie je progresivní metodou, která se dnes využívá právě k těmto účelům.

Firma poskytuje také robotické řešení, kdy robotické 3D skenování umožňuje provádět nepřetržité skenování požadovaných dílů bez zásahu operátora. Možnosti provedení jsou jak pracoviště na klíč, tak i otevřená řešení s možností vlastního přizpůsobení.

V případě zájmu o využití 3D skenerů pro výuku, je zde řešení Creaform ACADEMIA, které je určeno pro všechny školy, které by rády zařadily do své výuky 3D skenování, reverzní inženýrství a kontrolu kvality.

V zásadě jsou na trhu k dispozici tři varianty skenerů podle způsobu skenování: jedná se o dotykové skenery, dále bezkontaktní laserové skenery a optické skenery. Firma se specializuje na druhé dvě oblasti, tedy bezkontaktní laserové skenery a skenery využívající optiku.

V oblasti průmyslové výroby a inženýrství je zásadní zajistit, že výsledné produkty splňují přesně stanovené specifikace a kvalitativní standardy. Jedním z klíčových nástrojů pro zajištění této shody je kontrola kvality, která zahrnuje porovnání nasnímaných dat s CAD modelem nebo jiným referenčním skenem. Tento proces umožňuje identifikovat jakékoli odchylky od původního designu a zabezpečit, že výrobky jsou vyráběny s maximální přesností.

Další důležitou oblastí je reverzní inženýrství, které se specializuje na vytváření CAD modelů z naskenovaných 3D dat. Tato technika je neocenitelná při rekonstrukci nebo vylepšení stávajících komponent, kdy originální CAD data nejsou dostupná. Reverzní inženýrství umožňuje technikům analyzovat fyzické objekty a přetvořit je do digitální formy, což otevírá možnosti pro další zpracování a optimalizaci.

V oblasti designu a 3D tisku se nasnímaná 3D data často upravují a následně mění tak, aby odpovídala specifickým potřebám a představám. Tyto upravené modely lze poté exportovat do různých softwarových nástrojů nebo přímo odeslat na 3D tiskárny. Tento proces umožňuje rychlé prototypování a zjednodušuje vývoj nových produktů.

V oblasti nedestruktivního testování se technologie 3D skenování využívá k inspekci v letectví, zejména v údržbě, opravách a provozu, a také pro kontrolu integrity potrubí. Tyto metody umožňují detekovat potenciální problémy bez potřeby demontáže nebo poškození testovaného objektu.

Jednou z pokročilých aplikací 3D skenování je integrace do robotických řešení, jejíž součástí je například i program VXscan-R od společnosti Creaform. Tento software je součástí robotického systému CUBE-R a umožňuje operátorům vytvářet efektivní postupy pro robotické 3D skenování, což zvyšuje efektivitu a přesnost v procesech automatické kontroly kvality. Tato inteligentní řešení přinášejí značné zlepšení v rychlosti a kvalitě inspekčních a měřicích procesů ve výrobním průmyslu.

SolidVision nabízí i službu zakázkového 3D skenování, kdy dokáže objekty přesně digitalizovat a připravit pro další zpracování. Je možné využít také široké možnosti školení, která pomáhají plně využít potenciál zakoupených programů. Technologii 3D skenování můžete vyzkoušet přímo v jejich provozu, včetně možnosti zapůjčení 3D skeneru. Tato nadstandardní služba je přizpůsobena individuálním potřebám a požadavkům zákazníků.

Jedním z klíčových aspektů 3D skenování je schopnost zařízení exportovat data ve formátech, které jsou vhodné k dalšímu zpracování. Například zařízení od firmy Creaform umožňuje exportování dat jak ve formě mračna bodů, tak ve formě polygonové sítě, což jsou dva z nejběžnějších formátů používaných pro 3D modelování.

Po získání dat z 3D skeneru je nutné tato data dále zpracovat. Závisí to na konkrétním účelu, pro který byla data získána. Například v reverzním inženýrství se data používají k vytvoření nových 3D CAD modelů na základě existujících fyzických objektů. Tato metoda je velmi užitečná při navrhování nových dílů nebo při úpravách stávajících produktů.

Další důležitou oblastí využití 3D skenování je kontrola kvality v průmyslové výrobě. Díky přesným měřením a porovnávání skenovaných dat s původními CAD modely lze efektivně identifikovat odchylky a zajištění rozměrové přesnosti výrobků. V oblasti designu a umění může 3D skenování pomoci umělcům a designérům v experimentování s novými tvary a návrhy, což umožňuje rychlé prototypování a vizualizaci nápadů.

Specifické využití 3D skenování lze nalézt také v již zmiňovaném automobilovém průmyslu, kde se používá pro návrh a úpravy designu vozidel, nebo v archeologii a památkové péči, kde pomáhá dokumentovat a analyzovat historické objekty, bez nutnosti jejich fyzického zásahu. Všechny tyto aplikace ukazují, jak je 3D skenování důležitým nástrojem v moderním technologickém světě, a to nejen pro průmyslové využití, ale i pro oblasti jako je umění, historie a věda.

Naším trpělivým průvodcem byl obchodní zástupce firmy SOLIDVISION a zároveň dlouholetý člen Mensy Radim Novák, za což mu srdečně děkujeme. Stejně tak děkujeme jeho kolegovi, technikovi Petru Kozánkovi, za velmi zajímavé praktické ukázky možností 3D skenování.

Chcete se podívat jak exkurze probíhala? Celou fotogalerii najdete tady.
Více o firmě SOLIDVISION najdete zde.
Více o 3D skenování nejdete zde.
Ukázka využití technologií 3D skenování pro archeologické účely zde.

Zanechat komentář

× 4 = 36

Mohlo by se vám líbit