Domů Mensovní zprávy Přehled aktivit místních skupin v roce 2017

Přehled aktivit místních skupin v roce 2017

Od Tomáš Nováček

Deset a více členů, kteří žijí či pracují na jednom území, může se souhlasem Rady Mensy založit místní skupinu. Místní skupina má určitou ekonomickou a funkční samostatnost. V rámci místních skupin se pořádají pravidelná setkání a různé další zajímavé akce. Místní skupiny v současné době operují víceméně na bázi krajů, mohou však pokrývat oblasti větší i menší. Každá místní skupina zřizuje svoji konferenci v intranetu Mensy. Za činnost místních skupin a podporu při zakládání nových místních skupin či skupinek za Radu Mensy odpovídá Pavel Terber. Na něj se můžete obrátit s jakýmkoliv dotazem, připomínkou či námětem týkajícím se místních skupin. Do konference místní skupiny se můžete zapojit po přihlášení do intranetu Mensy.

MS Brno

Kromě pravidelných měsíčních setkání, s povídáním a hraním her, se pořádaly v uplynulém roce i další akce. Povětšinou to byly exkurse a přednášky, ale i několik sportovnějších aktivit. Rád bych tímto poděkoval všem jejich organizátorům, a doufám, že i v příštím roce se sejdeme při dalších zážitcích. Jako například při organizování celostátního jarního setkání nebo pořádáním dalšího ročníku meziskupinového turnaje MoMenT 2018.

Zájemci o účast v místních aktivitách se mohou přihlásit do konference MS Brno nebo sledovat naše internetové stránky.

Předseda: Pavel Terber
Kontakt brno@mensa.cz, +420 604 750 324
Konference: ms-brno@mensa.cz
Pravidelné schůzky: každé třetí pondělí v měsíci od 19:00 v salonku restaurace Plzeňský dvůr, Šumavská 29a, Brno – Královo Pole; od 17:00 herní předvečer

MS České Budějovice

V roce 2017 jsme se pravidelně scházeli a hráli hry na Gymnáziu, Česká 64, České Budějovice. V těchto dvou pravidelných akcích budeme pokračovat i nadále. Na začátku roku jsme představili Mensu zájemcům na Dni otevřených dveří na Gymnáziu Česká, v září jsme prohnali pár týmů po budějovické Stromovce při týmové hře Labyrint a v listopadu jsme si polámali hlavičky společně s žáky a studenty nad Logickou olympiádou. V polovině listopadu jsme zorganizovali Den s Mensou – velké testování IQ pro děti i dospělé, hraní her a přednášku o Masajích a za celoroční práci jsme se odměnili pohodovým setkáním před Vánoci. A rok uběhl jako nic. Snad ten příští nebude tolik spěchat 😊 A co na něj plánujeme?

 • 2. 1. – Pravidelná schůzka od 17:30 (další termíny pravidelných schůzek najdete v kalendáři akcí na webu)
 • 9. 1. – Den otevřených dveří na Gymnáziu Česká
 • 17. 1. – Odpoledne plné her od 15:30 (další termíny pravidelných herních odpolední najdete v kalendáři akcí na webu – každá třetí středa v měsíci)
 • únor – Přednáška o Ukrajině
 • březen – Exkurze do Skelné hutě u Hluboké
 • květen – Exkurze do JETE
 • 22. 9. – Labyrint
 • listopad – Logická olympiáda
 • 19. 12. – Vánoční odpoledne plné her od 15:30

Samozřejmě budeme rádi, pokud nám členové navrhnou i další akce, které bychom do plánu mohli zahrnout.

Předseda: Lucie Malechová
Kontakt budejovice@mensa.cz, +420 607 591 599
Konference: ms-budejovice@mensa.cz
Pravidelné schůzky: každé první úterý v měsíci od 17:30, Pizzerie Regina, Krajinská 41, České Budějovice

MS Hradec Králové

Základním pilířem činnosti MS Hradec Králové v roce 2017 byly pravidelné schůzky, které se konaly první úterý v měsíci v Restaurantu Satchmo. Obvykle jsme povídali, plánovali další akce nebo hráli různé deskové hry. V letošním roce jsme si obzvlášť oblíbili hru Krycí jména – jak její obrázkovou, tak slovní variantu. V rámci srpnové schůzky, která připadla na nejteplejší letní den letošního roku, jsme se ještě více zahřáli nad specialitami indické kuchyně. Říjnovou schůzku jsme spojili s Valnou hromadou, na které jsme zvolili předsedu, místopředsedu, pokladníka a nástěnkáře. Začátkem listopadu jsme zajistili organizaci krajského kola Logické olympiády. V prosinci se sejdeme dvakrát. Kromě pravidelné schůzky opět změříme své síly v bowlingu.

Aktuální informace o fungování MS Hradec Králové naleznete na adrese www.mensa.cz/volny-cas/mistni-skupiny/hradec nebo nastavením konference MS Hradec Králové v mensovním intranetu. Rádi mezi sebou přivítáme nové členy nejen z Královéhradeckého kraje.

Předseda: Věra Heřmanová
Kontakt hradec@mensa.cz, +420 721 333 979
Konference: mms-hradec@mensa.cz
Pravidelné schůzky: první úterý v měsíci od 18 hodin v Restaurantu Satchmo (Dlouhá 96, Hradec Králové)

MS Karlovy Vary

Karlovarská skupina se v uplynulém roce scházela velice nepravidelně. O to větší bylo nadšení při společných chvilkách. Úspěšně pokračovala spolupráce s MS Plzeň. Podařilo se nám zorganizovat několik společných akcí. Bylo to už tradiční grilování v Horním Slavkově, kdy se nejen dobře najíme, ale užijeme i spousty zábavy při soutěžích zručnosti. Při večerním povídání si pak vychutnáme grilovaný ananas. Další větší akcí vyl výlet do Blovic na pétanque – kde jsme jako hosti dokázali zvítězit. Opět se nám podařila organizace Logické olympiády, neboť se díky aktivitě členů do soutěže zapojuje stále více základních a středních škol. Také se nám daří získávat v kraji více sponzorů na ceny pro soutěžící. Úspěšně se rozvíjí spolupráce s Parkhotelem Sokolov, kde využíváme IQ klubovnu s hlavolamy.

Těším se na všechny členy MS Karlovy Vary při organizování akcí v roce 2018.

Předseda: Petr Čavojský
Kontakt vary@mensa.cz, +420 724 046 888
Konference: ms-vary@mensa.cz
Pravidelné schůzky: nejsou

MS Olomouc

Kromě pravidelných schůzek a valné hromady 13. června od 18.00 v salónku Senimo, Pasteurova 12, Olomouc, jsme od zprávy za loňský rok měli tyto akce:

 • 13. 12. Předvánoční kuželky (bowling) v Galerii Šantovka a následně schůzka MS Olomouc
 • 28. 2. Co umí 3D tisk a k čemu jej využít? (uspořádal Tomáš Vít) 
 • 24. 4. Beseda na téma „Aktuální bezpečnostní hrozby“ s předsedou Výboru pro bezpečnost Poslanecké sněmovny (uspořádal Dušan Fürst) 
 • 22. 8. a 26. 9. Olomoucký deskoherní večer v restauraci Fontána (uspořádal Martin Blaha)
 • 21. 10. a 16. 11. Olomoucký deskoherní večer, hostinec Na Blajchu (uspořádal Martin Blaha)

V roce 2018 budeme pokračovat v deskoherních večerech, na podzim uspořádáme testování IQ a navštívíme některý výrobní podnik.

Předseda: Dušan Fürst
Kontakt olomouc@mensa.cz, +420 724 593 140
Konference: ms-olomouc@mensa.cz
Pravidelné schůzky: každé druhé úterý v měsíci od 18.00 v Restauraci hotelu Senimo, Pasteurova 906/12, Olomouc (restaurace je přístupná z parkoviště od haly Obchodního domu Senimo)

MS Ostrava

V roce 2017 se konaly pravidelné akce jako je badminton v březnu, krajské kolo logické olympiády v listopadu a bowling v prosinci, před kterým byla navíc návštěva aquaparku v Olešné. V tomto roce bylo i mnoho nepravidelných akcí. V únoru návštěva korunovačních klenotů v Ostravském muzeu a přednáška „Hejného matematika pro předškolní věk“. V dubnu Úniková hra, Laser Game, s níž proběhla velká změna, a to změna předsedy a místopředsedy Místní Skupiny Ostrava. V květnu byla příprava na Logickou Olympiádu ve formě tvorby úloh. V září jsme navštívili pěchotní sruby MO-S-19 a MO-S-21. Dále proběhl pod vedením MS Prostějov tzv. První MoMenT (první Moravský Menstovní Turnaj). V listopadu byla exkurze v Moravskoslezské vědecké knihovně v digitalizačním centru. V prosinci navštívíme (pozn.: ještě nenavštívili, ale v době vydání už bude po akci) superpočítačové centrum IT4I.

V roce 2018 bychom chtěli jak pravidelné akce, mezi něž patří badminton a bowling, tak i nepravidelné, jako by mohla být návštěva Marlenky ve Frýdku-Místku nebo Globusu v Ostravě.

Předseda: Jiří Šmach
Kontakt ostrava@mensa.cz, +420 731 948 206
Konference: ms-ostrava@mensa.cz
Pravidelné schůzky: každé první úterý v měsíci v 18:00 v Čajovně u Sýkorova mostu, 28. října 2, Ostrava

MS Pardubice

Scházeli jsme se tradičně v klubovně Evropského spolkového domu v Pardubicích, v rámci návštěv cizokrajných restaurací jsme navštívili několik oblíbených a jednu zcela novou, pro změnu Japonskou. I letos jsme se sešli na únikovce, tentokrát jsme odhalili vraha a našli poklad ve vlaku a v plánu máme ještě tradiční předvánoční besídku. Na zářijové valné hromadě jsme zvolili staronovou předsedkyni Janu Havlovou a místopředsedkyni Evu Vavřinovou, pokladníka Karla Sourala, vítače Jardu Kryse a dva nástěnkáře Jardu Kryse a Tondu Mičku. Na letošním podzimním celostátním setkání jsme jako jediný člen konkurzu o uspořádání celostátního podzimního setkání 2018 vyhráli možnost ověřit naše organizační schopnosti, tak se na Vás, kromě našich pravidelných schůzek, těšíme také na podzimním setkání 2018. Věrné i nové členy rádi uvítáme každý druhý pátek v měsíci od 18:00 v historické klubovně Evropského spolkového domu na Pernštýnské náměstí v Pardubicích.

Předseda: Jana Havlová
Kontakt pardubice@mensa.cz, +420 602 465 747
Konference: ms-pardubice@mensa.cz
Pravidelné schůzky: každý druhý pátek v měsíci od 18.00 hodin, Evropský spolkový dům, Pernštýnské nám. 54, Pardubice

MS Plzeň

Na pravidelných schůzkách plzeňské místní skupiny se v letošním roce scházelo kolem patnácti členů. Tyto schůzky však zdaleka nejsou jedinou aktivitou, při které se vídáme.

Březnová Hugova párty se nesla čistě v jarním duchu, kdy si účastníci po návštěvě Velikonočního jarmarku sami vyzkoušeli pletení pomlázky. Ještě před začátkem prázdnin strávila skupina mensanů pohodový víkend na Šumavě a dodnes vzpomínají na Šukačku a Onen svět. Letní grilování bylo spojeno s možností svézt se na koni a především s turnajem v pétanque, který nikdo nechtěl prohrát. V září se zas několik jedinců již tradičně toulalo se svým týmem nocí a hledalo cíl letošní Plzeňské šifrovačky. První listopadový pátek pak mnozí tvrdě přiložili ruku k dílu, aby zorganizovali krajské kolo Logické olympiády. Zatím poslední letošní plánovanou akcí je vánoční besídka s výrobou čokoládových pralinek. Plzeňáci si však neužívají jen vlastní akce, ale jako jedna z nejpočetnějších skupin se zúčastňují akcí pořádaných ostatními mensany, zejména jarního a podzimního celostátního setkání, či karlovarského grilování.

Nechcete-li si nechat ujít budoucí akce, přihlaste s k odběru konference MS Plzeň. Rádi mezi sebou uvítáme nové tváře.

Závěrem zbývá dodat přání, abychom se i nadále rádi vídali a navíc mezi námi vítali nové členy, které osloví aspoň některá z různorodého spektra akcí. Nebojte se přijít mezi nás.

Předseda: Věra Hellerová
Kontakt vera.hellerova@mensa.cz, +420 604 537 994
Konference: ms-plzen@mensa.cz
Pravidelné schůzky: každý čtvrtý den v měsíci (vyjde-li tento den na sobotu, pak se schůzka koná v pátek, a vyjde-li na neděli, přesouvá se na pondělí) nejčastěji v restauraci Wallis, Palackého 11, Plzeň, občas i jinde

MS Praha

MS Praha nám opět o něco povyrostla. Je to vidět například i na naší konferenci, která se od loňska zvětšila o 25 %. A čím to je? Samozřejmě našimi skvělými členy!

Chuť se scházet a bavit je totiž v Praze zase o něco větší, a tak máme již pět pravidelných schůzek, dvě klasicky večerně-jídelní, jedna večerně-jídelní s kvízem jako bonus, dále máme jednu deskoherní a aby toho nebylo málo, scházíme se jednou měsíčně i u snídaně.

Kromě pravidelných schůzek máme samozřejmě i nepravidelné, ať už u našeho nového předsedy Martina Sedláčka doma (palačinky dostanete hned při vstupu do dveří), či již tradiční Snídaně u Tiffanyho (kde jsme se letos sešli v početném zástupu dvou lidí).

Jako každý rok bych chtěl poděkovat všem aktivním členům, kteří věnují svůj volný čas rozvíjení naší MS. Děláte skvělou práci a jsem rád, že jste! Mense do dalšího roku zdar, nazdar!

Předseda: Tomáš Nováček
Kontakt praha@mensa.cz, +420 737 121 520
Konference: ms-praha@mensa.cz
Pravidelné schůzky: každé třetí úterý v měsíci od 19:00, nekuřácká restaurace Vidličky a nože, Vodní 11, 150 00, Praha 5; každou první středu v měsíci od 19:00 nekuřácká restaurace Jihoměstský pivovar, Podjavorinské 1602/11, Praha 4; každý druhý čtvrtek v měsíci od 18:30 (s výjimkou měsíců, kdy druhý čtvrtek padne na stejný týden jako první středa) nekuřácká kavárna Kumbál, Heřmanova 408/12, Praha 7 – Holešovice; každé čtvrté úterý v měsíci od 8:00 kavárna Café Louvre, Národní 22, 110 00 Praha 1; Deskoherní večer na Praze 5 každé čtvrté úterý v měsíci od 18:00 Klub Mephit, Arbesovo náměstí 14, 150 00 Praha 5

MS Prostějov

Rok 2017 byl pro prostějovskou místní skupinu poněkud hektický. Námi organizované Jarní setkání Mensy ČR (a SR) v Luhačovicích připravilo pořadatelskému týmu mnoho bezesných nocí při vymýšlení a následné realizaci nápadů, které měly účastníkům zpříjemnit pobyt v lázeňském městě. Jsme rádi, že jste se s problémy provázejícími přípravu seznámili až z následného článku mladé udivené kolegyně a že akce dopadla ke spokojenosti více než 200 účastníků. A když už jsme byli v zápřahu, přidali jsme v září i 1. MOravský MENsovní Turnaj. Sice jsme jej letos nevyhráli, ale věřím, že se založila tradice a někdy příště rozdrtíme reprezentace ostatních moravských místních skupin! Samozřejmě byly v našem regionu i jiné aktivity, při kterých se potkávali mensané jak z prostějovské, tak i z dalších místních skupin. Pokud jste se toho všeho nezúčastnili, prohlédněte si alespoň fotogalerie nebo fotky v časopise.

Pro příští rok máme skromnější cíle. Plánujeme opakování úspěšných akcí z minula (bowling, grilování, lukostřelbu, minigolf, procházku botanickou zahradou) a určitě přidáme i jiné – sledujte náš web prostejov.mensa.cz a naši mensovní konferenci. Záleží jen na vás, jestli se na některé z nich připojíte k nám. Třeba hned na nejbližší pravidelné schůzce, které se konají téměř každý čtvrtý pátek v měsíci od 19 hodin v restauraci U krále Ječmínka.

Předseda: Ladislav Frankl
Kontakt prostejov@mensa.cz, +420 603 932 788
Konference: ms-prostejov@mensa.cz
Pravidelné schůzky: zpravidla každý čtvrtý pátek v měsíci od 19 hodin v restauraci U krále Ječmínka

MS Ústí nad Labem

Celý rok byl ve znamení příprav na pořádání Podzimního celostátního setkání na téma Alenka v kraji divů. Protože základ organizačního týmu jsme tvořili jen čtyři, vděčně jsme přijali nabídku Pražáků (Martina s Evou a Zdeňka). Jejich častá přítomnost na schůzkách orgtýmu tak často navýšila účast o 100 i více procent. Setkávali jsme se každý měsíc v McDonald´s, dvakrát jsme se vypravili do skalního města u Tisé.

Většina organizátorů se pak zúčastnila i krajského kola Logické olympiády.

Na příští rok plánujeme akci Od rozhledny k rozhledně. Bude se konat od března do října, vždy třetí víkend. Navštívíme postupně okresy Ústeckého kraje, kde kromě návštěvy rozhledny či rozhleden chceme domluvit setkání s místními mensany.

Předseda: Iva Berčíková
Kontakt usti@mensa.cz, +420 602 840 526
Konference: ms-usti@mensa.cz, 67 odběratelů, 18 zpráv za rok
Pravidelné schůzky: první sobota v měsíci v prvním patře restaurace McDonald´s na Mírovém náměstí, Ústí nad Labem

MS Zlín

V roce 2017 jsme uspořádali jeden letní výlet s táborákem a plánujeme se sejít 16. prosince k bowlingu, návštěvě divadla a hernímu večeru, kde zasvětíme nově pořízené stolní hry. Z dalších aktivit jsme se ve větším počtu sešli k pořádání krajského kola LO a k výjezdu na první Moravský Mensovní Turnaj v Prostějově.

Nápady na akce a výlety na příští rok jsou vítány, nebojte se sami něco vymyslet a zorganizovat, případně se obrátit na výše uvedené kontakty. Aktuálně hledáme vhodnější prostory ke konání schůzek a na nadcházející testování je velký počet přihlášených, tak by se mohlo blýskat na rozrostení skupiny a s tím spojené aktivnější pořádání akcí.

Předseda: Michal Blümel
Kontakt zlin@mensa.cz, +420 725 528 877
Konference: ms-zlin@mensa.cz
Pravidelné schůzky: první čtvrtek v měsíci v 18 hodin v kavárně Gulliver (třída Tomáše Bati 3705, Zlín)

Zanechat komentář

+ 11 = 17

Mohlo by se vám líbit