Domů Mensovní zprávy Mensa v roce 1995

leden

V roce 1995 čekaly Mensu volby – do 20. ledna mohli členové zasílat návrhy na kandidáty na předsedu, členy Rady Mensy (nejméně devět členů) a členy kontrolní komise (tři).

Mensa České republiky s 1 900 členy byla co do počtu členů čtvrtá největší na světě po USA, Velké Británii a Kanadě.

Rádio Haná vysílalo každých čtrnáct dní pořad Vykutálená čtvrthodinka s Mensou.

Časopis Mensa opět změnil vedení – novým šéfredaktorem se stal Luděk G. Kovář a technickou redaktorkou Ludmila Lieberzeitová.

Byl vyhlášen další ročník mensovní soutěže krásy MCM a v lednovém vydání časopisu se představily první dvě soutěžící.

V časopisu se poprvé objevila rubrika Bystřílna.

Ředitel Osmiletého gymnázia Buďánka zřizovaného Mensou ČR vyzval mensany ke shánění drobných sponzorů s cílem získat finance na nákup vlastní budovy pro gymnázium.

Někteří autoři již vytvářeli příspěvky pro časopis Mensa v textovém editoru T602, ovšem šéfredaktor je musel mj. upozornit, aby každý řádek neukončovali klávesou Enter. Elektronické příspěvky se přijímaly uložené na disketách, technicky zdatnější je mohli zaslat e-mailem nebo uložit na FTP.

Členové Einsteinovy společnosti představili činnost své organizace v pořadu Českého rozhlasu Mikrofórum.

březen

V Praze 3 proběhlo tradiční velké testování IQ v budově Vysoké školy ekonomické. Testy byly určeny pro širokou veřejnost od deseti let věku a splnit si zde jednu z podmínek přijetí, úspěšně absolvovaný mensovní IQ test, mohli i všichni zájemci o studium na Osmiletém gymnáziu Buďánka.

Byla vytvořena první webová prezentace Mensy. Hypertextová strana s informacemi o Mense byla umístěna na adrese http://phonix.upol.cz/~one/mensa.html.

Olomoučtí mensané přišli s návrhem diskusního pořadu Mensy v České televizi, který by měl měsíční periodicitu. Přednesli jej na březnovém jednání Rady Mensy a později předložili k připomínkám všem mensanům v časopise Mensa.

duben

Na výstavě ComputerGraphics na pražském výstavišti uspořádal časopis Chip společně s Mensou konferenci o virtuální realitě.

Zájmová činnost v Mense kvetla: Pravidelné akce pořádaly různé SIGy, v Praze například SIG Hubbleův teleskop, SIG Business, SIG Globální problémy lidstva či SIG Plesy, v Brně SIG Psychotronika, SIG Peníze, SIG Hry nebo SIG Hudba, v Ústí n. L. SIG Bridž, SIG Sci-fi a SIG Rétorika. V pražské klubovně Mensy už od roku 1993 běžel kurz šití, hrálo se Dračí doupě a pravidelně se konalo setkání KKK. V Olomouci se scházel dětský kroužek Mensy a konalo se setkání KTK (kafe, tvargle, kecy).

V dubnovém čísle časopisu Mensa se představilo 27 kandidátů do Rady Mensy ČR, z toho dva kandidovali na předsedu – Jan Fikáček a Milada Hánová. Do kontrolní komise byli kandidáti zvoleni rovnou, protože byli právě tři. Současně časopis předložil členům ke schválení novou verzi stanov.

Na mensovní e-konferenci a posléze na stránkách časopisu se začalo diskutovat o budoucím zaměření Mensy – nakolik má být Mensa zájmovou organizací se zábavnou činností pro členy a nakolik má ambice věnovat se vážným tématům, zejména podpoře vzdělávání nadaných dětí.

V Olomouci se konalo celostátní mensovní setkání čarodějnic.

květen

V Jičíně se od 5. do 8. května uskutečnilo mensovní setkání, jehož náplní byla nejen turistika, sport a kulturní akce, ale také nedělní výroční valná hromada spojená s volbami do Rady Mensy ČR. Ve volbách odevzdalo svůj hlas 12 procent voličů. Předsedou Mensy České republiky byl opět zvolen Jan Fikáček.

Ještě jedno velké testování IQ proběhlo v budově Vysoké školy ekonomické v Praze 3. Počet otestovaných Mensou v Česku překročil již deset tisíc.

Olomoucká Mensa spolu s Billiard Clubem a Českomoravským biliárovým svazem uspořádala turnaj v biliáru s názvem Billiards Cup Mensa Open a Jaroslav Flejberk zorganizoval v pražské klubovně superturnaj v Člověče, nezlob se!

Do soutěže o titul mensovní Miss bylo přihlášeno již sedm mensanek a dvě nemensanky. Organizátor soutěže, předseda Mensy J. Fikáček, vyhlásil, že se tentokrát budou udělovat čtyři ocenění – Královna Mensy (jen pro členky, volí porota ve finále), Miss – přítelkyně Mensy (jen nečlenky, volí porota ve finále), Miss Sympatie (pro členky i nečlenky, volí všichni mensané – návštěvníci finále ze všech přítomných dam), Miss Press (pro členky i nečlenky, volí čtenáři časopisu Mensa). Zároveň vyzval mužské členy Mensy k účasti v soutěži Mr. Mensa.

Mensa zahájila prodej odznaků s mensovním emblémem.

červen

Dětská Mensa bilancovala účast na kurzech pro děti. Ve školním roce 1994/1995 se na kurzy přihlásilo asi 300 dětí, kurzy začalo navštěvovat 180 dětí, z nich nakonec zbyla stovka nejvytrvalejších. Na následující rok vypsala Dětská Mensa 18 kurzů (sedm matematických, dva archeologické, další zaměřené na šachy, fyziku, mineralogii, dějiny a jiné obory).

červenec

Rada Mensy rozdělila funkce zvoleným kandidátům – 1. místopředsedou Mensy se stal Tomáš Houška, 2. místopředsedou Radim Němec, šéfredaktorem časopisu zůstal Luděk G. Kovář a nadaci mensovního gymnázia vedl Václav Fořtík.

Do soutěže Miss Mensa se přihlásila další přítelkyně Mensy, zlatá kokršpanělka Happy od Jiráňů.

srpen

Počet členů Mensy České republiky přesáhl hranici 1 500.

září

Počátkem září Mensa spolupořádala v Ústí nad Labem dvě setkání příznivců sci-fi: Parcon a Bohemicon ’95.

Rada Mensy projednala založení společnosti s ručením omezeným, která bude provozovat mensovní gymnázium.

V Praze se uskutečnil turnaj Mensa Bowling Grand Prix.

říjen

Studenti gymnázia Buďánka začali vydávat školní časopis. Jeho druhé číslo představili veřejnosti na listopadovém testování IQ.

listopad

V soutěži Mr. Mensa bylo zatím přihlášeno osm uchazečů o titul nejkrásnější mensan.

Na pražské podzimní testování IQ přišlo 637 dospělých zájemců a 103 dětí, což bylo více než na obě jarní testování dohromady.

prosinec

Členský příspěvek na příští rok zůstal stejný jako v roce 1995: 300 Kč pro výdělečně činné a 200 Kč pro ostatní. Členové Dětské Mensy platili 50 Kč.

Zanechat komentář

6 + 1 =

Mohlo by se vám líbit