Domů Zahraničí Z ExCommu: Od předsedy Mensy International Björna Liljeqvista

Z ExCommu: Od předsedy Mensy International Björna Liljeqvista

Od Björn Liljeqvist
Překlad: Zuzana Kořínková

Nač se ptát u inteligence

Problém inteligence nespočívá v tom, že je nerovnoměrně rozdělená. Problém není ani v tom, že by jí bylo příliš málo – i když to je také pravda. Ne, skutečný problém tkví v tom, že příliš velké množství talentu zůstává neidentifikováno a nerozvíjeno. Alespoň je promarněný potenciál dobrým druhem problému, protože je řešitelný.

Inteligenci se bohužel nedostává takové pozornosti, jakou si zaslouží. Když média kontaktují Mensu, nejvíc mě štve otázka, zda je určitá podmnožina lidí chytřejší než jiná. Nejde o to, že by tato otázka měla být zakázaná; to, co je tabu, zbytečně působí na mysl jako magnet. Spíše jde o nudný, rozvratný a zapšklý úhel pohledu, který odvádí pozornost od toho, co je opravdu důležité.

Inteligence je skutečná věc, dobrá věc, o kterou musíme pečovat. Společnosti ignorují inteligenci na vlastní nebezpečí. Hledání a povzbuzování talentu ve všech jeho podobách by mělo být středobodem lidské činnosti. Cokoliv, čím v této oblasti může Mensa přispět, za tu námahu stojí. Obzvláště tleskám charitám a nadacím, které byly založeny různými národními Mensami, aby něco změnily. Americká Mensa Education and Research Foundation, Nordic Mensa Fund a Mensa Fonds se sídlem v Nizozemsku přednesly inspirující prezentace své práce na zasedání IBD (International Board of Directors, mezinárodní správní rada) v Černé Hoře před několika týdny v říjnu. Byli tam také zástupci velmi čerstvě založené Mensa International Charitable Foundation, aby představili její plány a vize; vkládáme do ní velké naděje.

Mnoho dalších národních Mens má zavedené programy, které prospívají společnosti i mimo okruh členů Mensy. Všechny skupiny všude na světě mají samozřejmě zavedené pravidelné testování IQ. Máme tendenci zapomínat, že testování inteligence dobrovolníky je služba, kterou Mensa provádí a která je prospěšná pro lidi i pro společnost; umožňuje lidem, kteří jsou zvědaví, aby se o sobě něco dozvěděli. Mensa už vlastně změnila mnoho životů. Mensa také mění názory. S novináři mluvím mnohem raději právě o tomhle. Chcete-li příklad toho, jak zní diskuse o inteligenci se skutečným odborníkem, doporučuji si poslechnout rozhovor s doktorem Russellem T. Warnem na Youtube: mensa.click/u8.

Warne je autorem knihy In the Know: Debunking 35 Myths about Human Intelligence. Je to aktuální téma, protože inteligence zůstává stále tak nepochopená. Ne, nemůžete se jen tak vytrénovat k vyššímu IQ. Ne, neexistuje žádné „EQ“, které by se konceptu IQ byť jen podobalo. Ano, skutečně byla dokázaná souvislost inteligence se strukturou mozku. A tak dále.
Warne obdržel cenu Award For Excellence In Research 2019–2020 od nadace Mensa Education and Research Foundation a jeho kniha je skvělá.

Více ze setkání IBD

Bylo to naše první „skutečné“ setkání po třech letech. I teď jsme kvůli Covidu a dalším okolnostem měli pár absencí. Důležité je, že se 45 delegátů z celého světa mohlo sejít a přemýšlet o cestě vpřed pro Mensu. Každé setkání se každý rok koná v jiné zemi. Tentokrát jsme se vydali do krásného města Budva u Jaderského moře, přímo pod vrcholky pohoří Stara planina. Dobrovolnický tým z Mensy Černá Hora vynaložil velké úsilí, aby se všichni cítili vítáni, a zajistil skvělý společenský program. Místní média byla u toho, akci zaznamenávala a stranou dělala rozhovory s delegáty. „Která země je chytřejší, Švédsko nebo Černá Hora?“ ptali se mě v přímém přenosu. „Černá Hora, bezpochyby“ je odpověď, kterou jsem si přál dát, než jsem změnil téma.

Na setkání proběhlo několik skvělých prezentací. Dozvěděli jsme se o aktivitách v prozatímní skupině Mensa Peru, o reformách v Britské Mense a o snaze získat nový, adaptivní, elektronický IQ test, který bude používat výhradně Mensa. Předseda poradního výboru pro strategické řízení a mezinárodní ombudsman vedli zasvěcené rozhovory; diskutovali jsme také o bezpečnosti členů na společenských setkáních i v on-line skupinách Mensy, což je další důležité téma, které pravděpodobně zůstane na pořadu jednání ještě nějakou dobu.

Další diskuse se týkala naší demokratické struktury, o čemž se ještě trochu zmíním níže.

Demokratické dilema

Mensa International je federace nezávislých národních skupin Mensy. Všechny federace přitom musí vyvažovat dva protichůdné aspekty spravedlnosti: rovnost členů (nebo občanů) a rovnost členských skupin (nebo států). Toto dilema nemá žádné zřejmé řešení. Ústava Mensy to řeší tak, že dává jednomu členovi rovný jeden hlas ve dvou konkrétních případech: každé tři roky při volbě čtyř lidí do pozic funkcionářů Mensy International a při změně ústavy. Jsou v ní tak zakotveny skutečně důležité věci, jako pravidlo nejvyššího 2% IQ a nepolitická povaha Mensy.

Důležité však mohou být i další věci, například jak vybírat a utrácet peníze. O těchto věcech rozhoduje Mezinárodní správní rada (IBD) – a právě toto rozhodování se odehrálo minulý měsíc, kdy se kolem velkého kulatého stolu v Černé Hoře sešlo 45 lidí. Zde má delegát za národní Mensu s 500 členy 1 hlas, 1000 členů dává 2 hlasy a 10 000 členů znamená 4 hlasy.
Tři největší skupiny (USA, Velká Británie a Německo) mají těsně nadpoloviční většinu z počtu členů na celém světě. Co se týče hlasovacích práv v IBD, drží dohromady asi čtvrtinu celkového počtu.

V čem je tedy problém? Problém je v tom, že velké a malé země mohou zcela legitimně mít odlišné zájmy. V malých zemích se odehrává velká část růstu. Přinášejí na stůl elán a neotřelé nápady. Více zemí znamená globálnější Mensu – takže více zemí přirozeně chceme. Oproti tomu větší země mají svoji stabilitu, zkušenosti a do jisté míry také celou operaci dotují.
Pokud počet zemí roste rychleji než členství v samotných zemích, přesouvá se rovnováha směrem k menším zemím, a naopak.

Zdravá federace se k tomuto zásadnímu dilematu čas od času vrátí. V jednu chvíli tak může být nastavený jeden princip, protože mezi státy nebo skupinami toho času nabízí dobrou rovnováhu – ale jak míjejí desetiletí, to, co kdysi vypadalo jako spravedlivý princip, mutuje a vytváří nepředvídané situace.

V posledních letech se rozrostlo mnoho nových národních Mens. Z dlouhodobého hlediska je však potenciál růstu v rámci zavedených skupin stále větší; vždyť zemí existuje jen omezený počet.

Případná reforma, o níž se diskutovalo (i když by vyžadovala změnu ústavy), spočívala v tom, že IBD se při hlasování nebude opírat o absolutní počet členů v dané zemi, ale spíše o to, jaké procento celosvětové členské základny daná země má. Pravděpodobně to vytváří adaptabilnější model vhodný pro federaci, jako je Mensa, která není tak statická. Tato otázka nicméně nejspíš zůstane na pořadu dne ještě dlouho.

Rozhodnutí IBD

Příjmy z licencí. Viděli jste někdy knihu nebo deskovou hru s logem Mensy? Jde o výsledek speciální spolupráce mezi Mensou a vybranými společnostmi. Změna našich stanov zajišťuje, že všechny národní Mensy se nově budou dělit o část zisku z těchto spoluprací bez ohledu na to, kde byly prodeje uskutečněny.

Vytvoření mezinárodní členské databáze. V příštím měsíci bude připraven návrh mezinárodní členské databáze (nebo přesněji CRM systém). Za předpokladu, že splní naše očekávání, bude pak v první polovině roku 2023 provedena plná implementace. Existence plné mezinárodní členské databáze výrazně zlepší služby, které může MI poskytovat členům i národním Mensám.

Jmenování. Byla jmenována nová skupina dobrovolníků na různé klíčové pozice, jako je SIGHT, komunikace, zpravodajský tým a další. Děkujeme odcházejícím dobrovolníkům a těm novým přejeme hodně úspěchů v jejich práci. Za zmínku stojí, že Udo Schultz z Mensy Německo byl znovu na další tři roky jmenován čestným předsedou Mensa International.

Změny stanov. Stanovy Mensy lze změnit pouze v referendu, kde budou moci hlasovat všichni členové. Takové referendum je plánováno na příští rok a bude se zabývat řadou aktualizací převážně „úklidového“ charakteru. Další informace k tomu budou následovat.

Perth! IBD vybralo Mensu Australia jako hostitele pro setkání IBD 2024. (Setkání IBD 2023 bude v Dallasu, USA.)

Celé zápisy z IBD včetně shrnutí diskusí a prezentací si můžete přečíst na našich webových stránkách mensa.org. Tam také najdete návod, jak se připojit k naší členské komunitě na Workplace. Na této platformě, která je exkluzivní pro členy Mensy, se můžete připojit k široké škále skupin, setkat se s novými lidmi z celého světa Mensy a také sledovat práci IBD po celý rok.

Floreat Mensa!
Björn Liljeqvist
předseda Mensy International

Převzato z Mensa World Journal, 1/2023, číslo 120.

Zanechat komentář

24 + = 32

Mohlo by se vám líbit