Domů Mensovní zprávy Přehled aktivit SIGů v roce 2015

Přehled aktivit SIGů v roce 2015

Od Redakce

Speciální zájmové skupiny (Special Interest Groups – SIG) jsou platformami pro výměnu nápadů i pro získávání dalších zkušeností a nových zážitků. SIGy nabízejí členům příležitost zapojit se do dění Mensy. Zatímco některé SIGy fungují spíše lokálně (jejich členové se více či méně pravidelně scházejí), jiné jsou územně zcela nezávislé, neboť spoléhají na moderní informační technologie. V následujících odstavcích přinášíme přehled činnosti jednotlivých SIGů v roce 2015. Pro zajímavost uvádíme počet odběratelů zpráv z konference daného SIGu i orientační údaj o počtu zpráv odeslaných za poslední rok (tato čísla byla aktualizována koncem října 2015). Máte-li zájem zapojit se do aktivit některého z níže uvedených SIGů, kontaktujte prosím jeho koordinátora či koordinátorku.

Do konference SIGu se můžete zapojit po přihlášení do intranetu Mensy na adrese: https://intranet.mensa.cz/index.php?men=men20.2.0.0

SIG Aktivní děti

Koordinátor: Mgr. Milada Pytelová

SIG podporuje zapojení členů Dětské Mensy a jejich rodin do aktivit dospělých mensanů, stejně jako účast mensanů s malými dětmi na akcích Mensy. Hned v lednu jsme se vypravili na moravsko-slovenské pomezí na týdenní pobyt rodin na lyžích na Javorce ve skiareálu Kohútka. Těší nás, že děti již jsou pravidelnými účastníky celostátních setkání mensanů. V konferenci máme v současné době 142 členů. V příštím roce se opět těšíme na další setkání s dětmi a rodinami na mensovních akcích.
Kontakt: milada.pytelova@mensa.cz

SIG Business Club

Koordinátor: Petr Štěpán 

SIG Business Club (Mensa Business Club) nabízí platformu svým členům, odborníkům a veřejnosti zabývat se aktuálními otázkami v oblasti obchodu, podnikání a ekonomie. Dbá o jejich osobní rozvoj a pomáhá jim v oblasti obchodních kontaktů na lokální i globální úrovni.
Rok 2015 chápu jako rok návratu k významnějším aktivitám díky našemu členovi, Miroslavu Bendovi. Hlavní myšlenkou byl a je networking. Dále jsme s kolegy Michalem Macháčkem a Ivanem Pelikánem vyvíjeli nadprůměrné množství dalších aktivit souvisejících s tímto SIGem. V takto nastavené linii bychom rádi pokračovali i nadále.
Pro představu a informaci uvádím několik přednášek, které jsme společně zorganizovali:
• Eva Havrdová, profesorka neurologie
• Libor Malý, přednáška a zkušenosti zakladatele firmy Jobs.cz
• Dalibor Hampejs, J&T Banka
V únoru byla naše pracovní skupina požádána, aby vytvořila pro senátora Libora Michálka vizi strategie rozvoje České republiky, o které by pak on mohl dále diskutovat s poslaneckou sněmovnou. Spojili jsme se s podnikatelskými subjekty z Vision Business Clubu a vytvořili priority, která byly mimo jiné i nepřímým podkladem pro jednání vlády.
Dne 15. června se odehrálo historicky první setkání členů Mensy s českými absolventy universit Cambridge a Oxford známých pod zkratkou Oxbridge.
Další akcí bylo 15. července setkání s prezidentem Oxford and Cambridge Alumni Society.
Dne 21. července se podařilo uskutečnit setkání s ředitelkou Google ČR. Z tohoto setkání vzešly konkrétní kroky. Rada Mensy uvítala tuto spolupráci a jako první počin začala pracovat na Google Grants, což by v současné době mohlo přinést Mense ČR reklamní prostor v hodnotě až 10 tisíc USD měsíčně. Dohodli jsme také, že 2. prosince budou absolvovat vybraní studenti Mensa gymnázia návštěvu Google ČR v rámci programu Schools@Google.
Rád bych Vás informoval, že jsem byl přijat za člena klubu Sisyfos. Proto se daří koordinovat aktivity SIGu a Sisyfa, jelikož jejich a naše aktivity se v mnohém překrývají a doplňují. Jsme více než srdečně zváni na přednášky konající se na půdě Akademie věd ČR.
Konference: sig-business@mensa.cz
Kontakt: http://lbc.mensa.cz

SIG Chci Pomoci Mense

Koordinátor: Petr Mazal

SIG Chci pomoci Mense je určen dobrovolníkům, kteří mají zájem rozvíjet další mensovní aktivity. Jste-li ochotni pomoci s programováním, organizováním akcí, komunikací, tvorbou úloh pro Logickou olympiádu, přidejte se k nám. Seznam nabízených aktivit najdete na http://akce.mensa.cz/pomoc.htm.
Konference: sig-chci-pomoci-mense@mensa.cz
Kontakt: http://www.mensa.cz/volny-cas/zajmove-skupiny/chci-pomoci-mense/


SIG Cyklistika, SIG Outdoors

Koordinátor: Zdenka Pániková

SIG Cyklistika i SIG Outdoors jsou cíleny na skupiny lidí, kteří rádi poznávají neznámá místa na kole, pěšky nebo pomocí jiného dopravního prostředku.

V letošním roce byl pod hlavičkou SIGu uskutečněn cyklovýlet Drmoul, který zorganizoval Vítek Švachouček, a jednalo se o putování kolem Mariánských Lázní.

Na srpen 2016 je naplánován krkonošský cyklovýlet, a přestože je na první pohled již obsazen, je stále otevřené přihlašování s tím, že prvotně objednané prostory by byly určeny pro rodiny s dětmi a pro další zájemce by byly vyjednány další ubytovací prostory stejného provozovatele ve vedlejší budově. Nechceme zakonzervovat řady našich účastníků a budeme rádi za každou novou tvář, která nás poctí svojí účastí.

Není jednoduché zajistit akce tak, aby termín nekolidoval s nějakou jinou zajímavou akcí pořádanou pod hlavičkou Mensy. Chtěla bych poděkovat Vítkovi za práci, kterou pro SIG Cyklistika dělá, a doufám, že do budoucna bude dělat dál.

Konference: sig-cyklistika@mensa.cz, sig-outdoors@mensa.cz

 
Zdenka Páníková v Mariánských lázních 

SIG Dračí doupě

Koordinátor: Martin Hladík

Slavnost v Maztice narušil mocný nepřítel nečekaným útokem. Jen díky skupině neohrožených dobrodruhů, známé pod jménem „Tistygrem“, nedošlo k nejhoršímu. Čelní představitelé Maztiky i jejich vzácný host, královna Alžběta III., vévodkyně Arkánská, vyvázli bez újmy. Moriadan Claphess, velkovévoda a hrabě Agelanský, však takové štěstí neměl. Umírá při mohutném výbuchu spolu s tajemnými útočníky. Královna zuří a žádá hlavu toho, kdo útok zosnoval. Skupina „Tistygrem“ se okamžitě vydává po jeho stopě. Při náročném a nebezpečném pátrání odhalují spiknutí nečekaných rozměrů. Bytosti z jiného světa skrytě infiltrují náš svět. Kdo za nimi stojí a čeho chce dosáhnout? Dokáže ho družina zastavit? A co pro to bude muset obětovat?

SIG Dračí doupě se schází pravidelně každý pátek v Praze, aby se společně vydal vstříc novým dobrodružstvím. Rádi přivítáme nové zájemce o hru, takže pokud i vy chcete prožít neobyčejné příběhy a popustit uzdu své fantazii, ozvěte se!

Konference: sig-doupe@mensa.cz

SIG Peníze, SIG Ekologie, SIG Seberozvíjení

Koordinátor: Vladimír Kutálek 

Kontakty na SIGy najdete tradičně na posledních stránkách časopisu. V roce 2015 došlo k významné změně. Pokud vám připadá, že SIGy ustaly v činnosti, není tomu tak. Nicméně nedoručitelnost některých zpráv, především notifikací z wiki do „intranetích“ konferencí, způsobila, že jsem se odhodlal k přechodu konferencí do prostředí Google. Současně tento krok snižuje závislost SIGů na politickém a legislativním prostředí v Mense ČR.

Primárním komunikačním kanálem SIGů je wiki: mwiki.jdem.cz, doplňkovým e-mailové konference na googlegroups.

SIG Peníze slouží jako platforma pro diskusi o čemkoliv, co přijde členům zajímavé a užitečné ohledně peněz – nejen vážně a nejen o investicích, pojištění, spoření, úsporách, k čemuž mám kvalifikaci jako dlouholetý finanční poradce.

Přihlášením do konference SIGu Ekologie získáte zdroj pozvánek na ekologické akce, akce v přírodě, popř. tipy na zajímavé články o ekologii.

SIG Seberozvíjení vám může nabídnout zajímavé názory, recenze knih, odkazy na zajímavé články členů Mensy, občas nějakou tu zajímavou přednášku.

Pokud vás činnost některého SIGu zaujala, rád vás uvítám mezi členy této zájmové skupiny. Slovní podpora, stejně tak příspěvky na wiki, jsou pak víc než vítány. Četli jste např. zajímavou knihu? Napište do SIGu na wiki alespoň pár řádek, jak se vám kniha líbila. Máte dokonce nápady, tipy a elán na další činnost? Neváhejte mě kontaktovat.


Konference: sig-ekologie@mensa.cz
Kontakt: http://ekon.mensa.cz

SIG Geocaching

Koordinátor: Pavel Terber 

I letos bylo hledání schovaných krabiček velice úspěšné a kromě odlovených bodů a navštívených míst (pařezy, stromy, rokle, řeky, ostrovy, hrady …) jsme získali i spoustu nachozených kilometrů. Ať už u Brněnské přehrady, ve Žďárských lesích nebo v okolí Prostějova … kdo hledá, najde (pokud to ovšem není nějaká berounská záludnost, kde ani policie nepomohla). A GC3PTTR… no, to stále odolává. 😉
Konference: sig-geocaching@mensa.cz
Kontakt: http://geocaching.mensa.cz


SIG Hiking

SIG Hiking se zabývá vysokohorskou turistikou, zejména v Alpách. Aktuálně je plánováno několik vysokohorských túr (Marmolada, Grossglockner) na jaro–léto 2016, vše za účasti zkušených horských vůdců s důkladnou přípravou a profesionálním vybavením. Nápady na další akce jsou vítané stejně jako noví členové z celé ČR i okolí – vzhledem ke geografickému rozložení členské základny komunikujeme hlavně přes e-mail, před konkrétními akcemi budou schůzky.Koordinátor: Karolína Svobodová 

Konference: sig-hr@mensa.cz 

SIG HR

Koordinátor: Martin Lupa 

SIG HR vznikl loni s hlavním cílem pořádat diskusní večery se zajímavými osobnostmi. Do konce října se letos uskutečnilo již 14 diskusních večerů, na kterých jsme přivítali mimo jiné podnikatele Martina Hausenblase, senátora Libora Michálka, předsedu představenstva České spořitelny Pavla Kysilku, personálního ředitele pojišťovny Kooperativa Jana Březnu, senátorku Evu Sykovou, moderátorku a psychoterapeutku Kateřinu Cajthamlovou, ostravského primátora Tomáše Macuru či europoslance Petra Macha.

V rámci SIGu HR rovněž informujeme o zajímavých pracovních nabídkách, případně o možnostech pracovní spolupráce (pro podnikatele a pracující na volné noze), a pomáháme radou v rámci kariérního poradenství. Této oblasti se věnuje hlavně Olga Kulíková.

Nenaplněnou ambicí SIGu zatím zůstává vytvoření místa pro setkávání zájemců o problematiku HR. Budeme velmi rádi, pokud se najdou další zájemci o tuto oblast, kteří by se chtěli na chodu SIGu aktivně podílet a pomoci s jeho rozvojem.

Konference: sig-hr@mensa.cz 

SIG Hudba

Koordinátor: Magda Tydrichová 

Rok se s rokem sešel, a tak píšu, pokud dobře počítám, už třetí výroční zprávu o činnosti SIGu. Ale zatímco v předchozích zprávách jsem psala o tom, co jsme všechno udělali, letos jsem se rozhodla to pojmout trochu jinak. Po velice plodném období, kdy jsme si vyslechli spoustu koncertů (převážně klasické hudby), vyrazili na operu do Verony, uspořádali besedu s filharmonikem či se seznámili s výrobou hudebních nástrojů a kdy jsme se hudbě věnovali i aktivně, ať už v rámci kapely na dálku nebo třeba na mensovních celostátních setkáních, činnost SIGu postupně ustala.

Vše je spojené hlavně s tím, že já sama teď SIGu nemohu věnovat tolik, kolik dříve. Mohu nadále dávat členům tipy na zajímavé hudební akce z domova i ze světa, do jisté míry mohu i pomoci s organizací (např. zajistit lístky či vyřešit jiné „technické problémy“) a určitě se mohu dál aktivně podílet na činnosti kapely na dálku. Nicméně akce se vším všudy (dočasně) organizovat nemohu, a když, tak opravdu velmi omezeně.

A proto bych chtěla poprosit vás, členy SIGu, ale i ostatní, kteří členy ještě nejste: Pokud máte nějaký hudební nápad, o který byste se mohli s ostatními podělit, neváhejte a udělejte to! Nebojte se posílat své hudební tipy do konference SIGu, organizovat akce pro ostatní, být aktivní. SIG Hudba má ve svých členech obrovský potenciál, spoustu jsme toho už zažili a byla by škoda, kdyby tato výroční zpráva byla poslední…

Konference: sig-hudba@mensa.cz

SIG Jazyky

Koordinátor: Vítek Švachouček 

V roce 2015 volně pokračovaly aktivity SIGu. Členové se prostřednictvím konference průběžně informovali nejen o chystaných filmových festivalech se zahraničními snímky v původním znění, ale i o dalších aktivitách spojených s jazyky a jazykovědou. Jednalo se hlavně o přednášky, výstavy a exkurze.


Z loňského prosincového čísla časopisu Mensa World Journal se členové dozvěděli o aktivitě Tanji Gabriele Baudsonové z duisburské univerzity o jazykové reprezentaci nadání. V červnu spustil italský mensan Stefano Lodola komunitní web pro vzájemné učení cizích jazyků. Na stránce http://languagexchange.club/ mohou po zaregistrování mensané najít další zájemce o tandemovou výuku jazyků.

Členové SIGu se setkávali nejen korespondenčně, ale i osobně. V březnu zhlédli na festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět dokumentární film Poslední sloní muži a ve spolupráci se SIGem Nihongo na festivalu Future gate japonský animovaný film Naušika z Větrného údolí. V dubnu na festivalu 22. dny evropského filmu sledovali francouzskou komedii Láska na první boj.

V říjnu vyšla v nakladatelství Lingea velice zajímavá publikace od uznávaného jazykovědce PhDr. Jozefa Genzora s názvem Jazyky světa. Členové SIGu si ji mohli koupit s výraznou slevou. Jeden výtisk byl zakoupen přímo pro SIG, aby si ji mohli jeho členové vypůjčit. Knížka je k dispozici oproti vratné záloze. Zájemci mohou kontaktovat koordinátora.

Do dění SIGu se zapojuje stále více členů nejen prostřednictvím konference, ale i intranetové diskuse. Zvláště těmto aktivním členům bych rád poděkoval, protože díky nim má SIG stále co nabídnout.


Konference: sig-jazyky@mensa.cz

SIG Kluby nadaných dětí jižní Morava

Koordinátor: Dana Havlová 

SIG KND jižní Morava se věnuje zakládání a podpoře klubů nadaných dětí nejen na jižní Moravě, ale na většině území ČR. Aktuálně se staráme o 27 klubů. S ohledem na naše možnosti je podporujeme pořádáním dnů plných her, testováním nových potenciálních členů nebo předáváním zkušeností na konferencích. Jsme rádi za další nově vznikající KND. Bez ochoty a práce vedoucích těchto klubů by děti možnost setkávání se nad zajímavými úkoly nedostaly.

Kontakt: http://deti.mensa.cz/index.php?pg=knd


SIG Kluby nadaných dětí severní Morava

Koordinátor: Tomáš Blumenstein

SIG KND severní Morava se věnuje zakládání a podpoře klubů nadaných dětí nejen na jižní Moravě, ale na většině území ČR. Aktuálně se staráme o 27 klubů. S ohledem na naše možnosti je podporujeme pořádáním dnů plných her, testováním nových potenciálních členů nebo předáváním zkušeností na konferencích. Jsme rádi za další nově vznikající KND. Bez ochoty a práce vedoucích těchto klubů by děti možnost setkávání se nad zajímavými úkoly nedostaly.

Kontakt: http://deti.mensa.cz/index.php?pg=knd


SIG Literární tvorba

Koordinátor: Eliška Anna Kubičková

SIG Literární tvorba se schází jednou za měsíc k pravidelným schůzkám (o prázdninách byla jedna schůzka). Kromě toho se zúčastňuje akcí pořádaných dalšími lidmi a institucemi a také pořádá vlastní akce. Tou největší byla letos soutěž o nejlepší povídku na téma „Za okny tma“, které se zúčastnilo přes třicet autorů. V současné době připravujeme k vydání sbírku nejlepších povídek ze soutěže. Z dalších akcí s naší účastí můžeme jmenovat autorská čtení v kavárně Dark Velvet Café, jichž jsme se zúčastnili opakovaně, nebo literární festival Mela, kde svoji tvorbu prezentovalo sedm členů SIGu. Kromě vlastní tvůrčí činnosti a podpory začínajících autorů se také na všech akcích snažíme propagovat Mensu. Do budoucna bychom rádi pokračovali ve vytváření prostoru pro talentované autory, jak z Mensy, tak i mimo Mensu, a chtěli bychom vytvořit tradici z naší soutěže s ještě větším zapojením autorů a čtenářů.

Kontakt: http://www.mensa.cz/volny-cas/zajmove-skupiny/literarni-tvorba/

SIG Logická olympiáda

Koordinátor: Petr Mazal

SIG Logická olympiáda se tradičně podílí na organizačním zajištění zřejmě celosvětově největší mensovní akce. Přidáte se i vy do týmu krajských či centrálních organizátorů, autorů úloh, osob komunikujících s učiteli a soutěžícími, propagátorů aj. a pomůžete přitáhnout děti k logice, odhalovat skryté talenty i při skvělé propagaci Mensy? Letos jsme oslovili rekordních 58 000 soutěžících, pojďte se podílet na dalším růstu.

 Kontakt: logickaolympiada@logickaolympiada.cz
Konference:sig-lo@mensa.cz


SIG Lyžování

Koordinátor: Aleš Vencko 

SIG Lyžování v roce 2015 pokračoval ve své tradiční činnosti – uspořádali jsme dvě lyžařsko-snowboarďácké akce. První, ve Val di Fiemme a okolí, představuje naše tradiční velikonoční lyžování. Další akce pod názvem lyžování za hubičku (kvůli symbolické ceně) se koná v předvánočním období (článek je psán na začátku listopadu, tedy před konáním akce), třetí prosincový týden, v italské provincii Bergamo (Orobijské Alpy) v údolí Brembana, kde se nacházejí lyžařská střediska Foppolo a San Simone. Na naši první akci nadcházejícího roku, velikonoční lyžování ve Val di Fiemme a okolí, je již nyní přihlášen maximální počet osob. Na našich akcích rádi přivítáme všechny mensany, jejich rodiny i přátele.

kontakty: sig-lyzovani@mensa.cz
http://lyze.mensa.cz

SIG Manager

Koordinátor: Stanislav Wolf 

SIG Manager je prostorem pro předávání zajímavých informací a zkušeností z oblasti managementu a budování osobnosti manažera. Soustředíme se především na poznávání a trénink měkkých dovedností potřebných pro vysoké pozice. Náplní jsou zejména pravidelné tematické přednášky, doplněné o videoukázky, hry a věcné diskuse, které mají za úkol pomoci účastníkům porozumět manažerským metodám, technikám a základům budování a rozvíjení osobnosti manažera. Dalšími aktivitami jsou praktická cvičení, workshopy, publicistika, e-reporty a nově i exkurze. Výhodou SIGu Manager je jeho otevřenost a vstřícnost. Na své si přijde student stejně jako ostřílený manažer. Rok 2015 jsme zahájili s přáním mnoha úspěchů od mistra etikety, pana Ladislava Špačka. Pozvali jsme si odborníky na řízení lidských zdrojů a psychologii práce. Od koučů jsme se dozvěděli něco z oblasti motivace a leadershipu. Probrali jsme význam inteligence v organizaci i její roli v personální strategii. Dále moderní téma manažerské komplexity. V lednu 2016 se můžete těšit na zvláštní exkurzi do výrobní pobočky FEI, která je světovou jedničkou ve vývoji a výrobě špičkových elektronových mikroskopů.

Konference: sig-manager@mensa.cz 
Kontakt: http://www.mensa.cz/volny-cas/zajmove-skupiny/manager/

SIG MEG – Mensa English Group

Koordinátor: Jitka Nováková 

Schůzky SIG MEG byly letos zatím dvě a vyzkoušeli jsme při nich zajímavá místa a probrali následující témata.

V květnu proběhla schůzka MEG v pražském Golem Clubu. Za sehnání hosta i za výběr místa patří dík Martinu Lupovi. Diskuse s představitelem Filipín probíhala neformálně, ptali jsme se třeba, jestli budou pořádat festival filipínských filmů nebo jaké jídlo nejraději jedí. Měli jsme na prohlédnutí i knížku s bohatým obrazovým doprovodem vydanou městem Litoměřice v roce 1998, kterou mi při příležitosti této schůzky laskavě poslala Jana Štefaniková. Napsal ji Jindřich Tomas a nese titul José Rizal, Ferdinand Blumentritt a novodobé Filipíny. Knížka přináší netušené pohledy na styky tak vzdálených zemí již v 19. století a bylo pěkné vidět, že i na Filipínách jsou tyto informace stále živé.

V září jsme se sešli v hotelu Central v Rybné ulici v Praze. V Centralu byli vstřícní, zapůjčili nám i techniku. Povídali jsme o mé cestě do Austrálie, jaké je zažít tam v listopadu nádherné jaro a zvykat si na slovní spojení „studený vítr z jihu“ anebo užívat si tamní známé i méně známé přírody a otevřené a přátelské povahy Australanů. Kookaburra nám zazpíval a přinesla jsem i recept na tradiční lamington cake. Přiblížila jsem také to, co je v Austrálii podobné jako u nás – ranní či večerní aktivita živočichů, filmové představení v Národním muzeu Austrálie v Canbeře ve stylu Laterny magiky, pletené košíčky původních obyvatel Austrálie či zámková dlažba, jakou známe od nás.

Možná někdo z členů Mensy přivezl zajímavé poznatky ze zahraničí a rád by je přímo v angličtině prodiskutoval nebo tu máte přátele z ciziny a oni by nám rádi představili svou zemi či koníčky. Budu ráda, jestliže jste se právě inspirovali a ozvete se s příspěvkem k rozvoji MEG.


Konference: sig-meg@mensa.cz
Kontakt: http://meg.mensa.cz

SIG MEG logo 

SIG Natura

Koordinátor: Pavel Terber 

SIG Natura spojuje mensany, kteří mají rádi naturismus, tedy se nejen rádi koupou bez plavek, ale třeba jezdí i na „bezplavkové“ dovolené apod. SIG nabízí společné objevování naturistických pláží, účastníme se akcí v aquaparcích, informujeme se o naturistických výletech apod. Akce se konají v průměru jednou až dvakrát měsíčně, a to v různých koutech ČR i v zahraničí.

Kontakt: pavel.terber@mensa.cz
Konference: sig-natura@mensa.cz

SIG Nihongo

Koordinátor: Václav Brázda 

V rámci SIGu Nihongo se snažíme vytvořit prostředí pro vzájemnou podporu při studiu japonštiny, která funguje zatím zejména ve sdílení informací o japonštině a Japonsku, ve společných setkáních, diskusích a japonských konverzačních tématech. V letošním roce jsme se už tradičně zúčastnili festivalu japonského filmu – Eigasai – v Praze, od letošního roku funguje aktivita JJJ (japonsky o Japonsku s Japonci) – zatím jsme měli příležitost setkat se s učitelkou japonštiny Aki Koide, s dirigentem Akihiro Otanim a s herečkou Aoi Okamura. Pokud se tedy zajímáte o japonštinu či japonskou kulturu, reálie, auta, karaoke či japonské jídlo, neváhejte se připojit k SIGu Nihongo.

Kontakt: vaclav.brazda@mensa.cz
Konference: sig-nihongo@mensa.cz

 
Schůzka SIGu Nihongo

SIG Parent

Koordinátor: Jitka Fořtíková 

SIG PARENT vznikl v roce 2009 a klade si za cíl angažovat především členy Mensy, ale i příznivě nakloněné nečleny k činnostem, které podporují nadané děti a obecně podporují rozvoj rozumových schopností dětí již od nejútlejšího věku. V roce 2015 jsme vyvíjeli činnost především na poli společenských akcí pro rodiny s dětmi, uspořádali několik setkání s programovou náplní příznivou rozvíjení předškolních dětí. Ve spolupráci se Školičkou MH proběhl v květnu tohoto roku den plný her. Akce byla jako vždy příjemně organizována ve spolupráci s mojí kolegyní Magdou Halžovou. Vzhledem k mému nynějšímu vyššímu pracovnímu nasazení se koordinací SIGu bude pro další období zabývat právě Bc. Magdalena Halžová, se kterou v posledních třech letech pořádáme akce společně. Máte-li pocit, že některé aktivity jsou i pro vás atraktivní nebo byste nám chtěli jakkoli pomoci, vaši pomoc přivítáme, neb spolupráci jsme nakloněny. Napsala Jitka Fořtíková, Ph.D., jitka.fortikova@mensa.cz, koordinátorka do konce roku 2015.


Konference: sig-parent@mensa.cz
Kontakt: www.mensa.cz/volny-cas/zajmove-skupiny/parent

SIG Psychologie a komunikace

Koordinátor: Karel Kostka 

Členové SIGu Psychologie a komunikace absolvovali v uplynulém roce celou řadu akcí. Šlo jednak o společná setkání v rámci střední školy, kde SIG působí, jednak organizovali výjezdy do zahraničí.

Na jaře si členové SIGu a jejich kamarádi střihli roli průzkumníků a v rámci expedice Francie–Švýcarsko–CERN nahlédli do areálů špičkových laboratoří teoretické a experimentální částicové fyziky a zlehka poodkryli roušku tajemství struktury hmoty.

Mise to byla nadmíru úspěšná, proto je příští rok čeká obdobná akce v poněkud větším stylu. Společně s Ženevou navštíví několik dalších krásných míst, třeba úchvatné sídlo Ludvíka II. Neuschwanstein, které se stalo předlohou pro zámek známý z pohádek společnosti Disney. Zastaví se také v místě, kde byl upálen Jan Hus, tedy v Kostnici na břehu Bodamského jezera, a následně se přesunou k vodopádům Rheinfall – největším vodopádům v Evropě. Potom se vydají k urychlovači do světa částicové fyziky.

Poté vyrazí na lyže do Zermattu pod samotný Matterhorn. Cestou zpět to ještě vezmou přes Luzern, aby se podívali do místní školy a procvičili si Goetheho jazyk.


Konference: sig-komunikace@mensa.cz
Kontakty: http://www.mensa.cz/volny-cas/zajmove-skupiny/psychologie-a-komunikace

SIG Queer

Koordinátor: Hana Druckmüllerová

SIG Queer jsem přebrala po zesnulém Martinu Felgrovi a musím říct, že od té doby se v SIGu nedělo téměř nic. Filmové večery byly přínosné pro všechny zúčastněné, ovšem Martin byl jejich srdcem a navíc mně mateřské povinnosti brání v osobním organizování večerních akcí. Budu ráda, když se toho někdo ujme a zorganizuje promítání. Náměty na filmy by se našly.

Konference: sig-queer@mensa.cz
Kontakty: http://www.mensa.cz/volny-cas/zajmove-skupiny/queer

SIG Rozvoj

Koordinátor: Tomáš Blumenstein

Cílem SIGu Rozvoj je vyhledávání, vymýšlení a startování různých nových mensovních aktivit. Pokud máte nápady, náměty anebo chuť něco nového spouštět, zapojte se.

Kontakt: tblumen@mensa.czSIG Seznamka

Koordinátor: Alena Kořínková

SIG Seznamka je poměrně mladý, dalo by se říci ještě v plenkách. Smyslem a podnětem pro jeho založení bylo sdružovat lidičky nejen pro seznámení a přátelství, ale především pro vzájemné rozšiřování obzorů na kulturním, uměleckém a cestovatelském poli nejen za účelem seznámení, ale především pro zábavu a radost všech zúčastněných.

Ačkoliv jsme činnost SIGu Seznamka naplánovali poměrně širokospektrálně (speed dating, výlety, návštěva divadel, kin, koncertů, grilování, vínečko, víkendové akce, taneční večery, besedy, přednášky apod.), v roce 2015 se uskutečnily jen tři akce: speed dating, procházka na Vyšehradě a společné navštívení výstavy „Brána do vesmíru“. Všechny akce byly velmi podařené a doufám, že i v příštím roce bude SIG Seznamka jen prospívat a počty účastníků akcí se budou exponenciálně navyšovat.
Konference: sig-seznamka@mensa.cz
Kontakty: http://www.mensa.cz/volny-cas/zajmove-skupiny/seznamka/

SIG Strategické hry

Koordinátor: Pavel Oplt

V roce 2015 se aktivita SIGu vrátila i zpátky do Prahy. Jsou tak dvě skupiny – brněnská, kde byl vyšší zájem o hraní, a pražská, která nebyla příliš aktivní. A to je právě příležitost pro nové členy a všechny zájemce o strategické deskové hry. Ať už máte rádi politiku, vyjednávání, válčení či čistou logickou taktiku, her se v Praze nachází celá řada a rádi uvítáme nové zájemce.

Pro rok 2016 v Praze budeme dodržovat pravidlo 4. soboty v měsíci jako hracího dne, aby se dalo lépe plánovat. Sezení navíc jsou vítána, ale scházejí se pouze po předchozí dohodě e-mailem. Ideálně se proto přihlaste buď do konference, nebo mi rovnou napište e-mail na pavel.oplt@mensa.cz.
Konference: sig-strategie@mensa.cz
Kontakty: http://www.mensa.cz/volny-cas/zajmove-skupiny/strategicke-hry 


SIG Technologie, programování a matematika

Koordinátor: Lukáš Čihák

Pouze rok starý SIG Technologie, programování a matematika (k němuž se k datu 1. 11. 2015 hlásí 157 členů) pracuje na online bázi, tj. formou informativních e-mailů prostřednictvím konference. V těchto e-mailech představujeme různé novinky, matematické a logické problémy či problémy týkající se rozličných programovacích jazyků. Na základě těchto e-mailů je pak vedena diskuse na intranetu Mensy či přímo formou odpovědí a e-mailových reakcí na daný problém. Mnoho členů například sdílí i své názory a velice cenné zkušenosti z rozličných oblastí.
Mezi členy Mensy se dozajista nachází hodně lidí, kteří pracují nebo se alespoň zajímají o oblast IT nebo matematiky. Proto bychom chtěli vyzvat ty z vás, kteří mají zájem o členství, aby se přihlásili.
Každý je u nás vítán a doufáme, že jistě naleznete v našich řadách kolegy/kolegyně, kteří s vámi sdílí společné zájmy, a tak se postupně rozvinou zajímavá odborná témata k diskusi.
Řídíme se heslem: „Víc hlav víc ví.“
Konference: sig-tech@mensa.cz

SIG Zahraničí

Koordinátor: Tomáš Blumenstein

V letošním roce jsme změnili název ze SIGu EMAG na SIG Zahraničí. Lépe to vystihuje současnou činnost SIGu – tedy společné výlety do cizích zemí. V roce 2015 proběhl výlet na EMAG v Berlíně, zájezd do Jižní Koreje provázený Maruškou Cibulkovou a v září také 10. zahraniční zájezd, jehož cíl byl tajný.
V roce 2016 se můžete těšit v dubnu do Rumunska a v červnu na návštěvu setkání Mensy Amerika v San Diegu, při jehož příležitosti plánujeme poznat většinu národních parků amerického západu. V srpnu pak vyrazíme na EMAG do Krakova, po kterém plánujeme naopak okruh Českou republikou.
Konference: sig-zahranici@mensa.cz

SIG Zbraně

Koordinátor: Vojtěch Audy

SIG Zbraně sdružuje všechny zájemce o zbraně, jak chladné, tak i střelné, o aktivní střelbu, získání zbrojního průkazu, problematiku sebeobrany a další související témata. Letos pod novým koordinátorem Vojtěchem Audy, v přípravě je společné setkání jak v Praze, tak i v Brně.

Konference: sig-zbrane@mensa.cz

SIG Zlaté ručičky

Koordinátor: Ludmila Čaňková

SIG nedodal zprávu o činnosti a s ohledem na nulový počet zpráv ani nevyvíjí jinou aktivitu. Hledá se proto nový koordinátor.

Konference: sig-zlate-rucicky@mensa.cz

SIG Zpěv

Koordinátor: Jiří Keller

Čas plyne naprosto neúprosně, a tak se mi už zase ve schránce objevil mail s prosbou o shrnutí toho, co děláme nebo neděláme. Před Vánoci budeme slavit pět let existence SIGu, u jehož zrodu stála ambice vytvořit alespoň mensovní kvartet, který by byl schopen „něco“ vyprodukovat. Ukázalo se však, že podobně jako v běžné populaci, je i v Mense množství osob, které by byly schopny a ochotny věnovat jeden večer týdně zkoušce klasické hudby, v podstatě pod hranicí statistické chyby. V současné době tedy SIG existuje v podobě „sociální sítě“, která se informuje o tom, kdo kdy kde zpívá (čímž se trochu překrývá s mladším SIGem Hudba), a občas se na koncertech sejde – naposledy shodou okolností na koncertu komorního sboru Collegium MUSA PRAGENSIS. Navzdory slibu zrovna neúčinkujících členů SIGu k sepsání článku pro časopis nedošlo, a tak si nás budete muset někdy přijít poslechnout, nebo ještě lépe si zazpívat (podrobnosti napíšu mailem).

Konference: sig-zpev@mensa.cz

SIGLego

Koordinátor: Lenka Stodůlková

SIG nedodal zprávu o činnosti a s ohledem na nulový počet zpráv ani nevyvíjí jinou aktivitu. Hledá se proto nový koordinátor.

Konference: siglego@mensa.cz
Kontakt: 
http://www.mensa.cz/volny-cas/zajmove-skupiny/lego/
SIGurmán

Koordinátor: Tomáš Kubeš

Cílem SIGurmánu je pořádat přátelská posezení v restauracích, které jsou zajímavé a jejichž návštěva může nabídnout něco nového. Nemusí to být restaurace, kam byste zašli každý den, možná právě naopak, SIGurmán by vám měl nabídnout možnost podívat se do míst, kam byste rodinu nebo kolegy nebrali.

V roce 2015 jsme uspořádali obligátní postnovoroční brunch, návštěvy restaurací v rámci Grand Restaurant Festivalu a společnou návštěvu Prague Food Festivalu, několik dalších akcí zejména mimo Prahu, jejichž organizace se chopil Zdeněk Falář.

Akce plánujeme nepravidelně a nejlepším způsobem, jak se o nich dozvědět, je přihlásit se na intranetu do naší konference sig-gurman@mensa.cz. Rád bych nakonec srdečně poděkoval všem organizátorům a spoluorganizátorům za pomoc.

Konference: sig-gurman@mensa.cz
Kontakt: http://gurman.mensa.cz

Výtvarný SIG

Koordinátor: Bc. Eva Erbsová

Vážení přátelé,

Výtvarný SIG již slaví úspěšných a činorodých pět let.

Eva Erbsová


Konference:sig-vytvarny@mensa.cz
Kontakt: http://sig-vytvarny.mensa.cz

SIG beze jména

Koordinátor: Hana Druckmüllerová

Název SIGu měl znít „SIG Ombudsman“, tento název však RM neschválila a SIG si za poslední rok nevybral jiný. – pozn. redakce

Koordinátorka SIGu beze jména teď sedí na více židlích a jako členka kontrolní komise Mensy ČR se vlastně tématu SIGu věnuje na volené pozici. Pokud budete mít nějaké podněty, budete mít pocit, že v Mense se něco děje špatně nebo neděje, co má, atd., můžete se obrátit kromě patřičného radního i na hana.druckmullerova@mensa.cz.


Kontakt: 
hana.druckmullerova@mensa.cz

Zanechat komentář

8 + 2 =

Mohlo by se vám líbit