Domů Mensovní zprávy Přehled aktivit místních skupin v roce 2015

Přehled aktivit místních skupin v roce 2015

Od Tomáš Nováček

Deset a více členů, kteří žijí či pracují v jedné oblasti, může se souhlasem Rady založit místní skupinu. Místní skupina má určitou ekonomickou a funkční samostatnost. V rámci místních skupin se pořádají pravidelná setkání a různé další zajímavé akce. Místní skupiny v současné době operují víceméně na bázi krajů, mohou však pokrývat oblasti větší i menší. Každá místní skupina má zřízenu svoji konferenci v intranetu Mensy.

Za činnost místních skupin, podporu v zakládání nových místních skupin či skupinek za Radu Mensy zodpovídá Pavel Terber. Na něj se můžete obrátit s jakýmkoliv dotazem, připomínkou a námětem týkajícím se místních skupin.

MS Brno

 
Pavel Terber

Kromě pravidelných měsíčních setkání s povídáním a hraním her se pořádaly v uplynulém roce i další akce. Povětšinou sportovní, ale exkurze také slavila velký úspěch. Rád bych tímto poděkoval všem organizátorům a doufám, že i v příštím roce se sejdeme při dalších zážitcích. Zájemci o účast v místních aktivitách se mohou přihlásit do konference MS Brno nebo sledovat naše internetové stránky.Pavel Terber, http://brno.mensa.cz
 

MS České Budějovice

Lucie Malechová 
Lucie Malechová

Naše místní skupina se i v letošním roce pravidelně schází každé první úterý v měsíci v Pizzerii Regina v Českých Budějovicích. Každou třetí středu v měsíci pořádáme pro širokou veřejnost odpoledne plné her na Gymnáziu, České Budějovice, Česká 64. Zde jsme se také hned na začátku roku zúčastnili dne otevřených dveří, kde jsme představovali různé hry a spolupráci Mensy s tímto gymnáziem. V květnu jsme se s našimi členy podívali do Sladovny Písek na výstavu Stroj času. A pro veřejnost jsme ještě uspořádali dvě přednášky na téma „Lékaři bez hranic“ a přednášku o farmacii. V listopadu jsme zorganizovali show verzi krajského kola Logické olympiády a v prosinci proběhne speciální vánoční setkání.

Lucie Malechová http://budejovice.mensa.cz

MS Hradec Králové

Věra Heřmanová 
Věra Heřmanová

I v roce 2015 vyvíjela hradecká místní skupina různorodou činnost. Pravidelné schůzky MS se konaly první úterý v měsíci v restaurantu Satchmo. V průběhu roku jsme dvakrát vyrazili do divadla. V březnu jsme zhlédli představení Evžen Oněgin v podání hradeckého Klicperova divadla a v červnu tradičně vyrazili na divadelní festival Divadlo evropských regionů. Ani v letošním roce jsme během léta neopomněli navštívit indickou restauraci. V měsíci říjnu proběhla valná hromada. Začátkem listopadu jsme organizačně zajistili krajské kolo Logické olympiády. Koncem roku nás čeká tradiční turnaj v bowlingu. Rovněž jsme pokračovali ve spolupráci s pardubickou místní skupinou. V cyklu putování za významnými rodáky obou krajů jsme navštívili Ostroměř, Chrudim, Malé Svatoňovice a Sobotku.

Na pravidelných i mimořádných akcích rádi uvidíme nové tváře z Hradce Králové i z bližšího či vzdálenějšího okolí. Zájemci o aktivity hradecké MS mohou získat informace odebíráním konference MS Hradec Králové.

Věra Heřmanová, http://hradec.mensa.cz

MS Karlovy Vary

 
Petr Čavojský

Karlovarská skupina se v uplynulém roce scházela velice nepravidelně. O to větší bylo nadšení při společných chvilkách. Úspěšně pokračovala spolupráce s MS Plzeň navázaná při organizování celostátního setkání Mensy ČR v Železné Rudě v roce 2014. Velmi se nám dařila organizace Logické olympiády, neboť se díky aktivitě členů do soutěže zapojuje stále více základních a středních škol.

Mezi nejatraktivnější akce se jistě zařadila návštěva dolu Jeroným s následným grilováním. Úspěšně se rozvíjí spolupráce s Parkhotelem Sokolov, kde využíváme IQ klubovnu s hlavolamy.

V roce 2016 nás čeká organizování podzimního celostátního setkání Mensy s Plzeňáky. Určitě se potkáme při grilování či návštěvě zajímavých míst v našem kraji. Těším se na všechny při akcích zorganizovaných v roce 2016.

Petr Čavojský http://vary.mensa.cz

MS Olomouc

 
Dušan Fürst

Krom pravidelných schůzek a valné hromady se v roce 2015 konala řada dalších zajímavých akcí:

14. 7. Olomoucké Mölkky, venkovní dovednostní hra, uspořádal ji Laďa Frankl z Prostějova

13. 6. Návštěva Pevnosti poznání v Olomouci, součást programu valné hromady Mensy ČR

1. 6. Exkurze do Vědecké knihovny v Olomouci vč. prohlídky Červeného kostela – Vlastík Bednařík

16. 5. Garden Food Festival v Olomouci – Martina Krosesková

14. 4. Přednáška na téma Psychologie/psychoterapie – Gabriela Bordováčová

10. 2. Přednáška na téma Finanční analýza (Michal Zdražil) – Gabriela Bordováčová

28. 1. Neviditelná Olomouc – Lída Děcká

Na rok 2016 počítáme s asi pěti akcemi. Na jaro již máme naplánovánu (zatím) jednu akci – prohlídku přečerpávací elektrárny Dlouhé stráně.

MS Ostrava

 
Hana Vantuchová

V roce 2015 jsme uspořádali řadu pravidelných akcí: březen – ping-pong, duben – badminton, na prosinec je plánován bowling. Dále se konaly mimořádné akce: duben – exkurze v laboratoři Laborex, květen – diskusní večer s ostravským primátorem Tomášem Macurou, červen – exkurze do Hyundai a pak SIGurmán v Carbonu, říjen – herní odpoledne.

Kromě jiného jsme pořádali jarní celostátní setkání v Malé Morávce. Na rok 2016 jsou plánovány všechny pravidelné akce a určitě dojde i na nové mimořádné akce.


Hana Vantuchová, http://ostrava.mensa.cz
 

MS Pardubice

Jana Hřebíčková 2014 
Jana Hřebíčková

Letos se naše pardubická členská základna opět příjemně rozrostla a v aktivitách jsme navázali na loňské putování za slavnými rodáky východočeského regionu. Kromě pravidelných schůzek proběhlo několik dalších zajímavých akcí. V únoru se někteří z nás zúčastnili již tradičního Rampouchového memoriálu v České Třebové, kde se naše skupina spojila pod hlavičkou SIGu Outdoors. V dubnu jsme společně s hradeckou místní skupinou putovali do Ostroměře za Karlem Zemanem a Eduardem Štorchem, kromě toho jsme utužili kolektiv utkáním v bowlingu. V květnu se na řadu dostal rodák z Chrudimi Josef Ressel a při té příležitosti jsme si nemohli nechat ujít také prohlídku zdejšího muzea loutek. Červen potěšil naše chuťové buňky na Apetit Festivalu v Pardubicích a v červenci jsme navštívili zámek ve Slatiňanech. V září proběhla valná hromada, kde jsme si zvolili staronové vedení naší místní skupiny a kromě toho vznikla nová funkce nástěnkáře. Říjnu již tradičně patřilo velké testování IQ v Pardubicích při příležitosti městských slavností a téměř všechen společný čas v listopadu jsme věnovali organizaci krajského kola Logické olympiády. Ještě nás čeká prosincová vánoční besídka a lednové malé oslavy nového roku. Pokud se s námi chcete sejít, najdete nás každý druhý pátek v měsíci v historické klubovně Evropského spolkového domu na Pernštýnském náměstí v Pardubicích, vždy od 18:00.

Jana Hřebíčková, http://pardubice.mensa.cz

MS Plzeň 

 
Věra Hellerová

MS Plzeň se během posledního roku úspěšně rozrostla tak, že se nás na pravidelných měsíčních schůzkách schází o polovinu více než před rokem, což čítá přes dvacet družných deskoherchtivých členů. Vídáme se však i na dalších akcích:

1. Začátkem roku jsme se byli na vlastní oči přesvědčit na Puncovním úřadě, jak se zjišťuje ryzost drahých kovů. V únoru jsme navštívili Techmanii a poté v hojném počtu zavítali do plzeňské zoo s úmyslem přivítat adoptovaného plcha Huga mezi členy MS Plzeň. Přestože přijeli hosté z celé republiky, pěvecký soubor i novináři, Huga naše snaha vůbec nezajímala, vyhodnotil jako důležitější činnost zimní spánek a vůbec se neobtěžoval vylézt ze svého úkrytu.

2. Jarní akce se nesly ve vážnějším duchu. Proběhla valná hromada a našemu zájmu neušlo také Nové divadlo. Tam jsme si během odpoledne prohlédli zázemí od baletního sálu přes šatnu herců po manipulaci s klecovými kontejnery na převoz kulis. Večer jsme se ještě vrátili jako diváci do hlediště.

3. Uprostřed horkého léta jsme roztopili gril při naší historicky první grilovačce, jejíž součástí byla také minibojovka, badmintonový turnaj a další soutěže pro pobavení.

4. Již podruhé jsme se zúčastnili podzimní noční akce Plzeňská šifrovačka. Dva naše týmy vydržely od večera do rána putovat po okolí Plzně a prošifrovat se až do cíle, kam dorazila jen polovina týmů z celého startovního pole.

5. Listopad je samozřejmě ve znamení Logické olympiády, jejíž krajské kolo díky účasti dostatečného počtu organizátorů mohlo proběhnout včetně vyhlášení výsledků a předání cen na místě, což dodává soutěži na atraktivnosti. Děkuji všem za čas věnovaný akci a za odvedenou práci.

Věřím, že i nadále budeme mezi námi vítat nové členy, které osloví aspoň některá z různorodého spektra akcí. Nebojte se přijít mezi nás.

Věra Hellerováhttp://plzen.mensa.cz

MS Praha

 
Jan Veličová

Naše malá velká místní skupina se nám pomalu, ale jistě rozrůstá do dalšího roku, tentokráte 2016. Ještě než nám však nový rok zaklepe na pomyslné dveře, je tu čas rekapitulace.

Scházíme se pravidelně. Někteří pravidelněji než jiní. A protože jednou do měsíce je přinejmenším nepříliš často, vznikají nám odnože naší místní skupiny. Takže můžete nyní v Praze vyrazit na setkání místní skupiny hned několikrát do měsíce, a dokonce do různých koutů Prahy. Pokaždé si však můžete dát něco dobrého k snědku a popovídat si s dalšími členy.

Tak neváhejte a přijďte se pobavit na příští setkání naší místní skupiny. Letos nás čeká i valná hromada a doufejme, že po celý rok kupa legrace.

Jan Veličová, http://praha.mensa.cz

MS Prostějov

 
Jarmila Bláhová

Rok se s rokem sešel a nezbývá než potvrdit vyřčené „Bylo, je a bude… a stejně tak i MS Prostějov“. V letošním roce jsme si užili již tradiční grilování, lukostřelbu, seznamování s novými možnostmi trávení volného času a vzájemnou přítomnost. Akce budoucí, zejména (ne)sportovní všeho druhu, budou zavčasu oznámeny odběratelům konference.

Jako předsedkyně MS Prostějov tímto děkuji členům podílejícím se na činnosti naší místní skupiny a Mensy vůbec za jejich nápady, nadšení pro věc a čas. Se souhlasem členů naší místní skupiny si dovolím vyjádřit víru v pestrost a bohatost akcí roku 2016 a pozvat všechny naše příznivce k účasti na nich. Těšíme se na viděnou!

Jarmila Blahováhttp://prostejov.mensa.cz

MS Ústí nad Labem

 
Iva Berčíková

Pravidelnou a hojně navštěvovanou akcí naší místní skupiny je testování IQ. Zájemci mohou ihned navázat schůzkou členů místní skupiny, hraním deskových her a společným povídáním v herně U Pavelků. Za částečně naši akci lze považovat Velikonoce v Chřibské, kterého se zúčastnili čtyři členové. Zdaleka nejúspěšnější akcí, která přilákala mnoho členů a účastnilo se jí přes sto dětí, bylo však tradičně pořádání krajského kola Logické olympiády.


Iva Berčíková http://usti.mensa.cz


MS Zlín

 
Michal Blümel

V roce 2015 uspořádala MS Zlín několik akcí v rámci Zlínské jednadvacítky (stanování u Moravy, víkend v Luhačovicích, plavbu na výletní lodi po Baťově kanále, plavbu motorovým člunem po Moravě); zpočátku jsme se scházeli první pátky v měsíci v Dobré čajovně, ale podle hlasu lidu pátky téměř nikomu nevyhovovaly a v hlasování zvítězila středa před čtvrtkem a další dny až s odstupem. Krom toho se v jiné středy (plánovány poslední v měsíci) scházíme na bowlingu v Kroměříži.

Na rok 2016 zatím hledáme inspiraci; červencová jednadvacítka v kempu u přehrady v Luhačovicích se osvědčila a nebylo by na škodu ji zopakovat. Plánuje se i dvakrát ročně testování ve Zlíně a Kroměříži, téměř každý měsíc je testování ve Vsetíně, občas i jinde, takže se těšíme na nové tváře, i hosté z jiných krajů jsou vítáni.

Lenka Stodůlková http://zlin.mensa.cz

Zanechat komentář

+ 47 = 48

Mohlo by se vám líbit