Domů Mensovní zprávy Přehled aktivit místních skupin v roce 2007

Přehled aktivit místních skupin v roce 2007

Od Tomáš Kubeš

MS Brno, Pavel Terber

Setkáváme se každé třetí pondělí v měsíci od 19:00, v Brně, v restauraci Kanibal. Kromě toho pořádáme akce pod označením ,,Brněnská sedmadvacítka“. Jde o akci, kterou si připraví některý člen skupiny a uskuteční se v termínu co nejbližším 27. dne v měsíci.

V letošním roce se pořádalo: soutěž v Curlingu, celodenní bojová hra „Hledání slavkovského pokladu“, soutěž ve Frisbee, sportovní víkend ve Zbraslavi, prohlídka podzemí slavkovského zámku.

Plánované akce: setkání v Miroslavi spojené s oslavami (narozeniny, nový rok, výročí svatby) a s hraním her (celodenní bojovka, Cash flow, …), další ročník Curlingu, návštěva akvaparku, dohledání pokladu, celostátní setkání, a určitě i další akce.

MS se dále především prostřednictvím Dany Havlové zaměřuje na akce pro nadané děti. Ve spolupráci se ZŠ Křídlovická (která je nakloněná integraci nadaných dětí a pracuje s nimi na základě individuálních plánů) plánuje založit SIG nadané děti, kde budeme hrát hry, dělat dětem i rodičům přednášky na různá témata a máme v plánu 1x za dva měsíce připravit i nějakou větší akci.

MS České Budějovice (v přípravě), Lucie Malechová

Od zahájení mého členství v Mense ČR, se pro mě nic zvláštního nezměnilo. Pročítala jsem si občas nějaké články v časopisu nebo na netu. Občas mi na mensovní mail přišla pozvánka na akce, kterých jsem se stejně nemohla zúčastnit, protože byly buď daleko nebo v nevhodnou dobu.

Až letos, někdy během května nebo začátkem června, přišla výzva pro Jihočechy a žádost o setkání. Protože se ráda seznamuji s novými lidmi, zareagovala jsem a se mnou i několik dalších lidiček a 14. června 2007 se uskutečnilo první setkání mensanů na jihu Čech.

Setkání nebylo sice nijak početné (ze 6 ohlášených přišlo 5), ale už to byl docela zajímavý základ. Hlavním bodem bylo naše společné seznámení a pak tlachání o všem možném.

Vzhledem k tomu, že jsme velice zajímavá skupinka lidí různých zájmů, různého věku a hlavně různých povinností, druhé setkání na sebe nechalo chvilku čekat. Mezitím se nám přihlásil nový člen, což mě velice potěšilo a bylo nás 7.

Bohužel, toto šťastné číslo se nezdařilo naplnit ani na druhém setkání 11. října. V tento den jsme se z nenadálých důvodů pracovních, osobních a zdravotních sešli už pouze 4. Doufám jen, že tato úměra nebude pokračovat i pro další plánovaná setkání. Ale ani to nás neotrávilo od řešení plánovaného programu. Tím byla tvorba našich vlastních stránek.

Myslím, že je zde nejvhodnější okamžik představit je: www.jihocesi.tym.cz. Zároveň bych tím chtěla poděkovat hlavně Pepovi, který se do toho pustil s opravdu velikým nasazením. Stránky jsou zatím obsahově velice stručné, ale určitě to brzo napravíme.

To by bylo asi tak vše, ke shrnutí za tento rok. Není toho mnoho, ale také to není nic. Doufám, že příští rok to bude lepší. Pak bychom mohli už začít i plánovat nějaké zajímavější akce, i když takové posezení v příjemné hospůdce, je také příjemnou relaxací.

V plánech na příští rok máme určitě další setkávání se, pokud možno v kratších intervalech, společné zvelebování našich internetových stránek a určitě se, k radosti a užitku všech členů, najdou i nějaké společné aktivity. Také se nebráníme vzniku oficiální MS České Budějovice, který v současné době není možný.

Ale to nejdůležitější. Hlavně bychom chtěli získat další členy do naší malé skupinky. Protože víc hlav víc ví, víc toho udělá a může toho i více podniknout. Proto se opět (už po x-té) obracím hlavně na jihočeské mensany, aby se nám přihlásili a připojili se k nám. My nikoho neukousneme!

MS Hradec Králové, Veronika Růžičková

Konaly se první dvě schůzky. Další jsou v plánu. Kontaktujte prosím Veroniku Růžičkovou.

MS Karlovy Vary, Ronald Němec

Po mnohaleté přestávce se scházíme od 09/07 a to pravidelně jednou za měsíc. Hrajeme různé hry a povídáme o všem možném. Schůzky jsou vždy u někoho v domě/bytě, a to každé poslední pondělí v měsíci. Budeme rádi, když zavítáte i další mezi nás. Napište mi!

MS Ostrava, Hana Svobodová

Místní skupina Ostrava má již dlouho tradici, i když občas zanikala, a pak zase vznikala. Naštěstí rok 2007 byl ve jménu rozkvětu. Na jaře proběhlo velké testování IQ a zaktivovalo se pár nových členů. Na konci prázdnin jsme si zahráli minigolf a zase přivítali pár nováčků. Na podzim jsme si vyrazili na Javorový, prohlídli dolní oblast Vítkovic a uspořádali snad první (co vím) Valnou hromadu.

Pro rok 2008 plánujeme v lednu jízdu v závodním bobu, v červnu paraglaid, v září si vyrazíme na houby a určitě ještě spoustu dalších akcí, které ale vymyslíme až během roku.

Pravidelné schůzky Místní skupiny Ostrava, se konají každé první úterý v měsíci, v čajovně ,,U Sýkorova mostu“. Máme rezervovaný ten úplně nejzadnější a největší box, takže můžete jít na jistotu, a pokud navíc přijdete na vyhlášených 18:00, tak budete možná i první. S sebou si vezměte třeba svou oblíbenou deskovou hru. Rádi uvidíme nové tváře, stejně tak, jako staré známé.

A nakonec ještě upozornění. Jelikož první úterý v lednu 2008 vychází na 1. ledna a shodli jsme se, že tento den není zrovna ten nejvhodnější na pravidelnou schůzku, tak se tato bude konat výjimečně až druhé úterý, tzn. 8. 1. 2008.

MS Pardubice, Jan Mazánek

Naše místní skupina v tomto roce pořádala testování IQ na Pardubických městských slavnostech, účastnila se keltské svatby našeho člena, podívala se na Veselý kopec, pomáhala s přípravou jarního setkání a uspořádala svojí valnou hromadu.

Na příští rok krom pravidelných schůzek plánujeme výlet na Krkonošské pivní slavnosti a velké testování IQ na Pardubických městských slavnostech 2008.

MS Plzeň, Jindřich Poskočil

Činnost MS Plzeň byla v roce 2007 založena především na pravidelných měsíčních schůzkách, kterých se účastnilo kolem 5 členů. Konkurenční a vlastně doplňující aktivitou je činnost SIGu Plzeň, který se schází také jednou měsíčně v mezidobí.

V prosinci 2007 došlo ke změně termínu schůzek a to tak, že schůzka MS Plzeň bude každý 3. pátek v měsíci a schůzka SIGu Plzeň bude každou 1. středu v měsíci. Změnu schůzek na páteční termín jsme, mimo jiné, volili proto, abychom vyšli vstříc členům Mensy z Plzeňského kraje, kteří musí do Plzně dojíždět z větší dálky.

Náplní schůzek v zimních a jarních měsících bude bezpochyby příprava programu celostátního jarního setkání v Bezdružicích, které organizuje Jan Vaněček s MS Plzeň.

Dále si budeme, jako vždy, popovídat o všem možném či hrát různé deskové i karetní hry, mimo jiné Osadníky z Katanu a Bang.

MS Praha, Eva Vopálková

MS Praha jsme založili začátkem roku 2007. Scházíme se každé čtvrté úterý v měsíci od 19:00 v kavárně 3+1 (Plaská 10, Praha 5) a předmětem našich setkání je nezávazná konverzace, hraní deskových her a čas od času i nějaká speciální akce, jako byl například kulečník nebo společná návštěva kina. Bližší informace naleznete na stránce http://praha.mensa.cz, případné dotazy pište na praha@mensa.cz a obrazovou dokumentaci z již proběhlých akcí naleznete ve fotogalerii Mensy.

MS Prostějov, Jarek Zavadil

Jako nově zvolenému předsedovi místní skupiny Prostějov, mi připadlo povinností informovat o aktivitách naší skupiny v uplynulém roce. Začnu však více zeširoka.

Historie: Prostějovská skupina byla založena před zhruba 12 lety a od té doby se scházíme (až na výjimky jako Vánoce, celostátní setkání apod.) pravidelně skoro každý pátek. Za tu dobu jsme vystřídali několik restauračních zařízení, až jsme nakonec zakotvili u Tomáše, Danky a Haničky, tímto jim, jménem všech, děkuji za vstřícnost a pohostinnost. Dle mých hrubých propočtů proběhlo v Prostějově od založení skupiny přes 500 (slovy pět set) schůzek MS a v současné době to rozhodně nevypadá, že by to bylo konečné číslo. Během let, prostějovská skupina pořádala mnoho akcí, ať celostátních setkání či akcí místního charakteru. Vzhledem k jejich množství, doporučuji případným zájemcům o podrobnější popis, prohledání starších čísel časopisů. Tady musím přiznat, že v posledních (mnoha) letech, je hnacím motorem pořádání akcí Tomáš Blumenstein, který nás nenechá usnout na vavřínech a neustále nás žene k dalším metám. Ale dosti historie.

2007: V uplynulém roce jsme se v březnu vypravili do Švýcarsk,a na obhlídku CERNu. Koncem března připravil Laďa Frankl šifrovanou hru po městě. V hojném počtu jsme si nenechali ujít ani jarní a podzimní celostátní setkání. V červenci jsme se setkali na dvoudenní akci bowling + folkový festival Zahrada. Přes léto jsme si párkrát zagrilovali, občas navštívíme brněnskou sedmadvacítku a naopak setkání naší místní skupiny jsou tak vyhlášená, že tu často vítáme hosty odjinud. V říjnu proběhla v Prostějově, po cca 12ti letech, 2. Valná hromada, kde (spíše formou evoluce než revoluce) došlo k menší obměně ve vedení. V polovině prosince pak nebude v našem programu chybět tradiční vánoční besídka, spojená s ochutnáváním cukroví, vánočním gulášem, rozličnými hrami a především, losování dárečků z vánočního pytle. A nejdůležitější na konec. Na světě jsme přivítali další dva občánky, Haničku a Karolínku.

Pevně věřím, že pokud se Hanička potatí, tak jsme současně přivítali budoucí předsedkyni Mensy ČR (tak si to u ní nerozházejte hned od začátku).

2008: Pro přicházející rok v žádném případě nepočítáme s poklesem činnosti. Tedy krom výše uvedeného, plánujeme exkurzi do Prostějovské starorežné, nějaké výlety, venkovní i vnitřní setkání a současně připravujeme kandidaturu na pořádání jarního celostátního setkání 2009.

Na závěr bych chtěl poděkovat všem členům prostějovské MS, ať bývalým nebo současným, za jejich dlouholetou činnost. Bez vás by jedna z nejaktivnějších MS v ČR dávno zanikla.

MS Ústí nad Labem, Iva Berčíková (toho času pověřená vedením místní skupiny)

Členové místní skupiny se minulý rok scházeli jednou za měsíc v restauraci, avšak další setkávání nebyla na rok 2008 plánována. Původní předseda Vilém Vácha na svojí funkci rezignoval a svoláním Valné hromady byla pověřena Iva Berčíková. Bohužel, nízká účast neumožnila zvolit předsedu nového.

Je plánováno svolání náhradní Valné hromady na 25. 1. 2008 spojené s bowlingem. Případná další setkávání zatím nejsou domluvena, dosavadní termíny totiž většině členů již nevyhovují. Věřím, že v lednu se nás sejde víc, a že si domluvíme nejen pravidelná setkávání, ale přijdou nápady na další akce pro nás, ale i pro ostatní.

Autor: Tomáš Kubeš

Zanechat komentář

37 + = 38

Mohlo by se vám líbit