Domů Z akcí a projektů Poezie a próza tropického podvečera ve znamení nové mensovní tradice

Poezie a próza tropického podvečera ve znamení nové mensovní tradice

Od Tomáš Nováček
Účast na křtu sborníku povídek a básní Staré cesty mladých žen byla sice skromnější v porovnání s únorovým vyhlášením výsledků soutěže ve stylové Demínce, nikterak to ovšem neubralo na všeobecné náladě a inspirativní atmosféře, což bylo možno vnímat přímo na místě i si potvrdit v následných ohlasech.
Úvodní část programu náležela autorskému čtení. Paní Anna Smékalová představila povídku citlivě se dotýkající vzruchů a trablů lásky na pracovišti. Martin Vokurka se v recitaci přidržel jen a právě svých příspěvků ve sborníku („…Jestli spěchá za nadějí / kráčí příliš rychle / a svými kroky plaší / anděla náhody…“), stejně tak učinila i Nataša Diatková („…Do hloubky duše / a poloviny srdce…“). Já jsem ke svému „Zrození“ („…v bolesti radost křik ve štěstí pláč i sten…“) přidal několik tematicky vhodných básní. Eliška Anna Kubičková sice sborník obohatila povídkou „Svítání“, oceněnou v soutěži Literární Varnsdorf (2016), k autorskému čtení si však připravila překvapení, jež prozradím později.
Role kmotry se ujala sopranistka Vanda Kadeřábková Březinová, která posléze v klavírním doprovodu Barbary Kürstenové umocnila umělecký zážitek večera áriemi z Dvořákovy Rusalky či Mozartovy komické opery Così fan tutte. O milé a osvěžující zpestření se postarala šestiletá dcera kmotry sborníku Lada sólovou interpretací několika kratších klavírních skladeb, jakož i čtyřruční hrou s maminkou i paní klavíristkou.
Naše již tradiční podporovatelka a nyní autorka předmluvy ke sborníku Martina Bittnerová, spisovatelka zaměřující se na bádání po spletitých osudech osobností české historie (mj. Boženy Němcové), přečetla ukázky ze své připravované knihy, jež vyjde na podzim a dotýká se osudu ženy stižené tragickou ztrátou partnera.
Upřímné poděkování náleží taktéž další z podporovatelek našeho projektu, básnířce, spisovatelce a vysokoškolské pedagožce Kateřině Kováčové, laureátce Ceny Jiřího Ortena (2005), jež neváhala propůjčit své tvůrčí síly a několika básněmi pozitivně přispět k celkovému vyznění sborníku. Zaneprázdněnost ve zkouškovém období na brněnské Masarykově univerzitě jí bohužel neumožnila se křtu zúčastnit; a přece: „Jsem most / a spojuji…“
Celá akce by se stěží uskutečnila nebýt iniciativní koordinátorky a hlavního „tahouna“ SIGu Elišky Anny Kubičkové, jíž především patří velký dík za organizaci soutěže, souvisejících akcí a konečně i za finalizaci a vydání sborníku. Zdařile se zhostila i ilustrací a grafické úpravy. Co více: právě 20. června jí vyšla novela Muškám neutečeš, ze které nám přečetla zajímavou pasáž, aby publikace byla ještě „za tepla“ na akci rovněž pokřtěna.
Co ještě zbývá dodat? Právě probíhající 3. ročník soutěže má téma Po bouři. Jste srdečně zváni k účasti! Nepolíbí-li vás múza do konce září, termínu ukončení zasílání soutěžních příspěvků, s chutí se začtěte do soutěžních textů. Dlouhé listopadové a prosincové večery jsou k tomu jako stvořené.
Foto: Eliška Anna Kubičková

Autor: Jaroslav Menčík

Zanechat komentář

3 × = 30

Mohlo by se vám líbit