Domů Mensovní zprávy Časopis v číslech

Časopis v číslech

Od Redakce
Díky práci Hany Kalusové, Martiny Bártové a Tomáš Kubeše se podařilo sestavit podrobný přehled všech vydaných čísel časopisu Mensa včetně jejich nákladu, počtu stran, zodpovědných lidí a dalších informací; data naleznete na adrese:

https://intranet.mensa.cz/document.php?men=men14.3.0.0&id_c=428.

V tomto čísle Vám přinášíme grafické shrnutí získaných informací ve dvou přehledných grafech, které připravil Martin Felgr.
vývoj nákladu jednotlivých čísel časopisu od roku 1985
První graf ukazuje vývoj nákladu časopisu v jednotlivých letech (začíná rokem 1995, náklady předchozích čísel nejsou známy). Na ose X jsou uvedeny jednotlivé roky, osa Y zobrazuje celkový náklad časopisu v daném roce rozdělený na jednotlivá čísla; černá a šedá jsou běžná čísla, bíle jsou čísla zasílaná i nečlenům (většinou výroční).

 
vývoj počtu stran časopisu od roku 1990
Druhý graf ukazuje počty stran jednotlivých čísel. Roky na ose X nejsou rozloženy rovnoměrně, protože počet čísel v roce kolísal.


Komentáře

· Do roku 2005 vycházel časopis většinou 10x do roka, od roku 2007 vychází 6x do roka, v roce 2006 vyšla pouze 2 čísla.
· V roce 2002 bylo zavedeno volitelné předplatné – členové si mohli časopis odhlásit. To bohužel vedlo k postupnému poklesu zájmu o časopis jak ze strany čtenářů, tak přispěvatelů, což vedlo k nedostatku kvalitního obsahu a posilování negativního trendu.
· Od roku 2007 bylo proto na návrh Tomáše Blumensteina obnoveno povinné předplatné a tištěný časopis opět chodí všem členům. V roce 2009 bylo zavedeno povinné předplatné i pro nové členy Dětské Mensy. To spolu s celkově rostoucí členskou základnou vede ke znatelnému zvyšování nákladu jednotlivých čísel.
· Celkový náklad časopisu se tedy sice řádově nezměnil, avšak zatímco na konci devadesátých let chodilo méně odběratelům více tenčích čísel, nyní chodí širšímu okruhu čtenářů méně výrazně tlustších čísel.

Autor: Redakce

Zanechat komentář

28 + = 33

Mohlo by se vám líbit