Domů Mensovní zprávy Aktivity Business Clubu

Aktivity Business Clubu

Od Redakce

Květen 2010 byl velice bohatý na akce Business Clubu. 

Na setkání Business Clubu 11. května přijala pozvání paní Ing. Alena Vlačihová ze společnosti CEBRE, která se zabývá podporou českých podnikatelských aktivit v evropských strukturách v Bruselu a mezinárodním lobbingem. Setkání bylo velice zajímavé. 

Diskuse s PhDr. Janou Hybáškovou

Hned druhý den, 12. května, byla hostem Business Clubu paní dr. Jana Hybášková, předsedkyně Evropské demokratické strany, která v letošních volbách do Poslanecké sněmovny kandidovala na prvním místě kandidátky KDU – ČSL v Praze. Paní Hybášková je naše přední specialistka na otázky Blízkého Východu a arabský svět. Setkání bylo nesmírně zajímavé a podrobně jej popisuji na jiném místě v samostatném článku. 

25. května se konalo setkání s prof. Janem Švejnarem, významným českoamerickým ekonomem a kandidátem na prezidenta České republiky v roce 2008. Tohoto setkání se zúčastnilo rekordních 84 návštěvníků. I o tomto setkání naleznete samostatnou reportáž. 

8. června se konalo setkání s p. Tomášem Chlebečkem, specialistou na otázky vojenské bezpečnosti. O tomto setkání napsala článek Zuzka Šimková a naleznete jej v tomto čísle. 

22. června se konalo další ze série mimořádně zajímavých setkání s významnými osobnostmi. Tentokrát přijala pozvání paní Veronika Kimmer, která má velké zkušenosti z práce v médiích a vládních strukturách. Opět jsem o tomto setkání napsal samostatný článek. 

A konečně 13. července se konalo setkání s doc. Radimem Valenčíkem z Vysoké školy finanční a správní, který pohovořil na téma důležitosti vzdělanostní společnosti a sociálních sítí. 

Plán činnosti Business Clubu na druhou polovinu roku 2010 

10. srpna budu svým vlastním hostem a budu hovořit na téma energetické bezpečnosti České republiky. Na toto téma píšu i disertační práci a snažím se aktivovat velice zajímavý stejnojmenný projekt. O tomto projektu budu mimo jiné hovořit a podrobněji o něm píšu na jiném místě časopisu. Rád bych touto cestou vyzval všechny zájemce, kteří by se tohoto projektu chtěli zúčastnit, aby mě kontaktovali. 

14. září bude naším hostem paní Zdeňka Horníková, poslankyně za ODS. Paní Horníková se již zúčastnila v únoru setkání Business Clubu s paní Lorencovou a projevila se jako zanícená diskutérka. Setkání tedy bude nesmírně zajímavé. 

12. října nás navštíví doc. RNDr. Pavel Nováček z Univerzity Palackého v Olomouci, předseda České asociace Římského klubu. Setkání bude opět velice zajímavé a myslím, že jej ocení zejména pamětníci konference „Překročení mezí“, kterou jsme ve spolupráci s Českou asociací Římského klubu pořádali v roce 1999. 

26. října bude činnosti Business Clubu zasvěcen nejenom večer, ale celý den!! Ten den pořádáme konferenci „Lobbing, networking a sociální sítě“ ve spolupráci s Projektem kariérní podpory. Cíl konference je zřejmý – definovat a vyprofilovat se jako networkingový projekt, jehož cílem je podstatné usnadnění pracovního uplatnění jeho členům a tím snížení míry jejich existenčního stresu. Dnešní velmi nejistá doba velmi výmluvným způsobem podtrhuje důležitost podobných aktivit. 

Na 9. listopadu přislíbil předběžně účast pan Václav Bartuška, velvyslanec pro energetickou bezpečnost. 23. listopadu nás navštíví doc. Alan Krautstengl, PhD, rektor Anglo–americké vysoké školy v Praze. 

A na 7. prosince 2010 přislíbil účast pan Ing. Milan Urban, poslanec Parlamentu ČR a místopředseda České strany sociálně demokratické, stínový ministr průmyslu a obchodu.

Autor: Václav Janoušek

Zanechat komentář

35 − = 25

Mohlo by se vám líbit