Domů Inteligence a vzdělávání Zobrazení vzpomínek pomocí magnetické rezonance

Zobrazení vzpomínek pomocí magnetické rezonance

Magnetická rezonance (MRI, magnetic resonance imaging) je široce používaná lékařská technika využívající k neinvazivnímu zobrazování orgánů silné magnetické pole a vysokofrekvenční elektromagnetické vlnění. Velmi známé je její použití při zobrazování nádorů a ne náhodou byla za její vývoj udělena v roce 2003 Paulu C. Lauterburgovi a Peteru Masfieldovi Nobelova cena. Metoda má mnoho aplikací a používá se také k predikci duševního stavu.

Předpokládá se, že vjemy zanechají v našem mozku paměťovou stopu. I když je biologická existence paměťových stop v mozku všeobecně přijímána jako fakt, doposud není o mechanismu, umístění a podstatě těchto paměťových stop známo mnoho určitého. Skupině vědců z University College v Londýně se v loňském roce podařilo tuto hypotetickou paměťovou stopu poprvé, právě pomocí modifikace metody MRI, zobrazit. Skupině 10 dobrovolníků byly promítány různé filmové ukázky, které si poté vybavovali. Vlastní experiment měl dvě základní části. V první části během snímání jejich mozku dostaly testované osoby za úkol vzpomenout si na danou filmovou ukázku. V druhé části si testovaní dobrovolníci sami určovali, na jakou filmovou ukázku si vzpomenou. Snímky jejich mozků byly poté podrobeny analýze. Strukturní MRI snímky odhalily v hypokampu (součást velkého mozku ve střední části spánkového laloku) výrazné a odlišitelné změny při vyvolání vzpomínek na různé ukázky. Stejné oblasti byly aktivovány i po mnoha opakováních. Navíc podobné oblasti byly aktivní u různých jedinců, což ukazuje na možnost funkční topografie v hypokampu. Jen na základě analýzy obrazu z MRI bylo také možné určit, jakou vzpomínku si testované osoby představovaly. Frekvenční mapa změn v hypokampu všech testovaných jedinců ukázala, že se aktivuje zejména oblast v přední části hypokampu (oboustranně) a oblast v pravé zadní části. Statistická analýza jednoznačně ukazuje, že rozložení těchto oblastí není náhodné. Předpokládá se, že pravá zadní část hypokampu je odpovědná za kódování prostorové orientace vzpomínek (všichni testovaní jedinci byli praváci).

Uvedená data vůbec poprvé ukazují na místa uložení paměťových stop v mozku, možnost jejich analýzy a na funkční diferenciaci hypokampu.

Čerpáno z článku: Chadwick, M. J., Hassabis, D., Weiskopf, N., and Maguire, E. A. (2010) Current Biology 20, 544 – 547.

Pokud máte zájem zjistit výši svého IQ, přihlaste se na testování IQ pořádané spolčeností Mensa. Společnost Mensa provádí testování prostřednictvím mezinárodně uznávaného standardizovaného testu.

Zanechat komentář

17 + = 24

Mohlo by se vám líbit