Domů Inteligence a vzdělávání Začátek školního roku na Mensa gymnáziu

Začátek školního roku na Mensa gymnáziu

Od Marcela Fatrová

Jako každý rok jsme 1. září zahájili nový školní rok – a to s přesvědčením, že proběhne již v normálním režimu bez koronavirových opatření. I přesto, že jsme se s výukou na dálku podle nás i našich žáků a jejich rodičů vypořádali se ctí, všichni jsme se svorně shodli na tom, že není nad výuku s osobním kontaktem. Naštěstí musíme zatím dodržovat jen pár nezbytných opatření, např. preventivní plošné testování během září, nošení roušek ve společných prostorách školy, minimalizaci potkávání žáků jednotlivých tříd ve třídách, na chodbách i v jídelně, častější úklid školy i v průběhu dne, časté větrání všech prostor, omezení vstupu cizích osob do budovy školy atd. I když víme, že tím nevyloučíme možnost, že se někdo z našich dětí či učitelů nakazí, chceme pro zdraví a ochranu našich dětí a kolegů udělat maximum. Kromě toho ale zatím nepřistupujeme k žádným jiným omezením.

Ale abychom neskončili negativně, pojďme se podívat, co máme v tomto školním roce v plánu a co nás, doufáme, čeká.

Především jsou to pravidelné akce jako lyžařský kurz, řečnický a šachový kroužek, tvorba školního časopisu, projektové dny, různé odborně zaměřené exkurze, besedy a přednášky. Pokračuje také projekt Nautilus, který u žáků rozvíjí kompetenci k učení, tandemová výuka v několika předmětech a třídách, využívání tabletů ve výuce v rámci projektu Šablony II., budeme také v rámci projektu YES GREEN pracovat s našimi zahraničními partnery, naši žáci budou tvořit seminární a ročníkové práce, z nichž ty nejlepší poputují do přehlídky SOČ, a připojíme se k celostátním akcím Noc s Andersenem, Svět knihy a k Srdíčkovým dnům. Budeme se snažit děti zapojit alespoň do pravidelně organizovaných soutěží, např. matematických, historických, zeměpisných, počítačových, cizojazyčných, literárních, výtvarných, Logické olympiády, Lingvistické olympiády a dalších.

Také připomínáme existenci Nadačního fondu Matyáše Kosíka. Tento fond slouží k podpoře nadaných žáků naší školy. V loňském školním roce jsme z něho finančně podpořili aktivity k rozvoji nadání, které by si žáci nemohli dovolit zaplatit ze svého (např. jsme přispěli částkou 25 000 Kč na školní projekt, jehož výsledkem je krátkometrážní film) nebo jim škola z fondu tuto aktivitu uhradí jako odměnu za dobrou práci. Také jsme poskytli mimořádná prospěchová stipendia za výjimečné studijní výsledky. Další stipendisty a žadatele vybereme opět v říjnu tohoto školního roku. Pokud byste chtěli přispět do fondu, zde je číslo účtu: 1031690264/6100 – Equa bank.

Také plánujeme v jarním období uspořádat celoškolní teambuildingovou akci pro posílení vztahů mezi žáky školy napříč ročníky, kdy žáci na několik dní vyjedou do přírody a pod dohledem vyučujících budou dělat společné týmové poznávací a outdoorové aktivity.

Kromě toho průběžně zvelebujeme prostory školy i její okolí – na chodbách se neustále vystavují výtvarná díla našich žáků, vitríny s jejich úspěchy, ve všech prostorách školy je i květinová výzdoba a mnoho odpočinkových prostor, některé prostory školy byly čerstvě vymalovány, ve dvou místnostech bylo položeno nové lino, jedna třída byla vybavena novými šatnovými skříňkami, byla dovybavena klubovna pro žáky, bylo zakoupeno několik pomůcek pro online výuku a počítá se s dalšími, pěkně upraveny a osázeny jsou i venkovní prostory před vchodem do budovy.

Věříme, že tento rok bude pro naše studenty příjemnější než ten loňský a že vám budeme i v průběhu tohoto roku na našich webových stránkách i zde v časopise přinášet zprávy o jejich úspěších! My všichni ve škole pro to uděláme maximum.

Zanechat komentář

2 × = 18

Mohlo by se vám líbit