Domů Inteligence a vzdělávání Z Mensa gymnázia – prosinec

Z Mensa gymnázia – prosinec

Od Marcela Fatrová

Les do kapsy

Naši studenti v rámci projektu sousední ZŠ Jana Wericha a hnutí Tereza sázeli v rámci Dne stromů tzv. Les do kapsy. Že příroda dělá lidem dobře, je jasná věc. Ale výzkumy dokázaly, že stromy v blízkosti školy i zlepšují známky. A jak takový les do kapsy vypadá a jaký má význam? Je to hustý lesík z původních stromů a keřů na ploše o velikosti cca 200 m². V areálu školy vznikl lesík o velikosti 400 m². Ačkoli je malý, přináší velké výhody – maximálně se využije plocha, hustě nasázené stromy rostou pak rychleji do výšky, les bude poskytovat stín, příležitost pro učení a relaxaci, ročně pohltí asi 500 kg CO2, zachycuje a filtruje srážky, zlepšuje kvalitu ovzduší, tlumí hluk ve městě aj.

Les do kapsy vznikl v prostoru areálu ZŠ Jana Wericha u hřiště v úterý a středu 20. a 21. října 2021. Ve středu akci slavnostně uzavřely i paní ředitelky obou škol a konaly se doprovodné akce pro nejmladší žáky. Projekt je realizován za podpory HMP a ve spolupráci se vzdělávacím centrem Tereza a Ing. Vladimírem Janečkem, Ph.D, z ČZU.

Projekt Y.E.S. – G.R.E.E.N.

Studentky sexty Elsa Alexiane Bauduin, Marie Benešová, Jana Czechowská a Marie Lesse se zúčastnily druhého mezinárodního setkání v rámci ekologického projektu Y.E.S. G.R.E.E.N., které se po roční pauze způsobené pandemií koronaviru uskutečnilo v Litvě. Téma setkání bylo „Preservation of species, diversity as a basis for sustainable development of the biosphere“.

Kromě toho, že si připravily prezentaci na toto téma, studentky psaly také ekologickou pohádku „Lilek the rabbit“ a zapojily se do tvorby dalších ekologických pohádek ve smíšených mezinárodních týmech a dalších aktivit. Pro ten účel několikrát navštívily litevskou školu v Kaltinėnai – Kaltinėnai Aleksandras Stuglinskis Gymnasium.

Mimo ekologickou část projektu studentky také blíže poznaly litevskou kulturu a historii, navštívily nejvýznamnější památky v okolí a navázaly nová přátelství.

Nadační fond Matyáše Kosíka 

Jak jsme již informovali, byl založen Nadační fond Matyáše Kosíka pro podporu nadání a talentu žáků Mensa gymnázia. Opět si dovolujeme vás informovat o stavu finančních prostředků na účtu Nadačního fondu k 19. 10. 2021 a zároveň o výsledcích další schůzky správní rady nadačního fondu a přidělení stipendií.

Na účet fondu přibyly k datu 19. 10. 2021 následující prostředky:
Oldřich Kubišta 1 000 Kč, Milena Brietová 1 000 Kč, Ing. B. Přikryl 3 000 Kč, Jana Kinclová 1 500 Kč, Jana Semančíková
2 000 Kč, Barbora Kosíková 800 Kč měsíčně + 2 000 Kč, dohromady 11 600 Kč, Monika Machová 200 Kč měsíčně, dohromady
2 200 Kč, Natalia Petrikina 2 000 Kč, Veronika Tichá 300 Kč, Jana Štefaniková 1 000 Kč, Marek Prokeš 1 000 Kč, Kateřina Štěpánková 2 000 Kč, Ariana Krejčíková 5 000 Kč, Martina Hrebenarova 3 000 Kč, Vločka, spol. s r. o., 5 000 Kč, Ing. Vladimír Kosík
5 000 Kč. Celkem zůstatek 138 339,82 Kč. Všem dárcům moc děkujeme za jejich příspěvky!

K 19. 10. 2021 se sešly 4 žádosti o přidělení prostředků z fondu. Kromě toho členové správní rady sami navrhovali další žáky na udělení stipendia. Byly posouzeny všechny žádosti a návrhy, členové správní rady pečlivě prostudovali všechny materiály dokládající úspěchy žáků a rozhodli se přidělit mimořádné stipendium těmto žákům v uvedené výši:

Bert Oliva (sekunda) – úspěšně dokončený kurz CTM, výše přiděleného stipendia: 2 000 Kč.
Václav Budil (sekunda) – účast a úspěch v několika soutěžích: Pangea, Maso, Dějepisná olympiáda, Matematický klokan, Pražský globus, MaO, ZeO aj., výše přiděleného stipendia: 750 Kč.
Jakub Soukeník (sekunda) – účast a úspěch v několika soutěžích: Brloh, DěO, CTM, Pražský globus, ZeO, MaO aj., výše přiděleného stipendia: 750 Kč.
Jana Schmidová (sekunda) – účast a úspěch v několika soutěžích: Mezinárodní dáma (tam i postup na MS v Turecku), Matematický klokan, Brloh, Logická olympiáda, Jáma lvová, Maso, Pangea, Attomat aj., výše přiděleného stipendia: 1 500 Kč + jednorázový příspěvek 4 000 Kč na ubytování na mistrovství světa v mezinárodní dámě, které se bude konat v Turecké Antalye 9. 11. – 5. 12. 2021
Johana Jaklová (tercie) – v době koronaviru dělala projekty Ze semínka (reportáž i v ČT), Bio ne-bio (článek v časopise Vesmír), Výzva 21, vítězství v soutěži Grafika roku, experiment s rouškami a respirátory (reportáž v ČT). Výše přiděleného stipendia: 1 500 Kč.
Matěj Caithaml (tercie) – 2. místo v ČR v soutěži Mladý programátor, účast a úspěch v dalších soutěžích: Brloh, Maso, Matematický klokan, MaO aj., výše přiděleného stipendia: 1 000 Kč.
Ludmila Šírová (kvarta) – účast a úspěch v několika soutěžích: Astronomická olympiáda, projekt Dotkni se vesmíru, Chemická olympiáda, Brloh, Matematický klokan, Pražský globus, ZeO aj., výše přiděleného stipendia: 1 500 Kč.
Jan Slíva (kvinta) – účast a úspěch v několika soutěžích: Pangea, Náboj, Maso, ZeO, DěO, Prase, Pražský globus, Matematický klokan, MaO aj., výše přiděleného stipendia: 1 500 Kč.
Vojtěch Procházka (kvinta) – účast a úspěch v několika soutěžích: Pangea, Chemická olympiáda, Astronomická olympiáda, Náboj, Maso, DěO, Klokan, CTM aj., výše přiděleného stipendia: 1 500 Kč.
Richard Dobíšek (kvinta) – účast a úspěch v několika soutěžích: Jáma lvová, Pangea, Chemická olympiáda, Náboj, Maso, OČJ, Matematický klokan aj., výše přiděleného stipendia: 1 500 Kč.
Viacheslav Nikiforov (sexta) – účast a úspěch v několika soutěžích: Pangea, Chemická olympiáda, Náboj, Matematický klokan, Matematická olympiáda, Logická olympiáda aj., výše přiděleného stipendia: 2 000 Kč.
Vojtěch Kadeřábek (sexta) – účast a úspěch v několika soutěžích: Náboj, Astronomická olympiáda, Matematická olympiáda, Pražský glóbus, Attomat, Fykos, Prase aj., výše přiděleného stipendia: 2 000 Kč.
Vojtěch Tvrdík (septima) – účast a úspěch v několika soutěžích: Náboj, Energetická olympiáda, OČJ, ZeO, Matematický klokan, Chemquest, AP kurz, CTM, Pražský globus aj., výše přiděleného stipendia: 2 500 Kč.
Benjamin Swart (septima) – účast a úspěch v několika soutěžích: CEOI (programování), Náboj, Energetická olympiáda, projekt Dotkni se vesmíru, OČJ, Matematický klokan, Kasiopea (programování), MaO aj., výše přiděleného stipendia: 3 000 Kč.
Barbora Přikrylová (septima) – účast a úspěch v několika filmových a literárních soutěžích (Nespresso Talents, Studentská Thálie, Můj svět aj.), výše přiděleného stipendia: 1 000 Kč.
Terezie Götzová (oktáva) – organizace
2 projektů – Galerie Mensa a Energii lékařům, účast v mezinárodním projektu Y.E.S. – G.R.E.E.N., zdravotnické kurzy aj., výše přiděleného stipendia: 2 000 Kč.
Jan Novák a Jakub Buřil (oktáva) – knižní vydání cestopisu Toulky po zaniklé Šumavě, který byl zpracováván jako projekt výše přiděleného stipendia 4 000 Kč.

Z výše uvedeného vyplývá, že z prostředků fondu bude celkem vyplaceno 33 000 Kč.

Další zájemci o stipendia na vzdělávací aktivity rozvíjející talent, nadání a potenciál žáků (např. kurzy CTM apod.), případně na příspěvek na náklady související s ročníkovou či seminární prací či projektem, mohou žádat kdykoli v průběhu školního roku, a to na e-mail kosici.doma@gmail.com nebo na marcela.fatrova@mensagymnazium.cz

A to nejdůležitější nakonec: abychom mohli nějaká stipendia vůbec udělovat, je důležité mít ve fondu stále dostatek finančních prostředků, abychom mohli uspokojit co nejvíce zájemců a přidělit co nejvyšší částky. Prosíme tedy, pokud můžete přispět do nadačního fondu jakoukoli, třeba i symbolickou částkou, neváhejte, vše bude použito na prospěšnou věc. Přidělování prostředků každoročně zveřejňujeme, vše je naprosto transparentní. Také prosíme, abyste informaci o fondu šířili dále, třeba máte mezi svými známými či kamarády, kolegy atd. někoho, kdo by mohl také přispět. Přispívat mohou samozřejmě i větší či menší firmy. Předem všem moc děkujeme za případné dary i sdílení.

Číslo účtu Nadačního fondu: 1031690264/6100 – Equa bank.

Zanechat komentář

× 2 = 2

Mohlo by se vám líbit