Domů Mensovní zprávy Vzpomínka na RNDr. PharmDr. Kristiana Svobodu, CSc.

Vzpomínka na RNDr. PharmDr. Kristiana Svobodu, CSc.

Od Tomáš Nováček

RNDr. PharmDr. Kristian Svoboda, CSc., se narodil v roce 1931 v Olomouci. Pracoval v Ústavu jaderného výzkumu ČSAV v Řeži u Prahy, zabýval se rozpracováním metod přípravy radionuklidů na cyklotronu. V roce 1970 byl jmenován vedoucím oddělení radionuklidů a dostal za úkol zavést výrobu radiofarmak v ČSSR. Jako expert byl zván na zahraniční pobyty, přednášel na Fakultě jaderné fyziky ČVUT v Praze a na Farmaceutické fakultě UK v Hradci Králové. Patřil k zakladatelům tehdy ještě československé radiofarmacie a průkopníkům tohoto směru. Mluvil sedmi jazyky a věnoval se cestování, filatelii a historii.

Pan Svoboda byl členem Mensy nepřetržitě od roku 1996. I ve svých 80 letech se s neutuchajícím optimismem, rád a s nadšením účastnil přednášek, exkurzí i akcí SIGurmán a nebál se vydat ani na několik celostátních setkání nebo na mensovní výlet do Anglie. Svými postřehy z akcí pravidelně přispíval do mensovního časopisu. Jeho pomoc si cenil tým EMAGu v Praze v roce 2010. To, že mu byla Mensa blízká, projevil pan doktor i v poslední vůli, ve které odkázal Mense 50 000 Kč.

Rozhovor s RNDr. PharmDr. Kristianem Svobodou, CSc., nejenom o postoji k inteligenci ve vzdálenějším i nedávném časovém horizontu vyšel v časopise č. 6, ročník XVII. listopad 2009 

 

Zanechat komentář

58 + = 67

Mohlo by se vám líbit