Domů Z akcí a projektů Umění prezentace – teorie a praxe

Umění prezentace – teorie a praxe

Od Tomáš Nováček

Režie se dobrovolně zhostil Radim Novák ze společnosti IBM, který nám vysvětlil všechny potřebné teoretické základy, doplnil je zajímavými tipy a triky a promítl nám mezitím dvě krátká videa. O dva týdny později se v rámci našeho SIGu konalo navazující cvičení, na kterém si účastníci mohli na vlastní kůži vyzkoušet prezentování před kamerou a následně jim bylo umožněno zhlédnutí sebe sama v akci. Zjistili tak své přednosti a nedostatky přímo ze záznamu. Nakonec proběhla i přátelsky pojatá diskuse nad konkrétními chybami, které si účastníci v průběhu přednášek zapisovali a díky kterým se mohu nyní s vámi podělit o naše nejzajímavější praktické poznatky.

Nejzajímavější z přednášky

Co byste tedy měli udělat, aby vaše prezentace byla skutečně excellence? Středobodem úspěchu jsou dvě činnosti prováděné před samotnou prezentací, kterým je potřeba věnovat opravdu velkou pozornost a poctivou práci. Jsou jimi příprava a zkoušení.

Přípravou je myšleno především zodpovězení čtyř základních otázek: Kdo přednáší? Co? Komu? A jak? To znamená konkrétněji si ujasnit, co ode mne účastníci přednášky očekávají. Ke komu budu mluvit? Na co je potřeba být připraven? Jaké oblečení je vhodné? A jak se psychicky připravím? Další částí nutné přípravy je zpracování samotné prezentace. Populárním nástrojem je dnes počítačový program PowerPoint, ale je vhodné využít i jiných pomůcek, anebo dokonce i praktické ukázky. Skladba jednotlivých částí a stránek prezentace by měla logicky navazovat a mít vhodně uspořádanou strukturu.

Tím druhým hlavním měřítkem úspěchu je již zmiňované opakované zkoušení. Opakování dělá mistra a nejinak je tomu i zde. Je potřeba trénovat: příchod, oslovení a představení se, zapamatování si potřebných klíčových informací, dále kulturu řeči, řeč těla a také dodržení časového limitu. Zkoušet opakovaně prezentaci nanečisto a nikdy klamně nespoléhat na improvizaci.

Radim nám ještě na závěr přednášky poskytl i několik důležitých rad a tipů a varoval nás před nejčastějšími chybami. Mezi zajímavé rady určitě patřilo pravidlo tří. Tedy to, co je nejdůležitější, zopakovat alespoň třikráte. Tipy Radim směřoval především na řečnictví. Radil nám například, abychom mluvili melodicky, zřetelně vyslovovali, využívali gradace hlasu či střídání tempa. Za jednu z nejčastějších chyb označil používání parazitických slov (vlastně, jakoby, prostě, že ano). A pozor bychom si prý měli dávat také na selhání pomocné techniky, které dokáže zmařit i jinak výbornou prezentaci.

Těžké chvíle před kamerou

Podtrženo shrnuto, při nácviku prezentování před kamerou jsme odhalili své nedostatky, které byly většinou následkem podcenění přípravy anebo byly způsobeny trémou.

Podcenění přípravy se projevilo kupříkladu na samotných stránkách prezentace v PowerPointu. Stránky byly nebarevné a občas se na nich objevilo i zbytečně velké množství textu. V jednom případě to ale bylo přesně naopak, krásné fotky byly zcela bez popisků. Fakt, že někteří neměli svou prezentaci opakovaně vyzkoušenou nanečisto, způsobil, že tu a tam zaznělo „éé“ a „áá“ a zřídka se vyskytla i parazitická slůvka jako „vlastně“ a „jakoby“. Někteří prezentátoři se oblékli vzhledem k tématu vhodně, avšak nenápadně. A tréma? V jednom případě zapříčinila nedostatečný oční kontakt s publikem a u všech způsobila občasné neklidné vystupování, což trochu snížilo profesionální dojem.

A v čem jsme byli naopak velmi šikovní? Určitě bych nejprve chtěl vyzdvihnout velmi vhodný výběr zajímavých témat. Od základů finanční gramotnosti až po cestopisný Seward na Aljašce. Také z hlediska časového limitu jsme ve většině případů obstáli. Ovládání pomocné techniky jsme šikovně zvládli. A co jsme dokázali opravdu všichni? Samotný příchod. Všichni jsme přišli před publikum dobře naladěni a s úsměvem.


Co se nám nakonec osvědčilo?

Praktickým cvičením jsme zjistili, že velkou roli hraje osobitost prezentace i osobitý styl prezentujícího. Taková prezentace není tuctová a naopak je zajímavější a snadno a přirozeně vtáhne diváka do děje. Někteří si prozíravě zvolili taktiku získání si publika překvapením, ať již na začátku, nebo uprostřed. Pokud je takové překvapení časově i věcně vhodně zvoleno, má na účastníky přednášky velmi pozitivní efekt. Jednak dobře naladí, ale především pomáhá divákům udržet pozornost.

Celkově se naše prezentační cvičení povedlo a jeho účastníci odcházeli myšlenkově obohaceni. V každém případě jsme projevili odvahu profesionálně vystoupit a prezentovat své myšlenky širšímu publiku. A jak se říká: „Těžko na cvičišti, lehko na bojišti“.

Autor: Stanislav Wolf

Zanechat komentář

5 × = 50

Mohlo by se vám líbit