Domů Mensovní zprávy Udělování Čestného uznání Mensy ČR v roce 2011

Udělování Čestného uznání Mensy ČR v roce 2011

Od Redakce

Popis ocenění

Na základě výběru a hlasování členů společnosti Mensa České republiky udělí Čestné uznání osobnosti s českým státním občanstvím / narozené v Čechách / trvale žijící v Čechách, která se významnou měrou zasloužila o šíření duševních produktů a/nebo dobrého jména České republiky ve světě. Jedná se zejména o osobnosti, jejichž přínos pro společnost je natolik výrazný, že vylučuje jakoukoliv pochybnost o jejich vysoké inteligenci, anebo osobnosti, které se řádného testování IQ zúčastnit nemohou, např. z důvodu vážné nemoci anebo smrti (zpětně omezeno datem úmrtí nejdříve v roce 2008).

Časový harmonogram na rok 2011

  • Únor 2011 – členové Mensy e-mailem na adresu kontaktní osoby zasílají návrhy osobností, kterým by Mensa ČR mohla udělit Čestné uznání, včetně zdůvodnění, proč navrhují ocenit právě tuto osobnost. Lhůta pro zasílání návrhů je 3 týdny od zaslání e-mailu s výzvou, aby tak učinili.
  • Březen 2011 – kontaktní osoba e-mailem zašle členům Rady Mensy seznam všech došlých návrhů od členů Mensy. Rada Mensy z došlých návrhů vybere 5 kandidátů na udělení Čestného uznání, lhůta pro výběr z návrhů je 2 týdny od zaslání návrhů.
  • Duben 2011 – členové Mensy pomocí intranetové aplikace hlasují o kandidátech. Hlasování trvá 1 měsíc od zaslání e-mailu s výzvou k hlasování a následného spuštění intranetové aplikace.
  • Květen 2011 – vyhodnocení ankety, příprava pamětního listu pro vítěze a diplomů pro ostatní 4 kandidáty, pozvání všech kandidátů anebo jejich zástupců na slavnostní vyhlášení výsledků ankety na valné hromadě Mensy ČR, přizvání zástupců médií na Valnou hromadu Mensy ČR.
  • Červen 2011 – Valná hromada Mensy ČR – slavnostní vyhlášení výsledků ankety za účasti vítěze anebo jeho zástupce i ostatních 4 kandidátů anebo jejich zástupců, předání pamětního listu Čestné uznání vítězi, informování médií o tomto aktu formou tiskové zprávy, účast zástupců médií na předávání, zveřejnění výsledku hlasování na webu Mensy, v časopise Mensy ČR a na intranetu.

V reakcích na první ročník udělování Čestného uznání mi několik členů sdělilo, že je tato aktivita oslovila zejména proto, že je to směr, kterým by se Mensa měla ubírat. V popisu aktivity uvádíme, že cílem Mensy je využívání inteligence ve prospěch lidstva. Ve stanovách Mensy ČR je uvedeno, že se jedná zejména o podporu výzkumu vlastností, znaků i využití inteligence jako takové. Když tento popis uvedeme do praxe, měli bychom vyhledávat pozoruhodné duševní počiny, oceňovat skvělá celoživotní díla anebo jednotlivé převratné myšlenky v jakékoliv oblasti lidské činnosti, upozorňovat na ně a veřejně je vyzdvihovat. O naplnění tohoto cíle se budeme snažit i v ročníku 2011, který právě připravujeme. Těším se na reakce od Vás, na další nominace pozoruhodných osobností v aktuálním ročníku udělované mensovní ceny, na to, že se ještě o hodně víc z Vás než v proběhnuvším prvním ročníku zapojí do zasílání nominací i do intranetového hlasování, a obecně se těším na další ročník udělování Čestného uznání, protože je ještě mnoho výjimečných myšlenek, prací z různých kulturních a společenských oblastí, duševních produktů a přínosů, které by Mensa a její členové mohli ocenit.

Autor: Zuzana Šimková, koordinátorka projektu

Zanechat komentář

1 × 6 =

Mohlo by se vám líbit