Domů Inteligence a vzdělávání Schopnost předškolních dětí určovat počet objektů předpovídá jejich zdatnost v matematice na škole

Schopnost předškolních dětí určovat počet objektů předpovídá jejich zdatnost v matematice na škole

Od Martina Bártová

(Baltimore, MD) – Z nové studie publikované v časopise PLoS ONE vyplývá, že přesnost, s níž jsou děti v předškolním věku schopny odhadnout kvantitu (a to aniž by měly jakékoliv vzdělání v matematice), předpovídá jejich matematické schopnosti na základní škole. K tomuto závěru dospěl výzkum provedený Institutem Kennedyho Kriegera (Kennedy Krieger Institute).

Lidé mají pro odhad množství intuitivní smysl, který jim umožňuje např. i bez počítání snadno zjistit, která ze dvou nádob obsahuje více předmětů. Tato vrozená schopnost se během dětství postupně zlepšuje. Je samozřejmě jednodušší porovnat taková množství položek, která se zásadně liší (např. 30 oproti 15 objektům), zatímco srovnání položek, jejichž množství jsou si blíže, si vyžaduje větší přesnost. Je-li tato schopnost změřena v průběhu školní docházky, odpovídá úspěchům dosaženým v matematice. Nicméně až dodnes nebylo jasné, zda je tato intuitivní schopnost skutečným základem pro matematické schopnosti během školní docházky.

Výsledky nové studie ukazují, že schopnost dětí vytvářet numerické odhady ve školce se projevila na jejich výkonech v matematických testech na základní škole prováděných více než o dva roky později. Zdá se, že tento vztah platí pouze pro schopnosti v matematice, neboť „počtářské“ schopnosti nepředpovídaly jiné dovednosti jako např. výrazový slovník nebo způsobilost rychle pojmenovat objekty, jako jsou písmena nebo čísla. „Pokud jde o numerické i nenumerické kognitivní schopnosti dětí, jsou rozdíly mezi nimi ve všech věkových skupinách značné,“ konstatoval Dr. Michele Mazzocco, ředitel Projektu rozvoje matematických schopností při Institutu Kennedyho Kriegera a hlavní autor studie. „Na základě dřívějších údajů, které naznačovaly vztah mezi intuitivními početními schopnostmi a formální matematikou, jsme chtěli zjistit, zda schopnost počítat změřená v předškolním věku je ukazatelem úrovně matematických dovedností, které dítě vykazuje o řadu let později ve formálním vzdělávacím prostředí.“

Mazzocco, společně s vědci Lisou Feigensonovou a Justinem Halberdou z University Johnse Hopkinse, testovali výkony 17 dětí (7 dívek a 10 chlapců), které se zúčastnily dřívějších studií numerických schopností v předškolním věku. Ve věku tří a čtyř let byly děti požádány, aby posoudily, která ze dvou skupin předmětů, jako jsou modré nebo červené pastelky, má více položek. V této nové studii vědci změřili matematické schopnosti stejných dětí o dva roky později pomocí standardizovaného matematického měření, které zahrnovalo širokou škálu dovedností, jako je např. počítání, čtení a psaní čísel i jednoduché aritmetické úkoly.

„Zjištění, že základní početní schopnosti v tak útlém věku mohou hrát úlohu v úspěších dosahovaných ve formální matematice, bylo skutečně překvapující,“ poznamenal Mazzocco a dodal: „Avšak určení, zda je možné s těmito schopnostmi v raném věku pracovat, jak přispívají k úspěchům v matematice a zda souvisejí s dalšími známými vlivy na výkony v matematice, si vyžaduje provedení dalších studií.“

Základní údaje o Institutu Kennedyho Kriegera

Institut Kennedyho Kriegera se sídlem v Baltimore (stát Maryland) je mezinárodně uznávaný pro svoji snahu zlepšovat životy dětí s poruchami a poraněními mozku a míchy. Každý rok poskytne Institut služby více než 16 000 jednotlivcům prostřednictvím ústavních i ambulantních klinik, prostřednictvím domácích i veřejných programů i programů ve školách. Institut nabízí širokou škálu služeb dětem s vývojovými poruchami, od mírných po těžké, a je domovem týmu vědců, kteří přispívají k pochopení vývoje poruch a zároveň hledají nové léčebné postupy a možnosti stanovení včasné diagnózy. Více informací o Institutu naleznete na www.kennedykrieger.org.


Z originálu Preschoolers&Grasp of Numbers Predicts Mathematics Performance in School Years, (www.eurekalert.com), Mensa International Journal extra, prosinec 2011, přeložila Martina Bártová

Zanechat komentář

19 + = 22

Mohlo by se vám líbit