Domů Inteligence a vzdělávání Přijímací proces na Cambridge University a možnosti financování studia

Přijímací proces na Cambridge University a možnosti financování studia

Od Pavel Hait

Tento článek rozebírá přijímací řízení na magisterský (v originále graduate) program MPhil in Economics na druhé nejstarší britské univerzitě a též informuje o možnostech financování. Druhá část článku, která vyjde v příštím čísle časopisu, popisuje dojmy ze samotného studia. Účelem obou textů je poskytnout vám, kolegům mensanům, základní informace, ať už zvažujete podobné studium, nebo jste pouze zvědaví.

Přijímací řízení do magisterských programů britských univerzit jsou ve většině případů podobná. Neprobíhají zde žádné osobní pohovory, o přijetí je rozhodnuto na základě dokumentů, které si od vás univerzita vyžádá. Součástí jakékoliv přihlášky na magisterský program na Cambridge University jsou obvykle tyto materiály:

  • soupis známek za celou dobu vysokoškolského studia,
  • jazyková zkouška – IELTS či TOEFL na určitý počet bodů,
  • motivační dopis,
  • doporučení od několika vysokoškolských pedagogů

Požadavek na vysoké skóre z jazykové zkoušky rozhodně není nesplnitelný. Cambridge je navíc v tomto požadavku do určité míry benevolentní. Jazykový požadavek nemusí být splněn v době odeslání přihlášky, stačí, pokud doložíte jeho splnění na začátku studijního programu v případě, že jste přijati. Také můžete absolvovat letní kurz angličtiny organizovaný Cambridge University. Jeho úspěšným dokončením vám bude jazykový požadavek bude uznán jako splněný. Přihláška do daného studijního programu často vyžaduje další dokumenty/testy. V mém případě se jednalo o test GRE, což je celosvětově standardizovaná zkouška pro vysokoškoláky rozdělená do tří částí – matematické, esejové a verbální. Pro přijetí do mého programu bylo třeba získat prakticky plný počet bodů z matematické části a nadprůměrný počet bodů z esejové části. Důležitým kritériem výběru uchazečů je dle mého názoru univerzita (univerzity), na které (kterých) uchazeč studuje nebo studoval. Pokud nějací absolventi vašeho studijního oboru z vaší univerzity úspěšně zvládli studium na Cambridge, výrazně to zvýší vaše šance na přijetí. Nicméně rozhodně to má cenu zkusit, i když jste z vašeho oboru z vaší univerzity první!

Studium ročního magisterského programu ve Velké Británii není levnou záležitostí. Roční školné se pro občana EU pohybuje v rozpětí 6 000–15 000 liber, pro studenty mimo EU je to pak řádově 16 000–25 000 liber. Zde je nutno podotknout, že v rámci Velké Británie nemá Cambridge University nijak nadstandardní poplatky. Pro porovnání nabízím tabulku, která uvádí výši školného u ekonomicky zaměřených magisterských programů na nejlépe hodnocených britských univerzitách pro studenty z Evropské unie.

Ranking * Název univerzity Název oboru Školné 2012/2013 v librách
1 Cambridge University MPhil Economics 13521
 London School of Economics Msc Economics 21312
 Oxford University Msc Economics for Development 16582
6 **  St. Andrews Msc Economics 5750
 Warwick University Msc Economics 13800
8 University College London Msc Economics 13750
10  Bath Msc Economics 6000

* Dle Complete Student Guide by Independent.

** Pozici sdílí s Warwick University.

Některé univerzity z Top 10 nejsou v žebříčku uvedeny, neboť žádný magisterský program ekonomie nenabízí. Ze seznamu jsou vynechány univerzitní „Business Schools“, jejichž programy jsou zaměřené na jiné typy studentů.

Z tabulky je patrné, že Cambridge není nijak výrazně dražší než alternativní programy z hůře hodnocených univerzit. Navíc relativní cena programu v současné době velmi klesla kvůli několikanásobnému navýšení poplatků za bakalářské studium, které stálo do letošního roku maximálně 3 375 liber ročně, tj. několikanásobně méně než magisterské studium. Nicméně od
letošního roku se hranice maximálního bakalářského školného posunula na 9 000 liber ročně (a žádané univerzity se zachovaly tržně, tedy okamžitě zdražily na tuto úroveň), čímž se velmi přiblížila ceně školného za magisterské programy.

Pokud se vám výše školného zdá hodně vysoká, ještě to neznamená, že se na některou z top britských univerzit nemůžete přihlásit. Co se týká financování studia, českým studentům se v posledních několika letech začalo blýskat na lepší časy. Objevilo se několik nových nadačních fondů zacílených na podporu vysokoškolského studia českých studentů na prestižních univerzitách. Od roku 2008 poskytuje nadační příspěvky The Kellner Family Foundation formou projektu Univerzity. Od roku 2010 přispívá také Nadace Zdeňka Bakaly a od roku 2011 funguje za stejným účelem Nadace Krskových. Já jsem stipendistou poslední z uvedených nadací. Krsek Foundation má nyní ve výběrovém řízení zaveden inteligenční test, což by mělo uchazečům z řad Mensy přinést signifikantní konkurenční výhodu oproti ostatním kandidátům.

Kdybychom porovnali počet Čechů studujících na několika celosvětově nejlépe hodnocených školách a počet stipendií nabízených českými nadacemi, dospějeme k závěru, že stipendium rozhodně dostanou desítky procent z nich. Obecně platí, že čím lepší univerzita, tím větší šance pro získání finanční podpory. Řadu
stipendií poskytují také přímo konkrétní univerzity.

Moje osobní rada zní: pokud se rozhodnete pro přihlášku na jednu z vysoce hodnocených univerzit, tak do toho jděte naplno! Jinými slovy, každé části přihlášky věnujte maximální úsilí, protože velmi kvalitně zpracované materiály jsou v případě škol jako Cambridge nikoliv postačující, ale naprosto nutnou podmínkou k přijetí. Rozhodně začněte s přípravou přihlášky co nejdříve,
abyste vše v klidu stihli. V případě jakýchkoliv dotazů mě můžete kontaktovat.

Zanechat komentář

9 + 1 =

Mohlo by se vám líbit