Domů Mensovní zprávy Přehled aktivit SIGů v roce 2013

Přehled aktivit SIGů v roce 2013

Od Redakce

Speciální zájmové skupiny (Special Interest Groups – SIG) jsou platformami pro výměnu nápadů i pro získávání dalších zkušeností a nových zážitků. SIGy nabízejí členům příležitost zapojit se do dění Mensy. Zatímco některé SIGy fungují spíše lokálně (jejich členové se více či méně pravidelně scházejí), jiné jsou územně zcela nezávislé, neboť spoléhají na moderní informační technologie. V následujících odstavcích přinášíme přehled činnosti jednotlivých SIGů v roce 2013. V přehledu chybí SIG Divadlo, SIG rodičů nadaných dětí Olomouc a SIG Šach, které v roce 2013 ukončily svou činnost. Dále chybí SIG Fotografování, SIG Poker a SIG Zpěv, neboť jejich koordinátoři nedodali do uzávěrky zprávu o činnosti. Máte-li zájem zapojit se do aktivit některého z níže uvedených SIGů, kontaktujte prosím jeho koordinátora či koordinátorku. 

Do konference SIGu se můžete zapojit po přihlášení do intranetu Mensy na adrese: https://intranet.mensa.cz/index.php?men=men20.2.0.0

SIG Aktivní děti

Koordinátor: Mgr. Milada Pytelová

SIG podporuje zapojení členů Dětské Mensy a jejich rodin do aktivit dospělých mensanů, stejně jako účast mensanů s malými dětmi na akcích Mensy. V tomto roce jsme se hned na začátku zapojili do oslav Nového roku v Pravlově a jeli na jarní prázdniny do Českých Petrovic. Účastnili jsme se spolu s ostatními jarního celostátního setkání v Rusavě, bohužel termín podzimního setkání se minul s termínem školních prázdnin, což nebylo ideální. V konferenci máme v současné době 72 členů. V příštím roce se opět těšíme na setkávání s dětmi a rodinami, letos jistě ještě na Silvestra, v únoru pak opět na lyžích v Českých Petrovicích a samozřejmě o prázdninách.
Kontakt: milada.pytelova@mensa.cz

SIG Business Club

Koordinátor: Václav Janoušek

SIG Business Club je zájmová skupina zabývající se aktuálními otázkami v oblasti obchodu, podnikání, ekonomie a profesního rozvoje a společenskými trendy lokálního i globálního charakteru. V uplynulém roce měli členové SIGu možnost zúčastnit se mnoha zajímavých přednášek, besed a diskusních večerů. Například v lednové přednášce „Business Dinner: Jak dělat business na LinkedIn“ se účastníci dozvěděli principy fungování největší kariérně-sociální sítě na světě, jak si zde nastavit svůj osobní či firemní profil, jak volit klíčová slova pro úspěšné aktivní i pasivní vyhledávání, význam členství ve skupinách i co lze vyčíst z analytik vyhledávání. V únoru proběhla beseda u kulatého stolu na téma „Fenomén politické korektnosti“ – problému, který sužuje zejména západní země. V dubnu se konala panelová diskuse na téma penzijní reformy, dále pak beseda „Rusko dnes“ o zahraniční politice České republiky, jak se změnila za poslední desetiletí zejména ve vztahu k Rusku, zda by Rusko mělo být součástí NATO apod. V červnu se konal diskusní večer na téma „Armáda spásy“, kde účastníci diskutovali s Mgr. Pavlou Vopelákovou, tajemnicí národního velitele Armády spásy v ČR, o stávajícím systému záchranné sítě v ČR a pozici Armády spásy, o typologii sociálně slabých skupin, o stratifikaci české společnosti, o typických případech pádu do sociální sítě a reálnosti návratu zpět, o možnostech pomoci potřebným, o roli církve a státu a na další témata. Blog Business Clubu naleznete na stránce http://bcmensa.blog.cz. Zde najdete krátké hodnocení již proběhlých akcí a dále tematické články. Zájemci o publikování článků na blogu jsou srdečně vítáni a zváni ke spolupráci!
Konference: sig-business@mensa.cz
Kontakt: http://lbc.mensa.cz

SIG Chci Pomoci Mense

Koordinátor: Tomáš Blumenstein

Konference sdružující lidi se zájmem o rozvoj Mensy. Chtěli byste se zapojit do mensovních aktivit? Prosím, přihlaste se.
Kontakt: tblumen@mensa.cz
SIG Cyklistika, SIG Outdoors

Koordinátor: Zdenka Pániková

Oba dva SIGy mají kromě stejného koordinátora mnoho společného. Jde hlavně o výlety do přírody a poznávání zajímavých míst. V letošním roce byl po 12 letech společného působení SIG Cyklistika dne 20. 4. 2012 v 20:20 hodin rozdělen, abychom předešli případným nedorozuměním o směru činnosti, na SIG Cyklistika pro cyklisty a pro pěší sekci SIG Outdoors. Akce těchto SIGů se vyznačují zvláštní nepopsatelnou atmosférou. Počet účastníků se drží na počtu kolem 25 členů, přičemž účastníci se rozdělují na skupinky dle vlastních preferencí. Večery jsou pak věnovány diskusím, společenským hrám nebo společnému grilování pochutin, zažili jsme už i venkovskou tancovačku, burčákobraní i společné sledování perseidů. Chtěla bych tímto poděkovat Vítku Švachoučkovi, který se zodpovědně ujímá cyklistů. Pod hlavičkou SIG Cyklistika uspořádal Vítek v květnu tohoto roku cyklovýlet do Prčic, společné akce obou těchto SIGů byly v letošním roce dvě, a to v dubnu Česká Kamenice a České Švýcarsko, v září Rakvice a okolí Lednice a Valtic. SIG Outdoors uskutečnil v tomto roce několik samostatných akcí, a to v únoru účast na outdoorové soutěži Rampoucháč a v červnu Neratov v Orlických horách, v září výlet do Náchoda a do polské Kudowa-Zdrój na akci Kolobrnda a Pstruh o páté. Ve spolupráci s MS Pardubice se v srpnu uskutečnil výlet na dva hrady, a to Potštejn a Litice.

Na příští rok plánujeme v únoru účast na dalším ročníku Rampoucháče, v květnu zorganizuje jeden ze zakládajících členů SIG Outdoors, Marián Zahradník z Mensy SK, akci Slovenský ráj a na konci léta opět plánujeme společnou vícedenní akci obou SIGů, pravděpodobně v Orlických horách.

Konference: sig-cyklistika@mensa.cz, sig-outdoors@mensa.cz  foto: Marie Cibulková

SIG Dračí doupě

Koordinátor: Martin Hladík

V uplynulém roce se SIG Dračí doupě pravidelně scházel 1x týdně. Kromě klasického DrD jsme vyzkoušeli i hraní DrD2, ale i přes některé zajímavé prvky nám tato pravidla moc nesedla. V současné době si dáváme od DrD pauzu a občas se sejdeme ke hraní deskových her.

Konference: sig-doupe@mensa.cz


SIG Ekologie

Koordinátor: Vladimír Kutálek

Zájmovou skupinu (tzv. SIG) Ekologie jsem na jaře tohoto roku založil. V Mense ČR zatím patří počtem členů mezi menší zájmové skupiny. Komunikačními kanály pro tento SIG jsou především stejnojmenná konference, přihlášením k odběru zpráv na intranetu Mensy ČR se automaticky stáváte členem SIGu. Dále intranetová diskuse https://intranet.mensa.cz/index.php?men=men5.3.0.0&f=9&t=310, která je určena pro rozsáhlejší a tedy živější diskuse.

Rok 2013 byl především ve znamení postupného rozvoje, díky všem členům za příspěvky! V příštím roce míním pokračovat v podobném duchu dále.

Co Vám SIG může nabídnout? Můžete si již nyní v intranetové diskusi přečíst různé názory na téma ekologie. Přihlášením do konference SIGu získáte zdroj pozvánek na ekologické akce, akce v přírodě, popř. tipy na zajímavé články o ekologii.

Pokud Vás činnost SIGu zaujala, rád Vás uvítám mezi členy této zájmové skupiny. Slovní podpora, stejně tak podpora příspěvky do konference je pak víc než vítána. Četli jste např. zajímavou knihu? Napište alespoň pár řádek, jak se Vám kniha líbila, do SIGu. Předem děkuji. Popř. máte dokonce nápady, tipy a elán na další činnost? Neváhejte mě kontaktovat.

Konference: sig-ekologie@mensa.cz
Kontakt: http://ekon.mensa.cz

SIG EMAG

Koordinátor: Tomáš Blumenstein

Konference pro zájemce o mezinárodní setkání Mensy.

Konference: sig-emag@mensa.cz
Kontakt: http://emag.mensa.cz
SIG Geocaching

Koordinátor: Pavel Terber

Letos proběhla účast na eventech V holštejnských skalách, Monaco 2013 – Za tajemstvím lesa, a Matrix 2013. Nádherná byla také procházka po sérii Srdce lesa. Příští rok se snad zadaří uspořádat akci v lesích u Ždáru nad Sázavou, v lesích poblíž Brna, v Budapešti a také odlov GC3PTTR a okolí.
Konference: sig-geocaching@mensa.cz
Kontakt: http://geocaching.mensa.cz


Úspěšné hledání, foto: Zdenka Pániková

SIG Hudba

Koordinátor: Magda Tydrichová

SIG Hudba vznikl v červnu letošního roku. Díky svým aktivním členům se začal rychle rozvíjet, takže jsme toho za ten půlrok stihli opravdu hodně.

V západních Čechách jsme navštívili podniky Amati a Strunal, kde jsme se seznámili s výrobou hudebních nástrojů. Kromě toho jsme na podzim navštívili v Praze několik koncertů převážně klasické hudby, mimo jiné třeba v katedrále nebo synagoze.

Hudbě se snažíme věnovat i aktivně – z iniciativy Pavla Marušince vznikla „kapela na dálku“. Vtip spočívá v tom, že každý nahraje svůj part z domova a nakonec tak dáme dohromady skladbu, aniž bychom se museli setkat (pokud tedy můžete přispět nějakým nástrojem či zpěvem, neváhejte a ozvěte se). Přesto ale živou hudbu nic nenahradí, proto plánujeme i různá setkání – v nejbližší době třeba předvánoční muzicírování v Litoměřicích.

I v příštím roce se můžeme těšit na zajímavé aktivity. Kromě různých menších akcí, které se budou postupně objevovat v kalendáři, je asi největší chystanou akcí srpnový zájezd do Verony spojený s návštěvou opery (přihlášku máte již v kalendáři).

V současné době je v konferenci SIGu přihlášeno 63 členů, kterým moc děkuji za jejich podporu a nadšení pro věc. Pokud i vy ostatní máte nějaké zajímavé hudební nápady nebo se chcete účastnit našich akcí a sledovat, co je v SIGu nového, neváhejte a rozšiřte naše řady! Budu moc ráda.

Konference: sig-hudba@mensa.cz

SIG Jazyky

Koordinátor: Vítek Švachouček

V roce 2013 SIG pokračoval v linii, která byla nastartována v minulém roce. Ověřování členství pomocí QR kódů na průkazkách se rozšířilo také o hebrejštinu, jejíž lokalizaci komplikoval vedle zvláštních číslic hlavně obrácený směr zápisu. I když nyní umíme členství ověřit v 17 jazycích, stále zbývají významné evropské jazyky, které podporovány nejsou.

Pokračuje projekt studie o tykání a vykání v různých jazycích. Na intranetu se rozběhla velice zajímavá diskuse na téma univerzálního překladače.

Překladatelskou a akademickou činnost doplňují i kulturní aktivity. Evropský den jazyků sice moc úspěšný nebyl, ale filmové festivaly jsou mezi členy stále oblíbenější. Společné návštěvy probíhaly v rámci Severského filmového podzimu a Festivalu francouzského filmu. Oba tyto festivaly nejsou omezeny jen na hlavní město, členové se scházejí i v dalších městech Čech a Moravy.

Kdo se nechce účastnit kolektivních kulturních akcí, může si individuálně prohlubovat pouze jazykové znalosti. Tomu může pomoci tandemová výuka na stránkách http://animusm.com/mensan-language-tandem-beta/, která nabízí možnost komunikace s členy ostatních Mens.

Na stránkách SIGu http://jazyky.mensa.cz/ se postupně objevují vedle připomínek akcí i odkazy na tvorbu členů v časopise.

Do dění SIGu se zapojuje stále více členů nejen z domova, ale i ze zahraničí. Zvláště těmto aktivním členům bych rád poděkoval, protože díky nim má SIG stále co nabídnout.

Konference: sig-jazyky@mensa.cz

SIG Kluby nadaných dětí jižní Morava

Koordinátor: Dana Havlová

SIG KND jižní Morava momentálně podporuje 13 fungujících klubů. V současné době připravujeme založení pěti nových klubů – v Brně při ZŠ Hudcova a při Ekogymnáziu, Ve Znojmě při ZŠ Pražská, v Děčíně při městské knihovně a při gymnáziu v Žatci. Spolu se SIG KND severní Morava jsme připravili konferenci v Prostějově. Několikrát ročně pořádáme na různých místech dny plné her jako podporu stávajících nebo nově vznikajících klubů.
Kontakt: http://deti.mensa.cz/index.php?pg=knd


SIG Kluby nadaných dětí severní Morava

Koordinátor: Tomáš Blumenstein, text připravila: Lenka Šnajdrová

SIG KND severní Morava v současné době podporuje 14 klubů nadaných dětí v Moravskoslezském, Olomouckém a Zlínském kraji. Jejich přehled najdete na http://deti.mensa.cz/index.php?pg=knd, kde se dočtete bližší informace o činnosti těchto klubů. Společně se SIGem KND jižní Morava připravujeme každoroční konferenci „Mensa pro rozvoj nadání“ (http://deti.mensa.cz/konference).
Kontakt: http://deti.mensa.cz/index.php?pg=knd


SIG Logická olympiáda

Koordinátor: Tomáš Blumenstein

SIG Logická olympiáda se věnoval přípravě již šestého ročníku soutěže pro děti a mládež – jednalo se o zdaleka největší projekt Mensy v tomto roce. Podrobnější informace najdete v samostatné rubrice.

Kontakt: http://logickaolympiada.mensa.cz
 Kontakt: logickaolympiada@logickaolympiada.cz
Konference:sig-lo@mensa.cz


SIG lyžování

Pavel Oplt

Koordinátor: Aleš Vencko

V roce 2013 jsme uspořádali tři lyžařsko-snowboarďácké akce. První, ve Val di Fiemme, tradičně velikonoční lyžování. Další dvě akce se konají v předvánočním období (článek je psán na začátku listopadu, tedy před konáním akcí), druhý a třetí prosincový týden. Celkem je na ně přihlášených několik desítek mensanů, jejich přátel a členů rodin. Obě akce pod názvem Lyžování za hubičku (kvůli symbolické ceně, líbat mě nemusíte) se konají v italských Orobijských Alpách, v údolí Brembana (lyžařská střediska Foppolo a San Simone). Současně již plánujeme obdobné akce pro druhou polovinu nadcházející zimy a pro začátek zimy příští. Na našich akcích rádi přivítáme všechny mensany, jejich rodiny i přátele.

kontakty: sig-lyzovani@mensa.cz
http://lyze.mensa.cz


Společné lyžování na prázdných sjezdovkách, foto: Aleš Vencko

SIG MEG – Mensa English Group

Pavel Oplt

Koordinátor: Jana Axman-Vlková

Cílem SIGu je pořádat setkání a přednášky, na kterých se hovoří anglickým jazykem. Hledáme dobrovolníky, kteří by mohli pomoci s organizací setkání.
Konference: sig-meg@mensa.cz
Kontakt: http://meg.mensa.cz

SIG MEG logo

SIG Natura

Koordinátor: Barbora Dřevíkovská

SIG Natura spojuje mensany, kteří mají rádi naturismus, tedy se nejen rádi koupou bez plavek, ale třeba jezdí i na „bezplavkové“ dovolené apod. SIG nabízí společné objevování naturistických pláží, účastníme se akcí v aquaparcích, informujeme se o naturistických výletech apod. Akce se konají v průměru jednou až dvakrát měsíčně, a to v různých koutech ČR, někdy i v zahraničí.

Kontakt: barbora.drevikovska@mensa.cz
Konference: sig-natura@mensa.cz

SIG Nihongo

Koordinátor: Václav Brázda

Už druhým rokem funguje SIG Nihongo, ve kterém se snažíme vytvořit prostředí pro vzájemnou podporu při studiu japonštiny, která funguje zatím zejména ve sdílení informací o japonštině a Japonsku, ve společných setkáních, diskusích a japonských konverzačních tématech.

V letošním roce jsme navštívili celkem 3x při různých příležitostech Malé divadlo kjógenu v Brně, které se jako jediné zahraniční (myšleno mimo Japonsko) divadlo na světě zabývá japonskou fraškou. Dvakrát proběhla návštěva japonské restaurace s ochutnávkou typického jídla (zejména sushi) a piva (Asahi). A také jsme letos v Praze navštívili Eigasai – festival japonského filmu. Akce se konají nepravidelně, ale o to jsou zajímavější. Pokud se tedy zajímáte o japonštinu či japonskou kulturu, reálie, auta, karaoke či japonské jídlo – neváhejte se připojit k SIGu Nihongo.

Kontakt: vaclav.brazda@mensa.cz
Konference: sig-nihongo@mensa.cz

SIG PARENT

Koordinátor: Jitka Fořtíková

SIG PARENT vznikl v roce 2009 a klade si za cíl angažovat především členy Mensy, ale i příznivě nakloněné nečleny k činnostem, které podporují nadané děti a obecně podporují rozvoj rozumových schopností dětí již od nejútlejšího věku. Cílová skupina dětí, kterým věnujeme podporu, je skupina dětí předškolních až po děti z prvního stupně ZŠ. Myslíme si, že pro děti starší již existuje na poli Mensy nabídka aktivit.

Obecně celorepublikově mapujeme a podněcujeme především následující aktivity:

poradenské a diagnostické aktivity zaměřené na diagnostiku nadání a výchovné poradenství pro rodiče dětí od nejútlejšího věku;

programy, školky a kluby s programem rozvoje nadání dětí od věku 18 měsíců;

vyhledávání aktivních učitelů a učitelek, kteří mají příklady dobré praxe nebo chtějí s Mensou na přípravě takových příkladů participovat;

aktivní šíření metody NTC systém učení mezi pedagogy, aktualizace obsahu metody.

A proč právě název „SIG PARENT“?

Aktivity, které chceme realizovat, se dají jednoduše vyjádřit následujícími hesly: Poradenství, Aktivity, Rodičovství, Edukace, Nadaných, Talentovaných.

V roce 2013 jsme rozšířili lektorskou činnost kurzů NTC pro školky i kurzů obecně zaměřených na rozvoj intelektových schopností, uspořádali jsme ve spolupráci s Centrem nadání letní městské campy pro předškolní a i školní děti a velmi úspěšný pobyt pro rodiny s dětmi na Šumavě v hotelu Zadov (setkání se zúčastnilo více než 80 účastníků).

Pravidelně každé pondělí, středu a pátek vytváříme v Praze 6 celodenní program v klubu Malý šikula pro předškolní děti, letos jsme nastartovali program i v nově vzniklém volnočasovém centru Na Fialce v Říčanech. Daří se šířit i kroužky Malý šikula v partnerských mateřských školách. V tomto roce jsme také rozběhli novou aktivitu – spolupráci na hudebních kurzech. S naší novou aktivní členkou SIGu – Bc. Magdalenou Halžovou připravujeme a rozvíjíme aktivity na poli podpory hudebního nadání. V této spolupráci chystáme i nový modul metody NTC systém učení v aplikaci hudebních aktivit pro předškoláky, které rozvíjejí mozkové struktury.

Od ledna 2012 rozesíláme jednou týdně sadu pracovních listů pro předškoláky zdarma komukoliv, kdo se o ně přihlásí. Pokud byste se chtěli přidat k dnes již více než 3 000 odběratelům, ozvěte se na mail: vaclav.fortik@centrumnadani.cz.

Uspořádali jsme také několik společenských akcí. V červnu 2013 jsme uspořádali dopravní den s návštěvou Muzea MHD ve Střešovicích a 22. 10. jsme spolupořádali den plný her ve školičce MH na Praze 6. O této akci bude informováno v časopise Mensy.

Máte-li pocit, že některé aktivity jsou i pro Vás atraktivní, nebo byste nám chtěli jakkoli pomoci, Vaši pomoc přivítáme, neb spolupráci jsme nakloněni.

Konference: sig-parent@mensa.cz
Kontakt: www.mensa.cz/volny-cas/zajmove-skupiny/parent

SIG Peníze

Koordinátor: Vladimír Kutálek

Zájmová skupina (tzv. SIG) Peníze je v současné době v počtu členů druhou největší zájmovou skupinou v Mense ČR. Komunikačními kanály pro tento SIG je především stejnojmenná konference, přihlášením k odběru zpráv na intranetu Mensy ČR se automaticky stáváte členem SIGu Peníze.

SIG Peníze slouží jako platforma pro diskusi o čemkoliv, co přijde členům zajímavé a užitečné ohledně peněz – nejen vážně a nejen o investicích, pojištění, spoření, úsporách. K čemuž mám kvalifikaci jako dlouholetý finanční poradce. Na webových stránkách SIGu získáte přehled uplynulých a plánovaných akcí SIGu.

Co Vám SIG může nabídnout? Diskusní fórum na intranetu Mensy: https://intranet.mensa.cz/index.php?men=men5.3.0.0&f=9&t=133 především pro rozsáhlejší diskuse, příspěvků je tam opravdu hodně, některé si troufám říct, že zajímavé. Dále samostatný veřejný web věnovaný úvěrům www.vlkuver.cz, resp. www.facebook.com/vlkuver. Nebo potřebujete poradit s finančními otázkami? Mnoho jich bylo vyřešeno v rámci konference / diskusního fóra. Nebo máte zájem o pořádání / zahrání si Cashflow hry? Přihlaste se do konference, aby Vám žádná akce (především hraní Cashflow) neunikla.

Rok 2013 byl především ve znamení dalšího pozvolného rozšiřování členské základny a udržení všech v minulosti nastartovaných aktivit. V příštím roce míním pokračovat v podobném duchu dále.

Pokud Vás činnost SIGu Peníze zaujala, rád Vás uvítám mezi členy této zájmové skupiny. Slovní podpora, stejně tak podpora příspěvky do konference je pak víc než vítána. Popř. máte dokonce nápady, tipy a elán na další činnost? Neváhejte mě kontaktovat.

Konference: sig-penize@mensa.cz
Kontakty: http://www.mensa.cz/volny-cas/zajmove-skupiny/penize/

SIG Praha

Koordinátor: Václav Janoušek

Náplní činnosti SIGu jsou výlety a procházky po Praze a jejím okolí, poznávání magické, mystické a astrologické Prahy, posvátná pražská geometrie, kulturní akce, sportovní akce, společenské hry, vyprávění si. SIG Praha by se do budoucna chtěl věnovat zkoumání pražských tajemství a záhad, od nejstarších po nejnovější (výzkum nacistických létajících talířů atd.). Noví zájemci o pražské akce s důrazem na poznávání Prahy jsou vítáni.
Konference: sig-praha@mensa.cz
Kontakty: http://www.mensa.cz/volny-cas/zajmove-skupiny/sig-praha/

SIG Psychologie a komunikace

Koordinátor: Karel Kostka

SIG Psychologie a komunikace zní na první pohled jako název vyučovacího předmětu, opak je však pravdou. Hlavní náplní uvedeného SIGu jsou praktické činnosti.

Formou her se členové seznamují se základními technikami komunikace, osvojují si netradiční dovednosti, komunikační styly a učí se znát řečnické triky. Schází se sice v prostorách školy, ale většinu aktivit poté realizují venku. A to nejenom ve Vsetíně, kde SIG působí, ale i na zahraničních výjezdech. Kupříkladu v tomto roce navštívili členové filmový festival ve francouzském Cannes, muzea Salvadora Dalího ve Figueres a Pabla Picassa v Barceloně či park ve španělské Port Aventuře.

SIG uspořádal rovněž několik přednášek na nejrůznější témata. Měli na ně přístup nejenom mensané, ale i zájemci z řad veřejnosti. A o jakou problematiku šlo? Stačí se podívat na názvy: „Jak vnímají mladí lidé stáří, jak komunikují se starými lidmi…“; „Reinkarnační regrese“; „Vliv dědičnosti a prostředí na psychický vývoj“; „Prožívání a chování živých bytostí“ apod.

O mladé generaci se dnes mnohde hovoří s despektem, nicméně členy SIGu Psychologie a komunikace jsou právě především středoškoláci, a pokud bychom o nich chtěli hovořit v podobně negativním duchu, budeme se mýlit. Jsou to pohodoví, akční a báječní lidé, kteří jdou do všeho se zápalem a chutí. Není žádný důvod obávat se, že by tomu mělo být v budoucnu jinak.


Konference: sig-komunikace@mensa.cz
Kontakty: http://www.mensa.cz/volny-cas/zajmove-skupiny/psychologie-a-komunikace

SIG Queer

Koordinátor: Martin Felgr

Chcete blíže poznat všední život a běžné problémy lidí s odlišnou sexuální orientací? SIG Queer byl založen teprve před pár týdny s cílem zájemcům rozšířit obzory o této komunitě a bořit mýty a předsudky, které jsou s ní spojeny. Vznikl tak prostor pro výměnu názorů mezi menšinou a většinou.

Již nyní se můžete hlásit na zahajovací akci (více info v rubrice Pozvánky nebo na http://jdem.cz/8p879). Chcete mít přehled o všech plánovaných akcích? Přihlaste se prostřednictvím intranetu do naší e-mailové konference.

Konference: sig-queer@mensa.cz
Kontakty: http://www.mensa.cz/volny-cas/zajmove-skupiny/queer

SIG Rozvoj

Koordinátor: Tomáš Blumenstein

Cílem tohoto SIGu je vyhledávání, vymýšlení a startování různých nových mensovních aktivit. Do budoucnosti přivítáme jakékoliv další nápady na rozvoj mensovních aktivit, ale také aktivní spolupracovníky.
Kontakt: tblumen@mensa.czSIG Seberozvíjení

Koordinátor: Vladimír Kutálek

Zájmovou skupinu (tzv. SIG) Seberozvíjení jsem na jaře tohoto roku založil. Už nyní patří počtem členů mezi větší zájmové skupiny v Mense ČR. Komunikačními kanály pro tento SIG je především stejnojmenná konference, přihlášením k odběru zpráv na intranetu Mensy ČR se automaticky stáváte členem SIGu. Dále také intranetová diskuse https://intranet.mensa.cz/index.php?men=men5.3.0.0&f=9&t=312.

Rok 2013 byl především ve znamení prudkého rozvoje, díky všem členům za příspěvky! Např. se podařilo domluvit trvalou nízkou cenu 609 Kč na kurz RozectiSe. Vyšla recenze na seberozvíjecí knihu Pravidla mozku. V rámci celostátního setkání byla přednáška Schopnosti mozku.

V příštím roce mě tento rok zavazuje pokračovat v rozvíjení seberozvíjecího SIGu, ale bez Vašich příspěvků a podpory to půjde výrazně pomaleji. Děkuji těm, kteří již tak učinili, je to výrazná motivace se snažit dále.

Co Vám SIG může nabídnout? Zajímavé názory, recenze knih, odkazy na zajímavé články členů Mensy v konferenci či v diskusním fóru. Občas nějakou tu zajímavou přednášku.

Pokud Vás činnost SIGu zaujala, rád Vás uvítám mezi členy této zájmové skupiny. Slovní podpora, stejně tak podpora příspěvky do konference je pak víc než vítána. Četli jste např. zajímavou knihu? Napište alespoň pár řádek, jak se Vám kniha líbila, do SIGu. Předem děkuji. Popř. máte dokonce nápady, tipy a elán na další činnost? Neváhejte mě kontaktovat.

Konference: sig-seberozvijeni@mensa.cz

SIG Strategické hry

Koordinátor: Vladimír Kutálek

Zájmovou skupinu (tzv. SIG) Strategické hry jsem na jaře tohoto roku adoptoval. Počtem členů patří mezi větší zájmové skupiny v Mense ČR. Komunikačními kanály pro tento SIG je především stejnojmenná konference (sig-strategie@mensa.cz), přihlášením k odběru zpráv na intranetu Mensy ČR se automaticky stáváte členem SIGu.
Konference: sig-strategie@mensa.cz


SIG Zbraně

Koordinátor: Jindřich Fixa

V loňském roce jsem převzal vedení SIGu Zbraně po Barboře Dřevíkovské a stal se jeho koordinátorem. Chtěl bych tímto poděkovat Barboře za jeho vedení. V další činnosti SIGu nechci nic zásadně měnit, chtěl bych na Barbořinu činnost jen volně navázat. Mám v úmyslu „zpravidelnit činnost“, tzn. zavést pravidelné schůzky/střelby přibližně jednou za 2 měsíce (v případě zájmu třeba i častěji). Pro zájemce zůstane možnost přípravy ke zkouškám na zbrojní průkaz.

V jednání je příprava specializovaného semináře s instruktory Krav Magy (nejefektivnější sebeobranný a taktický systém na světě využívaný armádou i policií – FBI, CIA, DEA, SWAT …). Seminář by nás měl naučit zvládnout útok zbraní (nůž, pistole, atp.). V případě zájmu lze zorganizovat i celodenní seminář s výukou dalších sebeobranných taktik, samozřejmě i pro zájemce mimo SIG Zbraně.

Další zajímavou akcí v jednání je „izraelská taktická střelba“. Zde by se jednalo o celovíkendové soustředění, opět se specializovanými instruktory, ale otázkou je cena.

Pokud máte jakékoliv nápady k rozšíření aktivit SIGu, jste vítáni! Vítání jsou všichni zájemci, kteří chtějí navštěvovat SIG Zbraně pravidelně, ale i ti, kteří mají zájem pouze o jednotlivé semináře.

Konference: sig-zbrane@mensa.cz

SIG Zlaté ručičky

Koordinátor: Ludmila Čaňková

Nováček mezi SIGy, vznikl teprve letos na jaře. Zakládajícími členy jsou Ludmila Čaňková, Magda Tydrichová, Dagmar Hladíková a Zdenka Pániková. SIG sdružuje lidi, kteří se zajímají o korálkování, enkaustiku, drátkování, sklo, papír, kreslení a malování, počítačovou grafiku a spoustu dalších úžasných technik.

Letos už se konala dvě setkání zaměřená na korálkování a enkaustiku, v plánu máme další dvě předvánoční setkání, kdy budeme tvořit vánoční přání a korálkové hvězdy.

Setkání jsou nejenom tvůrčí, ale díky fajn účastníkům i plná pohody a zajímavých informací (neboli drbů). Při tvorbě náušnic se tak dozvíte, jak obejít blokování FB ve škole nebo jak někomu nastavit počítač tak, aby po minutě otevíral CD mechaniku. I to umí naše Zlaté ručičky. Těšíme se na další členy!

Konference: sig-zlate-rucicky@mensa.cz

SIGLego

Koordinátor: Lenka Stodůlková

Vcelku se dá říci, že SIGLego má za sebou úspěšný rok. A to hlavně díky vydařené akci na jarním setkání v Rusavě. A co že to bylo? No přeci stavění Duplo vláčků. Sice jednoho z hlavních pořadatelů zaskočily plané neštovice, nicméně naštěstí nezabránily tomu, aby se daly dohromady 4 sady Duplo kolejí a vláčků. A za tři dny se vyřádil skoro každý, malí i velcí, a ani nebylo poznat, kdo víc.

Jako další úspěch bych označila zřízení soukromé komunity na Google+, která dovoluje sdílet více fotek a videí, než tomu bylo doposud. Pokud se chcete přidat, stačí vyplnit profil mensovního mailu i pro Google+ a požádat o přidání do komunity.

Nezanedbatelnou součástí SIGLego jsou i stavitelské soutěže. Jednu jsme uzavřeli a dvě nové otevřeli. Výhercem první soutěže je Viktor Materna, který získává Lego hru 3851 Atlantis Treasure. Blahopřejeme. Druhá soutěž se nese v duchu budoucnosti a zatím má dva účastníky. Odměnou by jim měly být sety 9498 Saesee Tiin’s Jedi Starfighter a 9678 Twin-Pod Cloud Car & Bespin. Třetí soutěž je zaměřena na deskové a logické hry. Koordinátorka se zaměřila na Pentomino a první účastník na hru Ovečky a vlk. Kdo tedy vyhraje Lego hru Creationary?

Letošní rok bych uzavřela výzvou – postavte svůj vlastní výtvor podle hudby, která Vás chytne za srdce nebo ve Vás probudí bouřlivé emoce. Nebojte se popustit uzdu své fantazii…

Konference: siglego@mensa.cz
Kontakt: http://gurman.mensa.cz

SIGurmán

Koordinátor: Tomáš Kubeš

SIGurmán pořádá přátelská posezení v zajímavých restauracích, které Vám nabídnou více než jen zaplnění žaludku – které Vám nabídnou nevšední zážitek, na který budete rádi vzpomínat.

Začátek roku se nesl ve znamení velice populárních exkurzí u výrobců kvalitních potravin zorganizovaných Petrou Podařilovou Havlíčkovou, dále jsme degustovali v rámci Grand Restaurant Festivalu, vychutnali si zajímavý objev v Bystřici pod Hostýnem a v létě několikrát grilovali. Sladkou a kuriózní tečkou byla sázka o to, zda jeden člověk dokáže vypít 5 horkých čokolád v restauraci Lehká hlava (i přes poctivou přípravu – nedokáže). Všem organizátorům, pomocníkům i hodovníkům děkuji.

Na rok 2014 plánujeme krom tradičního postnovoročního brunche v Café Savoy další návštěvy zajímavých restaurací a míst, kde se dobré a kvalitní jídlo vyrábí a připravuje. Přidejte se, nebudete zklamáni. Pozvánky rozesíláme skrze konferenci sig-gurman@mensa.cz; pokud nechcete o nic přijít, prosím, přihlaste se!

Konference: sig-gurman@mensa.cz
Kontakt: http://gurman.mensa.cz


SIGurmán na exkurzi, foto: Tomáš Kubeš

Výtvarný SIG

Koordinátor: Bc. Eva Erbsová

S ohlédnutím za rokem 2013 můžeme konstatovat, že byl pracovně úspěšný a výtvarně činný, proběhla mimojiné výstava našich obrazů, kde jste mohli shlédnout jak olejomalby tak i koláže vzniklé v průběhu výtvarného projektu O Praze v obraze a těšit se tak s námi dalšímu budoucímu rozvoji. Vážení přátelé a příznivci, zájmová skupina Výtvarný SIG ve složení Eva Erbsová, Petra Frumarová a Markéta Houšková Vás srdečně zdraví a přeje Vám šťastný Nový rok 2014 a závěrem našeho stručného příspěvku Vám pro zimní dlouhé večery přinášíme krátkou vzpomínkovou povídku na letošní Letní zákoutí (viz http://www.mensa.cz/volny-cas/zajmove-skupiny/vytvarny-sig/)
Konference:sig-vytvarny@mensa.cz
Kontakt: http://sig-vytvarny.mensa.cz


PF 2014 zhotovila Markéta Houšková, počítačová grafika

Autor: Publikoval Petr Kolovrat

Zanechat komentář

9 × = 63

Mohlo by se vám líbit