Domů Mensovní zprávy Přehled aktivit SIGů v roce 2012

Přehled aktivit SIGů v roce 2012

Od Tomáš Nováček

Tři nebo více členů Mensy může vytvořit zájmovou skupinu neboli SIG (z anglického Special Interest Group) za účelem rozvíjení a pěstování svého společného zájmu. SIG má jistou autonomii a může mít v rámci intranetu zřízenu vlastní konferenci, do které se může přihlásit každý člen. SIG může pořádat akce a setkání nebo existovat čistě virtuálně jako platforma pro společnou komunikaci: http://sig.mensa.cz/.

SIG Aktivní děti

Koordinátor: Mgr. Milada Pytelová

SIG si klade za cíl umožnit seznámení a vzájemnou komunikaci dětským členům Mensy a mensanům s menšími i většími dětmi. Chceme, aby se do současných aktivit Mensy zapojilo více dětí a zvýšila se účast mensanů s dětmi. Chceme informovat mensovní veřejnost, samozřejmě po dohodě s organizátory akcí, o vhodnosti akce pro děti, případně rodiny s dětmi. U větších akcí jsou to především podmínky ubytování a program pro děti.

V roce 2011 pořádal SIG jako samostatnou akci velmi pěkný výlet do brněnské zoo s cestou parníkem po brněnské přehradě a prohlídkou hradu Veveří. Vzhledem k tomu, že možnost jet na mensovní setkání i s malými dětmi je aktuální pro mnoho mensanů, proběhlo jarní setkání díky organizátorům ve velmi vhodných ubytovacích podmínkách. Věřím, že tento úspěšný trend bude zachován.

Plánovaný pobyt pro rodiny s dětmi v Krkonoších se o prázdninách sice uskutečnil, ale bez účasti Mensy. Než organizátoři domluvili podmínky pro Mensu, byl pobyt plně obsazen.

Takže doufám, že se letos podaří vše domluvit a proběhne týdenní pobyt pro rodiny s dětmi, tentokrát na Šumavě. Vážným zájemcům doporučuji atakovat mne co nejdříve.

V případě, že pořádáte nějakou mensovní akci a potřebujete program pro děti či poradit, jak to zařídit, aby na akci mohly i děti, rádi pomůžeme.

Kontakt: milada.pytelova@mensa.cz,

SIG Business Club

Koordinátor: Václav Janoušek

SIG Business Club funguje bezproblémově, zveme si na besedy zajímavé hosty ze světa byznysu, politiky, médií apod.
V roce 2011 proběhly, mimo jiné, velmi zajímavé besedy s MUDr. Janem Nohejlem, lékařem českého národního hokejového mužstva. S panem doktorem Nohejlem jsme diskutovali nejenom o všem, co se týká národního hokeje, ale i o politickém významu hokeje jako spolutvůrce národní prestiže. Ve využívání hokeje jako politické zbraně jsou dobří zejména Rusové a soudím, že by bylo dobré hokeji věnovat v tomto směru více pozornosti i v našich podmínkách. Dále jsme diskutovali o všudypřítomné metle politické korektnosti, která svírá západní státy, zejména USA a Kanadu a zabíhá až do absurdních poloh. Tato část besedy nás zaujala natolik, že jsme se rozhodli setkání s dr. Nohejlem zopakovat.

Dále jsme uspořádali besedu s Alexandrem Mitrofanovem, redaktorem práva. Pan Mitrofanov sám sebe označuje za levicového liberála a poskytl nám dosud skrytý pohled na osobnosti české politické scény. Probrali jsme i otázky imigrace, korupce a zločinnosti. Projevil se jako velmi energický řečník, s nímž bylo místy obtížné diskutovat, ale my jsme se nedali 🙂
Velmi zajímavé setkání bylo rovněž se známou pražskou advokátkou JUDr. Klárou Samkovou, která nám vyprávěla o svých právních bitvách. Kromě toho jsme se dotkli i romské problematiky, kterou paní doktorka prožívá velmi intenzívně.

Setkali jsme se rovněž s doc. Ing. Martinem Dlouhým z Vysoké školy ekonomické, který se zabývá teorií her a dalšími metodami operačního výzkumu a probrali s ním možnosti dalšího rozvoje a využití těchto metod v praxi.
Nyní připravujeme setkání s paní Janou Peterkovou, bývalou reportérkou TV Nova, s prof. Jiřím Svobodou, bývalým předsedou KSČM a na naši druhou návštěvu se k nám chystá opět paní Eva Čejková – Vašková, v jejíž osobním a profesním životě došlo od její první návštěvy k významným pozitivním posunům.

Konference: sig-business@mensa.cz
Kontakt: http://lbc.mensa.cz

SIG Centrum nadání

Václav Fořtík

Koordinátor: Václav Fořtík

SIG Centrum nadání vznikl kolem roku 2002 v okruhu členů Mensy pracujících s nadanými dětmi. Pravidelně pořádal letní campy pro děti a mládež a setkání rodin s nadanými dětmi.

V roce 2011 se Centrum nadání podílelo na 3 pobytových campech pro děti a mládež (přes 230 osob), jarním, letním a podzimním setkání rodin s nadanými dětmi (přes 180 osob) a na 7 příměstských campech pro předškolní a školní děti v Praze a Brně (přes 90 osob). SIG Centrum nadání se dále zabývá diagnostikou nadání a konzultacemi s rodiči ohledně rozvoje schopností.

V rámci Mensy je to právě Centrum nadání, které obsahově zajišťuje konferenci Mensa pro školy, která se bude konat 16. března 2012 v KD Průhon, Praha-Řepy.

V roce 2012 bude Centrum nadání pokračovat v tradičních aktivitách:

 • Jarní celostátní setkání rodin s nadanými dětmi (duben 2012) – pořádá Dana Havlová.
 • Letní celostátní setkání rodin s nadanými školními dětmi (1. – 8. 7. 2012) – pořádá Václav Fořtík.
 • Letní celostátní setkání rodin s nadanými předškolními i školními dětmi (konec srpna 2012) – pořádá Jitka Fořtíková.
 • Podzimní celostátní setkání rodin s nadanými školními dětmi (listopad 2012) – pořádá Dana Havlová.
 • Letní campy pro děti a mládež – pobytové – 1. – 8. 7. a 8. – 15. 7. 2012 – pořádá Václav Fořtík.
 • Letní campy pro děti a mládež – příměstské – celé prázdniny v Praze – Václav a Jitka Fořtíkovi.
 • Letní campy pro děti a mládež – příměstské – konec prázdnin v Brně – Dana Havlová.

Konference: sig-centrum@mensa.cz
Kontakt: http://cetnrumnadani.cz

SIG Cyklistika

Zdenka Páníková

Koordinátor: Zdenka Pániková,

V prvopočátku bylo cílem SIGu poznávat přírodní, kulturní a historické památky Čech a Moravy na kole, v té době se našich akcí účastnili i členové SIGu Vandrování. Po rozpadnutí tohoto SIGu jsme jeho členy adoptovali a v současné době jsme otevřeni jak cyklistům, tak i pěším, dospělým i dětem, všichni se však můžou těšit na rozličné outdoorové aktivity ve dne a hraní společenských her pak po večerech a také cílem naší destinace už není jenom Česko, ale každoročně zavítáme i pár kilometrů za hranice naší republiky, pokud je tam nějaká lokalita, která by nás mohla zajímat. Pořádáme již několik let jednu velkou akci za rok a potom ještě několik menších jednodenních. V tomto roce jsme poznávali Jizerské a Lužické hory, v příštím roce plánujeme srpnový výlet na jižní Moravu za poznáním národního parku Podyjí a National Park Thayatal v sousedním Rakousku.

Konference: sig-cyklistika@mensa.cz

SIG Cyklistika
Nabrat energii před výkonem, foto: Alena Kudláková

SIG Dálnice

Koordinátor: Václav Janoušek

Cílem SIGu Dálnice je účast na optimalizaci správy, výstavby a údržby dopravní infrastruktury v ČR. Kontakty s MD – sporadické vzhledem k nejisté situaci na ministerstvu. Rozhodně plánuji činnost zaktivizovat, jakmile se politická situace trochu stabilizuje a správa a údržba infrastruktury se stane prioritou.

Konference: sig-dalnice@mensa.cz

SIG Divadlo

Koordinátor: Barbora Dřevíkovská

Na základě jedné intranetové diskuse vznikl v červnu 2011 SIG Divadlo, jehož cílem je vytvořit mensovní divadelní skupinu, která bude nejen hrát, ale i tvořit divadelní hry. Zájmová skupina je však určena i pro ty, kteří nechtějí přímo hrát, ale chtějí společně navštěvovat divadelní představení, a to jak činoherní, tak i baletní a operní. Po peripetiích se zajištěním vhodného místa pro nácvik her SIG zakotvil v prostorách jedné čajovny v Praze, kde se od listopadu 2011 budou konat pravidelné schůzky dvakrát v měsíci, vždy první a třetí neděli. Na pravidelných schůzkách máte možnost se naučit divadelní techniky od pěti různých typů dechu přes správnou artikulaci, taje rezonování, až po pohybové vyjádření, zbavit se trémy a stát se hercem. Do budoucna bude SIG pořádat i návštěvy divadel a divadelních festivalů v celé ČR. Proto budu moc ráda za každého člena, který chce aktivně pomáhat s organizací akcí. Pro členství se stačí přihlásit do konference SIGu na intranetu.

Kontakt: barbora.drevikovska@mensa.cz

SIG Dračí doupě

Pavel Oplt

Koordinátor: Pavel Oplt

SIG Dračí doupě se nadále pravidelně schází jednou týdně. Počet členů se nám ustálil na optimálních šesti. Sice nabírat nechceme, ale rádi pomůžeme se založením další skupiny. A nemusí se to týkat jen hraní DrD, ale i ostatních RPG systémů. Není totiž důležité, jaká pravidla používáte, ale co dokáže Vaše společná představivost vykreslit ve světě fantazie. Pokud tedy také máte chuť si vyzkoušet, jaké je to vést svou postavu příběhem, napište mi elektronického holuba a zjistíme, jak Vám to půjde.

Konference: sig-doupe@mensa.cz

SIG Ekonomické aktivity

Koordinátor: Václav Janoušek

SIG Ekonomické aktivity v současné době připravuje participaci na dvou výzkumných projektech:

1) Praktická aplikace makroekonomických modelů (model s přímkou 45 stupňů, model IS-LM a model AD-AS).
2) Využití moderního matematického software (Matlab, Octave, Scilab) pro optimalizační řešení složitých optimalizačních úloh (například Vehicle Routing Problem with Time Windows, VRPTW).

Oba tyto projekty jsem již rozběhl v rámci vedení bakalářských a diplomových prací několika svých studentů.

Tento projekt již probíhá a jeho podstatou bude naplnění uvedených teoretických modelů konkrétními hodnotami ze statistického úřadu, ČNB a dalších institucí shromažďujících dostupná makroekonomická data.

Tyto modely naplněné konkrétními daty se stanou podkladem pro vypracování konkrétní hospodářské politiky České republiky. Podle makroekonomické teorie má vláda v období krize provádět expanzivní hospodářskou politiku, tj. zvyšovat množství peněz v ekonomice pomocí zvyšování vládních výdajů na statky a služby, kteréžto zvýšení působí multiplikačním efektem na růst HDP. Naopak v období konjunktury má vláda dělat restriktivní hospodářskou politiku, tj. množství peněz v ekonomice omezovat.

Konference: sig-ekon@mail-box.cz
Kontakt: http://ekon.mensa.cz

SIG EMAG

Tomáš Blumenstein

Koordinátor: Tomáš Blumenstein

Hlavním cílem tohoto SIGu bylo uspořádání celoevropského setkání Mensy v Praze v roce 2010. Nyní zachováváme maillist skupiny především kvůli pozvánkám na zahraniční mensovní akce. EMAG 2011 jsme protrpěli v Paříži a již se těšíme na švédskou organizaci EMAGu 2012 ve Stockholmu.

Konference: sig-emag@mensa.cz
Kontakt: http://emag.mensa.cz

SIG Geocaching

Koordinátor: Pavel Terber

SIG Geocaching byl založen 25. 6. 2011 u příležitosti eventu „Trésor de la Principauté de Monaco“.

Zatím nejúspěšnější (na počet nálezů) bylo hledání Hraničních kamenů, které bude pokračovat i v příštím roce. Nejzábavnější akce proběhly v rámci podzimního celostátní setkání v Čeladné, a to noční hledání po okolí ubytovny a půlnoční prohledávání Ostravy a okolí.

Kontakt: http://geocaching.mensa.cz
SIG Geocaching
Úspěšné hledání, foto: Pavel Terber

SIG Globální problémy

Koordinátor: Václav Janoušek

SIG Globální problémy připravuje novou náplň pro svoji činnost. Měl by se věnovat zejména otázkám mezinárodní bezpečnosti a mezinárodního terorismu.

Schůzky SIGu Globální problémy jsou prováděny ve spojení se SIGem Business Club.

Konference: sig-globalni-problemy@mensa.cz
Kontakt: http://globalniproblemy.mensa.cz

SIG Kluby nadaných dětí jižní Morava

Dana Havlová

Koordinátor: Dana Havlová

V rámci SIGu Kluby nadaných dětí jižní Morava, který je svým obsahem zaměřený na děti a budeme uvádět jeho aktivity spíš v rámci Dětské Mensy, jsme v letošním roce iniciovali a pomohli se založením 9 nových klubů nadaných dětí (Brno-Úvoz, Blansko, Jihlava, Humpolec, Hradec Králové 2x, Beroun, Velká Bíteš a Miroslav).

Spolu se SIGem KND severní Morava pořádáme 2. 11. 2011 školení pro vedoucí klubů.

Organizovala jsem také několik dnů plných her jako propagaci pro vznikající kluby a přednášku v Hradci Králové na téma Nadané děti, aktivity pro ně vhodné a kluby nadaných dětí.

V příštím roce plánujeme pokračovat v této činnosti. Zájemci o spolupráci či založení klubu se na mě můžou obrátit – budou vítáni. Také máme v plánu uspořádat víkendové setkání pro hráče Magic a Dračáku.

SIG Kluby nadaných dětí severní Morava

Koordinátor: Tomáš Blumenstein

Cílem KND je podchytit skupinu velmi nadaných dětí již v raném věku a poskytnout jim nadstandardní rozvoj a rozšiřování obzorů. Zřizování a organizaci klubů zajišťují dva SIGy (KND severní Morava na severní a střední Moravě a KND jižní Morava v ostatních oblastech). Společně jsme na podzim uspořádali školení pro vedoucí s teoretickými přednáškami o vzdělávání nadaných dětí i s velkou výměnou praktických zkušeností s vedením klubů.

KND SM založil v roce 2011 nové kluby v Opavě, Lubině a Olomouci a dále rozvíjí existující kluby ve Vsetíně, Prostějově, Karviné a dva kluby ve Frýdku-Místku.

V roce 2012 budeme postupně oslovovat další města s nabídkou založení klubu a našim cílem je provozovat kluby s dlouhodobou udržitelností.

Kontakt: http://www.mensa.cz/nadane-deti/knd/

SIG Kulečník

Jan Vaněček

Koordinátor: Jan Vaněček

SIG Kulečník doplňuje schůzky MS Plzeň a zaměřuje se především na rozvoj ostatních zdatností členů Mensy. Dílčím cílem nově založeného SIGu je umožnit členům vzájemně se sdružovat a u kulečníkového stolu hledat odpovědi na otázky týkající se profesního i osobního života.

V roce 2011 se členové SIGu Kulečník scházeli především v plzeňské pivnici PUB, kde probíhaly degustační večery následované hrou kulečníku, stolního fotbálku apod. Dalšími akcemi SIGu Kulečník byly návštěva Techmanie v Plzni a návštěva několika plzeňských plesů.

Pro rok 2012 plánujeme opět degustační schůzky následované sportovními aktivitami, návštěvy zajímavých míst a akcí (kulturních a sportovních) a pořádání turnaje v kulečníku.


Jedna z akcí SIGu Kulečník
Jedna z akcí SIGu Kulečník, foto: Jan Vaněček

SIG Logická olympiáda

Koordinátor: Tomáš Blumenstein

Jak již sám název napovídá, tento SIG se zabývá přípravou soutěže pro děti a mládež, o které se dočtete v celé řadě dalších článků. Na organizaci Logické olympiády 2011 pracuje asi stovka aktivních dobrovolníků, jejichž práci koordinuje pětičlenný tým ve složení Zuzana Poláková (komunikace), Pavel Celba (technika), Hana Studenská (kraje), Hana Kalusová (ekonomika) a Tomáš Blumenstein (koordinátor). Celkový počet registrovaných soutěžících překročil číslo 32 300, rozšířili jsme věkové kategorie o 2. stupeň základní školy, zvýšili počet krajských kol realizovaných formou promítané show pro účastníky na šest a finále opět proběhne v jednacím sále poslanecké sněmovny. To vše je možné jen díky nesmírně obětavé práci stovky lidí, kterým za spolupráci děkujeme.

Kontakt: http://logickaolympiada.mensa.cz
Email: logickaolympiada@logickaolympiada.cz

SIG lyžování

Pavel Oplt

Koordinátor: Aleš Vencko

SIG Lyžování byl založen v roce 2007 za účelem rozvíjení lyžařských aktivit členů Mensy a jejich rodin a přátel. Během doby existence SIGu jsme zorganizovali několik lyžařských akcí za přístupné ceny v českými lyžaři snad nejoblíbenějším středisku – Val di Fiemme v Dolomitech. Nyní v prosinci se souběžně konají dvě akce, z toho jedna tradičně ve Val di Fiemme. Na druhou akci, která se koná ve Foppolu u Bergama, tedy rovněž v Itálii a v kvalitním středisku, je přihlášeno více než 50 osob. Jedním z důvodů je mimořádně nízká, až symbolická cena. Na rok 2012 plánujeme opět několik lyžařských akcí v Itálii, první budou na konci března, další pak před Vánoci. Na našich akcích rádi přivítáme i snowboardisty a nelyžaře. Podrobnosti najdete na lyze.mensa.cz

kontakty: sig-lyzovani@mensa.cz
http://lyze.mensa.cz

SIG Lyžování
Společné lyžování na prázdných sjezdovkách, foto: Aleš Vencko

SIG MEG – Mensa English Group

Pavel Oplt

Koordinátor: Jana Axman-Vlková

Místo a čas: Restaurace Austria, Štefánikova 18/25, Praha 5, zpravidla třetí středu v měsíci v 19:00, schůzky jsou občasné, neprobíhají každý měsíc.

Pojďte na MEG a cestujte s námi prstem po mapě. Čestný host vždy vypráví o své zahraniční zkušenosti a zážitcích. Jazykem MEG je angličtina, aby cizinci měli příležitost popovídat si s Čechy a Češi si mohli procvičit svou angličtinu.

V příjemném prostředí restaurace se schází se obvykle 6 – 12 osob. MEG je otevřen též veřejnosti.

Hosté v roce 2011

 • Nicol Seifertová Bc, MSc –Oxford
 • Doc. Ing. arch. Patrik Kotas – Paříž
 • Ing. arch. Jan Malec a Ing.arch. Marek Lehmann – Bretaň
 • Katri Vaaks – Estonsko
 • Mgr. et Ing. Jana Štefaniková – Etiopie

V roce 2012 bude opět naplánováno několik podobných schůzek, které jsou uveřejňovány na webu MEGu. Pokud chcete dostávat přímé pozvánky, obraťte se na koordinátora MEG.

Konference: sig-meg@mensa.cz
Kontakt: http://meg.mensa.cz

SIG MEG logo
SIG MEG Paříž
Paříž, foto Doc.Ing.arch. Patrik Kotas

SIG Natura

Koordinátor: Barbora Dřevíkovská

Zájmová skupina SIG Natura vznikla na jarním celostátním setkání 2011, a to při příležitosti prvního „zakládajícího“ koupání čtyř členů v řece Jizeře. SIG je určen pro naturisty (naturismus je nejen koupání bez plavek, je to i zdravý životní styl, pohyb v přírodě, aktivní rekreaci u rybníka, bazénu nebo u moře, bez erotického podtextu a skrývajícího se individualismu), kteří by rádi poznali nové lokality a nové možnosti n-aktivit, jako například různé typy saun, aquazorbing, bodypainting, n-kempy či n-dovolené a mnoho dalších. SIG členům nabízí přehled o nejzajímavějších n-akcích, finanční úsporu při společné cestě za vzdálenějšími lokalitami či společném ubytování a možnost vydat se na akci s někým, kdo tam již byl a pomůže Vám zorientovat se v tom, jak to na konkrétních n-akcích chodí. Prvotní impulz pro založení zájmové skupiny byl, že sdružuje lidi se stejným zájmem, kteří nechtějí na akce jezdit sami. V roce 2011 jsme podnikli několik výletů na nudapláže a n-akce v aquaparcích po celé ČR. Četnost výletů se ustálila zhruba na dvou měsíčně, což bychom chtěli zachovat i do budoucna. Pro rok 2012 plánujeme kromě standardních výletů zimní saunování ve sněhu, uspořádání pravé indiánské sauny (tedy i s patřičnými obřady) a rozšíření aktivit i na n-běhy v přírodě, n-dovolenou a další. Pokud máte zájem stát se členy, pak se prosím přihlaste do konference a pak už jen můžete vybírat z našich aktivit.

Kontakt: barbora.drevikovska@mensa.cz

SIG PARENT

Koordinátor: Jitka Fořtíková

SIG PARENT vznikl v roce 2009 a kladl si za cíl angažovat především členy Mensy, ale i příznivě nakloněné nečleny k činnostem, které podporují nadané děti a obecně podporují rozvoj rozumových schopností dětí již od nejútlejšího věku. Cílová skupina dětí, kterým věnujeme podporu, je skupina dětí předškolních až po děti z prvního stupně ZŠ. Myslíme si, že pro děti starší již existuje na poli Mensy nabídka aktivit. Obecně celorepublikově mapujeme a podněcujeme především následující aktivity:

 • vznik klubů rodičů nadaných dětí (ať již na poli Mensy nebo jiných sdružení);
 • poradenské a diagnostické aktivity zaměřené na diagnostiku nadání a výchovné poradenství pro rodiče dětí od nejútlejšího věku;
 • programy, školky a kluby s programem rozvoje nadání dětí od věku 18 měsíců;
 • vyhledávání aktivních učitelů a učitelek, kteří mají příklady dobré praxe nebo chtějí s Mensou na přípravě takových příkladů participovat;
 • osvětové působení v oblasti vyhledávání nadaných dětí a podporování jejich rozvoje.

A proč právě název „SIG PARENT“?
Aktivity, které chceme realizovat, se dají jednoduše vyjádřit následujícími hesly: Poradenství, Aktivity, Rodičovství, Edukace, Nadaných, Talentovaných.
V roce 2011 jsme realizovali několik kurzů NTC pro školky i kurzů obecně zaměřených na rozvoj intelektových schopností, členky SIGu tvořily jádro organizátorů jarního setkání Mensy ve Vysokém n. J., uspořádali jsme letní městské campy pro předškolní a i školní děti.
Pravidelně každou středu a pátek vytváříme program v klubu Malý šikula pro předškolní děti.
Máte-li pocit, že některé aktivity jsou i pro Vás atraktivní nebo byste nám chtěli jakkoli pomoci, Vaši pomoc přivítáme, neb spolupráci jsme nakloněni.

Konference: sig-parent@mensa.cz
Kontakt: www.centrumnadani.cz

SIG Peníze

Koordinátor: Vladimír Kutálek

Zájmová skupina (tzv. SIG) Peníze je v současné době druhou největší zájmovou skupinou v Mense ČR v počtu členů. Komunikačními kanály pro tento SIG je především stejnojmenná konference (sig-penize@mensa.cz). Přihlášením k odběru zpráv na intranetu Mensy ČR se automaticky stáváte členem SIGu Peníze.

SIG Peníze slouží jako platforma pro diskusi o čemkoliv, co přijde členům zajímavé a užitečné ohledně peněz – nejen vážně a nejen o investicích, pojištění, spoření, úsporách, k čemuž mám kvalifikaci jako dlouholetý finanční poradce, ale jsem rád za každý příspěvek od členů SIGu. Kromě konferenční místnosti využívá SIG Peníze diskusní fórum na intranetu Mensy: https://intranet.mensa.cz/index.php?men=men5.3.0.0&f=9&t=133 – především pro rozsáhlejší diskuse. A nově také webové stránky http://www.mensa.cz/volny-cas/zajmove-skupiny/penize/, kde je umístěna vizitka SIGu pro nečleny SIGu Peníze a také přehled uplynulých a plánovaných akcí SIGu Peníze.

Pár historických faktů o SIGu Peníze: SIG Peníze patří mezi největší skupiny v Mense ČR (ke dni 25. října 2011 118 členů). K 16. únoru 2010 byly spuštěny webové stránky tohoto SIGu. 10. října 2009 byla oficiálně spuštěna nová konference integrovaná do intranetu Mensy. První písemná zmínka o SIGu pochází ze 17. července 2008, avšak první konferenční prostor na Googlu byl založen již 5. července 2008.

Rok 2011 byl především ve znamení dalšího pozvolného rozšiřování členské základny, a co je možná důležitější, k vytvoření samostatného veřejného webu bez reklam věnovaného úvěrům www.vlkuver.cz, který dosud navštívilo 436 unikátních návštěvníků. Dále jsem obnovil herní večery Cashflow 101 v Brně.

V příštím roce pořídím výrazně realističtější verzi hry Cashflow 202.

Pokud Vás činnost SIGu Peníze zaujala, rád Vás uvítám mezi členy této zájmové skupiny. Slovní podpora, stejně tak podpora příspěvky do konference je pak víc než vítána. Popř. máte dokonce nápady, tipy a elán na další činnost? Nebo potřebujete poradit s finančními otázkami? Nebo máte zájem o pořádání Cashflow mimo Brno? Neváhejte mě kontaktovat.

Konference: sig-penize@mensa.cz
Kontakty: http://www.mensa.cz/volny-cas/zajmove-skupiny/penize/

SIG Poker

Koordinátor: Martin Fraško

SIG Poker byl založen teprve nedávno, první setkání je plánováno na začátek prosince 2011 v Poker klubu v Praze. Chceme se v něm věnovat jak hraní karetní hry poker, tak i studování principů této hry. Jak asi všichni víte, poker zažívá (nejen v České republice, ale i celosvětově) poměrně razantní boom a dostává se do povědomí stále většího množství lidí. Přispívají k tomu i poměrně časté úspěchy našich pokerových hráčů, a to i na světové úrovni. Proto se domnívám, že zájem o poker bude i v řadách Mensy. Při našich setkáních se bude jednat především o přátelskou hru, spojenou hlavně s výukou a rozborem hry. Uvidíme, o co bude největší zájem, později můžeme například zorganizovat setkání i s některým profi hráčem z ČR. Doufáme, že po Novém roce budeme mít výstup z prvního setkání a uvidíme, jakým směrem se budeme ubírat. A pokud se bude členům SIGu v pokeru dařit, můžeme sestavit i „Mensa poker team“ a vyrazit společně na pokerový turnaj.

Kontakt: http://poker.mensa.cz

SIG Praha

Koordinátor: Václav Janoušek

SIG Praha byl založen za účelem pořádání vlastivědných vycházek a turistických výletů po Praze a jejím okolí, funguje. Rádi bychom rovněž uspořádali besedu s paní Jitkou Lenkovou, známou českou záhadoložkou.

V současné době se velmi zajímáme zejména o kraj severozápadně od Prahy (Kladensko, Tuchoměřice, Turské pole), který má velký význam pro české dějiny.

SIG Psychologie a komunikace

Koordinátor: Eva Stejskalová

SIG Psychologie a komunikace se schází v pravidelných cca 14denních intervalech ve Vsetíně. V průběhu prázdnin jsme uskutečnili společný víkendový výlet do Bratislavy spojený s prohlídkou města, návštěvou Bratislavského hradu a národní galerií. V příštím roce budou pravidelná setkání pokračovat a věříme, že se k nám přidají i další zájemci z regionu. Určitě zopakujeme i víkendovou poznávací akci a snad se nám podaří uskutečnit i větší seminář.

Kontakt: stejskalovae@seznam.cz

SIG Rozvoj

Koordinátor: Tomáš Blumenstein

Cílem tohoto SIGu je vyhledávání, vymýšlení a startování různých nových mensovních aktivit. V roce 2011 jsme zahájili spolupráci se Svazem českých hádankářů a křížovkářů, Akademickým centrem studentských aktivit, Jednotou českých matematiků a fyziků a prezentovali Mensu na velkém množství akcí. Současně pokračuje spolupráce na projektech nově připravovaných Science Learning Center po republice (moderní muzea vědy a techniky), kde bude mít Mensa několik expozic logiky, šifer či mozku.

Do budoucnosti přivítáme jakékoliv další nápady na rozvoj mensovních aktivit, ale také aktivní spolupracovníky.

Kontakt: tblumen@mensa.cz,

SIG Strategické hry

Pavel Oplt

Koordinátor: Pavel Oplt

Rok 2011 byl poznamenán novými hrami a obtížnějším scházením (pravidelně někdo odpadal). Přesto se nám podařilo uspořádat i několik narychlo svolaných her, mezi které patřilo i parádní hraní Age of Conan (hra z grantu Mensy). Oblíbenou hrou stále zůstává Battlestar Galactica, která už na volném trhu má hromadu rozšíření, z nichž vlastníme jen Pegasus (ale stačí to). Twilight Imperium si své přiznivce také spolehlivě našlo.

V roce 2012 se budeme scházet cca jednou měsíčně, při velkém zájmu častěji. Přidat se je poměrně snadné, stačí napsat, že máte zájem. Hrajeme v Praze, ale díky možnosti hry od Mensy si zapůjčit oproti podepsání lejstra dobrého hospodáře, máte šanci si hru zahrát i doma. V Praze budeme pravidelně hrát každou čtvrtou sobotu v měsíci. Uvítám podobného organizátora například v Brně apod., se kterým bychom pak spolupracovali.

Máte-li chuť dostávat pozvánky, případně si popovídat o nových hrách nebo se poptat na názory při koupi, stačí se přihlásit do mensovní konference na intranetu. Vítáme i staré členy/nečleny, stačí napsat na pavel.oplt@mensa.cz.

Konference: sig-strategie@mensa.cz

SIGurmán

Pavel Oplt

Koordinátor: Tomáš Kubeš

Cílem SIGurmán je pořádat přátelská posezení v restauracích, které mohou nabídnout něco nového a nevšedního – jejichž návštěva má být zážitkem, který vybočí z šedi všedního stravování.

SIGurmán se tento rok úspěšně rozšířil a na jeho akce můžete zavítat v Praze, Ostravě a Brně. Pravidelnost akcí pražské pobočky byla narušena mým pobytem v zahraničí. Podařilo se uspořádat pouze dvě setkání – tradiční postnovoroční brunch v Café Savoy a Masožraní v restauraci Čestr, nicméně obě se setkaly s enormním zájmem. V Ostravě a Brně se naopak akce konají téměř pravidelně a většinou se také těší hojnému zájmu.

Konference: sig-gurman@mensa.cz
Kontakt: http://gurman.mensa.cz


Novoroční brunch 2011, foto: Tomáš Kubeš

SIG Terminus Club

Koordinátor: Václav Fořtík

SIG Terminus byl původně založen jako klub příznivců vědecké fantastiky a hlavní činností bylo pořádání sci-fi akce Pragocon a literární soutěže O cenu barda Marigolda. Od roku 2005 postupně dochází k transformaci v šířeji založený SIG, který v současné době kromě pokračování pořádání literární soutěže má hlavní náplň v pravidelném setkávání se jak osobně každý pátek od 15:00 do 18:00, tak virtuálně po elektronických sítích – v obou případech se řeší hádanky, hlavolamy, kvízy a hrají se hry všeho druhu.

V roce 2011 se Terminus Club podílel na uspořádání zhruba osmi DPH (dnů plných her), jarním celostátním setkání Mensy ČR, letních campech Centra nadání a několika společenských akcích.

V roce 2012 se vzhledem ke vzrůstajícímu zájmu o setkávání a rozvíjení intelektových schopností rozšíří pravidelné schůzky naživo:

Úterky 15:30 – 18:00 – dominantní bude řešení logických úloh jako příprava na různé typy přijímacích pohovorů na SŠ a VŠ, mimo to i rozvoj verbálních schopností v mluvené i psané formě, rozvoj funkční gramotnosti a nebude chybět ani hraní her s příbuznou tematikou (Palermo, DrD, Senát …). Věkové doporučení: školní děti a mládež bez horního věkového limitu. Odpovědným lektorem bude Václav Fořtík.

Středy 14:00 – 17:00 – dominantní zaměření je na předškolní a mladší školní děti od 3 do 9 let a dle tohoto věkového rozpětí bude i koncipován program – pracovní listy, hry, hádanky, hlavolamy. Odpovědná lektorka bude Jitka Fořtíková.

Pátky 15:30 – 18:00 – dominantní bude hraní her všeho druhu a jako doplněk budou řešeny úlohy, podobně jako v úterky, často se vyskytující u přijímacích pohovorů. Věkové doporučení: školní děti a mládež bez horního věkového limitu. Odpovědným lektorem bude Václav Fořtík.

Většina akcí je avizována na webu Mensy ČR – www.mensa.cz v sekci nadané děti a v kalendáři akcí.

Konference: sig-terminus@mensa.cz
Kontakt: http://terminus.mensa.cz

SIG Vita Ludus

Pavel Oplt

Koordinátor: Martina Magdová

SIG Vita Ludus se zabývá propagací intelektových aktivit, zejména společenských her. V roce 2011 jsme opět pořádali demo akce a organizovaná hraní. Rozšířili jsme repertoár figurkových her a přivezli jsme zajímavé kousky z mezinárodního veletrhu her v Essenu.

Z důvodu zvyšující se administrativní náročnosti vedení demo stánků s hrami budeme od příštího roku provozovat tyto stánky pod hlavičkou nově vzniklého samostatného občanského sdružení. Více najdete na webu www.vitaludus.cz. Vita Ludus jako SIG Mensy ukončí oficiálně svou činnost 1. 1. 2012.

Členové SIGu nadále zůstávají aktivní i v Mense a rádi pomohou s propagací Mensy či akcí mensanů.

Konference:ig-vita-ludus@mensa.cz
Kontakt: http://www.mensa.cz/mensa.cz/site/skupiny/vita_ludus/

SIG zbraně

Koordinátor: Barbora Dřevíkovská

SIG Zbraně byl založen v červnu 2011 pro všechny, které zajímají pistole, pušky, nože, meče, kuše, luky, střílení, boj s nožem, tyčí či beze zbraně, sebeobrana, historie zbraní, taktika, výroba zbraní, legislativa či jak vlastně přežít v různých situacích. V současné době je hlavní aktivitou SIGu pravidelné střílení jednou měsíčně (každou druhou neděli v měsíci) pod dohledem instruktorů na venkovních střelnicích. Střílí se z malorážek i větších ráží, pistolí, revolverů i pušek. Na střílení není nutné mít zbrojní průkaz, povinností je jen plnoletost. Na rok 2012 plánuji přednášku bývalého armádního instruktora o zbraních a o přežití, víkendový minikurz zaměřený na přežití, přednášku o nožích a způsobu boje s nimi (včetně tréninku) a víkend zaměřený na bojová umění s přednáškou, ukázkou a tréninkem (Aikido, Krav Maga, a další). Pro členství v SIGu se stačí přihlásit do konference na intranetu. Uvítám také všechny, kteří se chtějí aktivně zapojit a sami zorganizovat akci o zbraních.

Kontakt: barbora.drevikovska@mensa.cz

SIG Zpěv

Koordinátor: MUDr. Jiří Keller, Ph.D.

V rámci akce mensovní koledování byl 9. 12. 2010 založen SIG Zpěv, který by měl sdružovat v první řadě mensany-zpěváky a především zájemce o zpěv sborový.

29. 3. 2011 proběhl první pokus o polyfonní produkci (viz fotografie, autor Keller ?), dále pak 9. 5. zpívání s kytarou. V současné době SIG trpí akutní časovou tísní prakticky všech zúčastněných, a tudíž je ve stádiu dosti nečinném, což se pochopitelně s příchodem dalších zájemců může snadno změnit. 😉

Do konce roku proběhne pravděpodobně opět koledování. Kdo bude moci, jistě si opět přijde 23. prosince od 15:00 hodin zazpívat na Kampu Českou mši vánoční J. J. Ryby.

Program do příštího roku je jasný – sejít se a zazpívat si. 😉 Schůzky lze koordinovat pomocí konference.

Konference:sig-zpev@mensa.cz
Kontakt: http://www.mensa.cz/volny-cas/zajmove-skupiny/zpev/


Výtvarný SIG

Koordinátor: Bc. Eva Erbsová

Výtvarný SIG probíhá pod záštitou Bc. Evy Erbsové. V roce 2011 s výjimkou prázdnin července a srpna byl realizován formou přednášek malíře Václava Benedikta jednou měsíčně či formou plenérů, tj. aktivní tvorby účastníků Výtvarného SIGu (Noc kostelů, olejomalba v Rudné, olejomalba Na Vidouli). Prostory pro SIG byly zajištěny v husitském kostele Žižkův sbor, náměstí Barikád 1 v Praze 3 (Komenského síň, jáhen Mgr. David Hron). Přednášky byly koncipovány tematicky od zlatého řezu přes podmalbu, kontrasty, barvy, přes technické dovednosti k aktivní olejomalbě krajiny či zátiší. 3 – 5 členů tvořilo pevné jádro účastníků (především Jana, Zuzana, Anička Gruberovy), dalších 5 – 7 osob se v průběhu přednášky měnilo. Pravidelné reportáže s fotodokumentací obstaral Mgr. Marek Řezanka, pravidelný účastník Výtvarného SIGu.

Aktuální dění činnosti Výtvarného SIGu sledujte na webových stránkách Mensy v kalendáři akcí a na jeho webových stránkách.

Konference:sig-vytvarny@mensa.cz
Kontakt: http://sig-vytvarny.mensa.cz


Rudná u Prahy, foto Tibor Brečka

Autor: Publikoval Jiří Chmela

Zanechat komentář

1 × = 4

Mohlo by se vám líbit