MŠ Mořice

Od Alena Řezáčová

Mateřská škola Mořice už dlouhá léta spolupracuje s Mensou ČR. Naše děti jsou každým rokem zapojovány do soutěží, projektů, akcí, které pořádá jak mateřská škola, tak i obec Mořice. Od září 2021 zažily děti v mateřské škole projektové dny a setkání s myslivcem, s rybářem, s policisty obvodního oddělení, s paní hasičkou a s místním lékařem, který děti naučil zvládnutí první pomoci. Všechny tyto projekty v dětech zanechaly povědomí o určitém tématu, který ten den probíhal. Spolu s obecním úřadem se děti účastnily Drakiády, která je každoroční tradicí. Vystoupily na Vítání občánků, kde se představily pásmem s básničkami a písničkami. V prosinci se děti zapojily do akce při rozsvícení stromečku, kde reprezentovaly školku s vánočním pásmem. Prosinec děti ukončily vystoupením na Živém Betlémě, kde si zazpívaly koledy společně s obyvateli Mořic.

Mateřskou školu současně navštěvuje 32 dětí ve věku od 2 do 7 let. Ve školce jsou také dva asistenti pedagoga, kteří svou účastí přispívají potřebě k rozvoji 4 dětí s IVP. Děti s IVP se velmi aktivně zapojují do všech aktivit a projektů a spolupráce s asistenty jim prospívá. Právě spolupráce s Mensou ČR je prospěšná i pro děti s nadprůměrným nadáním. Spolu s učitelkami a rodiči dětí můžeme využívat velké nabídky všech akcí a doporučení.

Ve školce máme během školního roku různé projekty jako např. Zdravý úsměv, který přispívá tomu, aby se děti pečlivě staraly o své zuby. Projekt se zaměřuje nejen na správné čištění zubů, které si znázorňujeme na maketě velkých zubů, ale také děti učíme, co našim zubům škodí, a co prosívá. V rámci projektu Zdravé oči děti pozorují písmena a číslice z různé vzdálenosti, ale zrak procvičujeme i na různých pracovních listech. Nesmíme zapomenout ani na sluch, který děti procvičují ve zvukové laboratoři, kterou jim nadělil Ježíšek. Děti mají možnost se rozvíjet i v oblasti polytechniky, pro kterou dostaly novou vrtačku a ponk, kde si mohou vyzkoušet řezání dřeva nebo zatloukání hřebíků.

Každý měsíc zařazujeme pro děti různé výlety do přírody, ať už na místní cyklostezky, nebo procházky na biotop Mokroš v Mořicích. Jezdíme také na exkurzi do Vitčického lesa, kde se učí kladnému vztahu k přírodě a slušnému chování v ní, pozorujeme zde různá zvířata, rostliny, hmyz, stromy a keře v každé roční době.

Už sedmým rokem mají děti možnost chodit na logopedickou prevenci k paní učitelce, která je s dětmi každý den v kontaktu a může tak děti rozvíjet i při běžných hrách. Logopedie jim velmi prospívá. Starší děti se zlepšují nejen v artikulaci, ale i v rozvoji slovní zásoby. Děti budou mít snadnější vstup do první třídy na základní škole.

Naše práce je dlouhodobý proces s cílem připravit děti pro vstup do 1. ročníku základní školy. V souvislosti s tím mateřská škola spolupracuje se třemi základními školami. Konkrétně ZŠ Němčice nad Hanou, ZŠ Nezamyslice a ZŠ Vrchoslavice. V lednu proběhla školička nanečisto, kdy zástupci ze ZŠ Nezamyslice a ZŠ Němčice nad Hanou přijeli děti pobavit svými aktivitami a ukázali jim, co je čeká jako budoucí prvňáčky.

Snažíme se s dětmi komunikovat na partnerské, kamarádské úrovni, bavíme se spolu o každodenních radostech, ale i starostech a jsme pro děti velkou oporou.

O to se velmi snaží celý kolektiv učitelek (Pavlína Vránová, Lucie Bilíková, asistentky pedagoga Pavla Konečná, Kateřina Vodáková a správní zaměstnankyně paní Lenka Trněná).

Zanechat komentář

6 × 1 =

Mohlo by se vám líbit