Domů Mensovní zprávy Mezinárodní ocenění za přínos společnosti míří poprvé do České republiky

Mezinárodní ocenění za přínos společnosti míří poprvé do České republiky

Od Tomáš Nováček

Cena s oficiálním názvem The International Award for Benefit to Society je každoročně udělována americkou organizací Mensa Education & Research Foundation. Vítězem tohoto ocenění se může stát takový člověk, který významně přispěl společnosti tím, že pomohl nebo pomáhá nadaným lidem a snaží se o rozvoj jejich intelektuálních a sociálních schopností. Je nám ctí, že takto prestižní ocenění získala zakládající členka Mensy ČR paní Kateřina Havlíčková. Cenu za ni na slavnostním vyhlášení ve Švédsku převzal a do České republiky přivezl předseda Mensy ČR Tomáš Blumenstein, který jí ji posléze slavnostně předal na zasedání Rady Mensy 27. 3. 2010.

Kateřina Havlíčková přebírá The International Award for Benefit to Society z rukou Tomáše Blumensteina
Kateřina Havlíčková přebírá The International Award for Benefit to Society z rukou Tomáše Blumensteina

Kateřina Havlíčková se narodila 19. července 1949 v tehdejším Československu. Neztotožnila se s výchovnými metodami praktikovanými na školách před rokem 1989 (s nehybným sezením v lavicích, probíráním téhož učiva na stejné úrovni ve stejný týden ve všech školách bez ohledu na skutečnou úroveň, schopnosti a dovednosti dětí, se zanedbáváním, dokonce potlačováním rozvoje osobnosti, nerespektováním odlišných zájmů a schopností). Své úsilí se rozhodla věnovat změnám ve vyučování a systematickému rozvoji a podpoře nadaných dětí v naší zemi.

Ihned po pádu komunismu v roce 1989 začala s přípravami založení školy pro mimořádně nadané děti. Tato škola měla být v naší zemi něco úplně nového. Smyslem bylo s dětmi ve škole systematicky pracovat, ale zároveň brát na zřetel jejich individuální potřeby a zájmy. Přes mnohé překážky a všeobecnou skepsi se tato vize stala skutečností. Dveře v historicky první české škole pro nadané děti se otevřely v září 1993. Po tři roky se zde Kateřina Havlíčková starala o veškeré finanční záležitosti. Na starost také měla výběr studentů a těch učitelů, kteří měli odvahu začít dělat svou práci úplně jinak než doposud. Vizitkou této školy, Gymnázia Buďánka, budiž stovky úspěšných mladých absolventů.

V roce 1992 založila Kateřina Havlíčková také Dětskou Mensu s cílem najít a rozvíjet nadané děti. Zorganizovala mnoho exkurzí a přednášek za účelem vysvětlit rodičům nadaných dětí, jak pracovat s jejich talentem. Dětská Mensa se v současné době snaží v nalézání mladých talentů spolupracovat se školami. Paní Havlíčková položila základy testování IQ přímo na školách.

Působnost paní Havlíčkové je velmi široká – byla členkou Rady Mensy ČR. Ačkoliv nepracovala pro žádnou politickou stranu, angažovala se v přípravách reformy sociálního systému a důchodové reformy v České republice. Jedná se tedy o velmi všestrannou dámu.

Paní Havlíčková dodnes patří mezi aktivní členy Mensy. Díky její nezdolnosti a úsilí změnit zaběhnutý řád dnes mají děti šanci na přirozenější rozvoj a kvalitnější vzdělání. Životopis Kateřiny Havlíčkové je ohromující, k významnému ocenění The International Award for Benefit to Society srdečně gratulujeme.

Rozhovor s paní Havlíčkovou vyšel v časopise Mensa 2/2009 (březen).

Členové Rady Mensy a pozvaní hosté při slavnostním předání 27. 3. 2010
Členové Rady Mensy a pozvaní hosté při slavnostním předání 27. 3. 2010

Autor: Lenka Molnárová

Zanechat komentář

9 × 1 =

Mohlo by se vám líbit