Domů Věda a rozhovory Mensantrop: Zpráva o udržitelnosti

Mensantrop: Zpráva o udržitelnosti

Od HOnza Koudelka

Mensantrop, -a m. (1. mn – ové)
člověk, který naplňuje hlavní poslání Mensy, využití inteligence ve prospěch celého lidstva, tím, že dělá něco prospěšného pro všechny, na co by člověk s nižším IQ nestačil

Téměř před třemi lety jsem pro pátý díl seriálu Mensantrop uspořádal online setkání se třemi členy skupiny „Mensans for Sustainability“, Omarem Floresem, Julienem W. a Martinem Klemanem. O půl roku později, pro osmý díl, jsem také vyzpovídal Maggie Lee, zakladatelku této skupiny a jednu z nejaktivnějších environmentalistek v rámci celé Mensy. S odstupem času mě napadlo, že by bylo skvělé se znovu sejít a navázat na to, o čem jsme tehdy mluvili, zjistit, jestli došlo k nějakému pokroku, jestli někdo z nás změnil názory, a možná i dohodnout nějaký akční plán, který bychom mohli sdílet s komunitou Mensy. Nakonec se mi 4. listopadu 2023 podařilo setkat se s Maggie, Omarem a Julienem a nakonec, i když trochu pozdě, se k nám na chvíli přidal i Martin. A o čem jsme si povídali?


Omare, zmínil jsi, že věnujeme hodně úsilí výzkumu životního prostředí a na vědecké části se podílí spousta lidí, ale možná nám chybí snadný a efektivní způsob, jak výsledky vědy prezentovat. Zaznamenal jsi v tomto ohledu nějaký pokrok?

Omar: Jak říkáš, informací je hodně, ale pro laiky je opravdu těžké rozlišit, čemu mohou věřit, a čemu ne. Všechna ta politická polarizace a neustálý boj mezi různými názory způsobuje, že lidé snadno propadají konfirmačnímu zkreslení. Někdy se stává, že věci, které ekologičtí aktivisté navrhují, aby problému čelili, ho ve skutečnosti nijak nezlepší. A když se to snažíš vysvětlit, také ti nevěří. Lidé jsou ve svých názorech velmi tvrdohlaví a je velmi obtížné jim předložit skutečné vědecké důkazy tak, aby si mohli vytvořit informovaný názor.

Profesně jsem se zapojil do jednoho z modelů, které používá Mezivládní panel pro změnu klimatu (IPCC), aby hovořil o různých sociálních a environmentálních scénářích odhadujících vývoj životního prostředí. Například jak bude celý koloběh uhlíku fungovat v různých situacích. Hodně jsem se naučil o tom, jak se všechny tyto předpovědi vytvářejí na vědeckém základě z pohledu prostředí. Ale spousta lidí tyto předpovědi odmítá. Říkají, že jsou to jen matematické výmysly. Opravdu mi připadá super složité předávat vědecké poznání široké veřejnosti. Obávám se, i když se o to stále snažím, že v tom sám nejsem moc úspěšný.

Je někdo zodpovědný za další krok, tedy vlastně za to, aby byly vědecké poznatky a závěry srozumitelně prezentovány nejen široké veřejnosti, ale i těm, kdo rozhodují?

Omar: Já jsem teď součástí týmu tvůrců ORCHIDEE, jednoho z těch velkých modelů. Jsou tam i lidé, kteří pracují na projektu vzájemného porovnávání spřažených modelů (CMIP). Porovnávají výsledky všech těchto modelů a připravují různé scénáře, které se předávají IPCC. Pak všichni odborníci IPCC všechny poznatky přezkoumají a připraví své zprávy. A pak se lidé ve všech těchto organizacích v rámci OSN snaží zpracovat zprávy IPCC pro politiky a společnost. Já jsem v jádru týmu, který pouze vytváří nástroje a modely, a nemám skoro žádný kontakt s těmi, kdo později všechny tyto věci vysvětlují.

Juliene, ty jsi šel trochu dál a skutečně se snažil něco dělat v komunitě, konkrétně v rámci Mensy. Zmínil ses, že na EMAGu vznikla skupina, která se začala pravidelně scházet. Pověz nám něco o těchto setkáních.

Julien: Ten nápad se objevil v roce 2022 na EMAGu ve Štrasburku, kde organizační tým navrhl několik workshopů založených na vážných hrách, jako například Climate Fresk. Vzniklo několik dalších workshopů, navrhl jsem také přednášku o planetárních hranicích. Na konci tohoto EMAGu se pak sešla skupina, která probírala možné další kroky. Rozhodli jsme se zkusit pořádat alespoň nějaká měsíční setkání. V té době jsme neměli žádný konkrétní program, chtěli jsme se jen scházet a zjistit, co dalšího bychom mohli udělat. Velmi aktivní byla v tomto ohledu kolegyně z francouzské Mensy, Sophie Rapenne. Tato setkání se pak konala téměř každý měsíc. Nyní existuje jakýsi akční plán v excelové tabulce. Některá opatření již byla přijata, například Sophie sepsala určité pokyny pro organizátory akcí, aby akce Mensy byly buď zcela ekologicky udržitelné, nebo aspoň měly menší dopad.

Vznikl článek, který byl publikován v časopise francouzské Mensy, v některých zemích bylo uspořádáno několik dalších workshopů, hlavně ve Francii a Německu, kde máme nejvíce účastníků. Těchto měsíčních setkání se obvykle účastní 5 až 10 lidí. Ve Francii máme oficiální zájmovou skupinu (SIG), která se jmenuje jednoduše Mensans for Sustainability France. Už máme téměř 100 členů. Jsem velmi rád, že se tato setkání mohou konat, a vždy si vyměňujeme užitečné informace, ale zdá se, že je poměrně obtížné skutečně zajistit nějaký větší dopad.

Díky Sophii máme nyní naplánovaný program, kdy členové budou každý měsíc hovořit o konkrétních otázkách. První tematicky zaměřené setkání bylo opět o planetárních hranicích, protože ne všichni se mohli zúčastnit předchozích přednášek. To bylo v říjnu. Teď v listopadu bude Catherine z Velké Británie hovořit o své činnosti klimatické aktivistky. A pak máme několik dalších témat, kterým se budeme věnovat v následujících měsících.

Maggie, co se dělo poslední dva roky s tebou?

Maggie: Dnes jsem se připojila z thajského Bangkoku. Myslím, že když jsem s tebou mluvila posledně, pracovala jsem ještě pro Verru nebo možná pro OSN, ale pak jsem se vrátila do Světového fondu na ochranu přírody (WWF) a nyní tam pracuji jako regionální vedoucí pro Evropu a severní Afriku, a také pro monitorování a hodnocení dopadů v Asii a Tichomoří. Takže odborná práce je u mě samozřejmostí. WWF je jednou z předních ekologických organizací a děláme poměrně hodně práce v oblasti udržitelnosti.

Na druhou stranu jsem se začala věnovat svému soukromému projektu, psaní dětských knih. Když jsem byla v dubnu v Dánsku, byla jsem představena prezidentovi dánské Mensy a bavili jsme se o tom, co bychom oba chtěli dokázat udělat pro udržitelnost. Myslím, že v severských zemích je k tomu opravdu velká příležitost, protože tam je celková atmosféra udržitelnosti nakloněná. Mají chuť pro to něco dělat.

V soukromém projektu mám sérii dětských knih, které mají dětem vštípit ekologickou etiku. Sama jsem Asiatka, a tak mě učili spoustu příběhů o tom, jak si vážit rodičů, být slušná, pracovitá, prostě být obecně morálním člověkem. Každý si určitě vzpomene na Tři malá prasátka, Červenou Karkulku nebo Ezopovy bajky, že? Vždycky vám dají nějaké ponaučení. Ale nemáme žádné pohádky, které by děti poučily o etické hodnotě ekologické udržitelnosti.

Nyní píšu svou třetí knihu a tato série celkem sedmi knih postupně vychází v Singapuru. První knihu částečně financovala singapurská vláda. Je to jen domácí projekt, takže se na něj snažím vyčlenit čas ze své běžné práce, ale zatím se to daří docela dobře. Zábavných dětských knih, které se zabývají ekologickou udržitelností, je dosud velký nedostatek, proto se snažím najít způsob, jak o tyto knihy vzbudit zájem i v juniorských programech Mensy, jako je třeba program pro nadané děti.

Jinak jsem se hodně věnovala své práci a přispívala svým dílem k misi organizace. A zúčastnila jsem se hry Climate Fresk, kterou zmínil Julien. Je to rozhodně velmi zajímavá hra. Myslím, že bychom ji měli dostat i sem do Asie. Na Bali zrovna teď probíhá AMG (asijské setkání Mensy), ale jde tam hlavně o to se společně bavit. Nejde tam tolik o tak vznosná témata, jako je naše zodpovědnost. Výbor AMG se, pokud je mi známo, zatím otázkou uhlíkové neutrality setkání nezabýval. Doufám, že AMG v Tchaj-wanu příští rok už se jí zabývat bude. Ale EMAG samozřejmě ano. Sophie na to tlačila, Sandro, který žije v Chorvatsku, a Julien, a také dost francouzských a německých mensanů bylo na tom velmi konstruktivním setkání loni ve Štrasburku.

Řekla bych, že Evropa je pro startování těchto aktivit rozhodně lepší. Myslím si ale, že nejdůležitější je teď místo oslovování veřejnosti opravit naši vlastní strategii. Musíme si hlídat naši stopu, nejen co se týče uhlíku, ale také třeba plastů. Opravdu potřebujeme členskou kartu? Skutečně potřebujeme šňůrku na krk nebo další pouzdro na kartu? Vždyť tu kartu vlastně nikdy nepoužíváme. Je to jen marnivost. Vím, že mnoho lidí se do Mensy hlásí z ješitných důvodů. Nemůžeme popřít, že spousta z nás si chce dokázat, že jsme takzvaně chytří. Ale to jde i bez členské karty a doufám, že se nám podaří vštípit lidem tyto představy o odpovědnosti tím, že řekneme, že si jako organizace musíme dávat pozor na svůj ekologický dopad. Jde i o to, aby Mense vždy šlo o správnou věc. Mluvila jsem s několika předsedy různých národních Mens. Předseda tchajwanské Mensy Jizhen Ho a předseda dánské Mensy Jakob Majkilde byli laskaví a projevili o tuto problematiku zájem. Tak doufám, že se nám podaří udělat z této otázky oficiální bod programu, aby mohlo být přijato i nějaké usnesení.

Chápu tedy správně, že ses mírně posunula od environmentálních standardů, které by se daly nazvat střednědobým cílem, k přípravě dalších generací na udržitelnou budoucnost, což je spíše dlouhodobý cíl?

Maggie: Environmentálními normami se zabývám stále. Stejně tak se kromě spousty jiné důležité environmentální práce stále zabývám tradiční ochranou přírody, kdy zachraňujeme přirozené životní prostředí divokých zvířat. Jde jen o to, že můj soukromý projekt je pravděpodobně jediná věc, kde můžeme zapojit mensany, kromě samotného praktikování udržitelnosti, jako to dělá třeba Sophie a tým, který shromáždila, zejména ve Francii a Německu. Příští EMAG bude v Bukurešti. Doufám, že tam budu, a doufám, že se nám podaří toto téma také iniciovat, protože máme někoho, kdo tento SIG udržitelnosti založil i v Rumunsku.

Některé z těchto zemí jsou pro nás rozhodně takovým nízko visícím ovocem. Minulý týden jsem byla poprvé v Česku a byla jsem ohromena tím, jak je to tam udržitelné. Takže doufejme, že to můžeme nastartovat v těchto místech, která jsou více připravena, a naši regionální průkopníci pak mohou začít s praktikováním v zemích, které mají větší zájem o změnu, jako je například Tchaj-wan. Pokud například pořádají každoroční akci, je možné, abychom měli vegetariánská jídla? Je možné, abychom účastníkům pro porovnání ukázali uhlíkovou stopu masných a vegetariánských variant, aby si mohli vybrat? Nikoho k ničemu nenutit, jen informovat. Právě o tom přece Mensa je. O inteligenci a znalostech. S těmito rozhovory můžeme začít v pozadí, ne oficiálně. Teprve pak jako další krok můžeme zkusit prosadit nějaké usnesení.

Setkala jsme se s mnoha mensany, kteří ani nevěří ve změnu klimatu. I když s nimi nesouhlasíme, stejně musíme naslouchat tomu, co si o tom myslí.

Maggie Lee

Kam se posunul svět jako celek? Viděli jsme plán Carbon Zero Evropské unie pro rok 2050, který se okamžitě stal kontroverzním. Existují lidé, kteří říkají, že 2050 je na uhlíkovou neutralitu příliš pozdě, jiní zase varují, že to ani není reálně dosažitelné. Nějaké názory?

Omar: Jedním z problémů při stanovení termínu, jako je rok 2050, je, že nestačí vypouštět co nejvíce emisí nyní a na poslední chvíli přestat, protože všechen ten uhlík se v atmosféře hromadí. Bohužel mnoho zemí to tak dělá. Například Německo si v tomto směru vede velmi špatně. Dokonce své emise zvýšilo. Nahromaděný uhlík zůstává v atmosféře více než 100 let. A pokud jsme už vypustili mnohem více emisí než ostatní a budeme v tom pokračovat, bude nemožné vytvořit něco skutečně udržitelného celosvětově. Zvlášť vezmeme-li v úvahu, kolik emisí musí vypouštět rozvojové země, jen aby dosáhly slušné životní úrovně. Takže je to dost složitá záležitost jak z politického, tak z ekologického hlediska.

Můžeme s tím skutečně něco udělat? Juliene, mluvil jsi o těch schůzkách. Stačí, abychom se jen vzdělávali?

Julien: Mohli bychom zkusit zajistit nějaká následná opatření a ukázat výstupy z těchto schůzek členům zájmové skupiny. Ale to by zabralo trochu více času. Vím, že předseda francouzské Mensy se opravdu zabývá udržitelností. Takže je velmi otevřený jakékoli iniciativě. Ale nakonec to stejně musí někdo odmakat.

Budu ale pokračovat v navrhování dalších seminářů. Nedávno jsem se třeba školil v jiné vážné hře, která je více zaměřená na adaptaci. A je opravdu zajímavá. Takže bych navrhl asi několik akcí kolem ní.

Pokud se nějaká iniciativa stane oficiální iniciativou Mensy, určitě získá větší publikum a dopad. Ale když jsem se o tom krátce bavil s několika lidmi, tak odpověď vždy zněla, že je to politické téma. Co si o tom myslíte vy? Je udržitelnost politické téma, nebo ne?

Maggie: Způsob, jakým se díváme na udržitelnost, není jen to, co děláme jako organizace. Pokud se týká pouze aktivit Mensy, aby byla uhlíkově neutrální, rozhodně to není politické téma. Ale pokud se zabýváme ovlivňováním, bude to nesmírně politické. Dokonce jsem se setkala s hodně mensany, kteří ani nevěří ve změnu klimatu. I když s nimi nesouhlasíme, stejně musíme naslouchat tomu, co si o tom myslí. Protože pokud si myslí, že jde o politickou agendu, i kdyby měla ovlivnit jen místní vládu, aby se vydala cestou udržitelnějších způsobů, pak to bude politické. Ovlivňování vládních a regulačních organizací je velmi politické.
Proto dávám přednost tomu začít nejprve uvnitř. Jakmile si zvykneme na to, že Mensa je velmi udržitelná organizace, pak budeme mít mnohem lepší půdu pro to říct, že když vidíme, že makroskopické prostředí nedělá skutečně správné věci, máme jako lidé, kteří jsou takzvaně intelektuální, povinnost být skutečně na správné straně dějin.

Martin: Když se vrátím k tomu, co jste zmínili v souvislosti s dětskými knihami, tak na něčem takovém v současné době taky pracuji. Sice to nesouvisí s otázkami životního prostředí, ale mám nějaké průniky do nakladatelského prostředí a potenciálně bych mohl pomoci s tiskem a distribucí.

Shrňme si tedy, co máme v současné době k dispozici, do čeho se čtenáři tohoto článku mohou zapojit, přinést vlastní nápady a úsilí a pomoci s tím, co se již děje. Měsíční setkání jsou skvělá, jen potřebují více posluchačů. Konají se každý osmý den v měsíci a začínají v 17:30 SEČ. Projekt dětských knih, na kterém pracuje Maggie, je skvělý. Můžeme Maggie pomoci s jejich překladem a vydáním v dalších jazycích. Nebo napsat vlastní. A konečně to, že se EMAGy a další akce Mensy stanou udržitelnými nebo alespoň udržitelnost zohledňujícími, se zdá být skvělým nepolitickým způsobem, jak v rámci Mensy šířit principy udržitelnosti v širším měřítku. Pokud vám tedy na udržitelnosti záleží a máte trochu času, určitě se podívejte na níže uvedené odkazy a přidejte se ke skupině Mensans for Sustainability.

Zmíněné a související projekty:

Coupled Model Intercomparison Project (CMIP): wcrp-cmip.org
Mezivládní panel pro změnu klimatu (IPCC): ipcc.ch
Model ORCHIDEE: orchidee.ipsl.fr
ERC LEAF-FALL: mensa.click/13x
EU Horizon 2020 HoliSoils: holisoils.eu
Dětské knihy: mensa.click/13y
Facebooková skupina EMAG 2024 Bukurešť: mensa.click/13z
Mensans for Sustainability na Facebooku: mensa.click/j7
Mensans for Sustainability na Mensa Workplace: mensa.click/140

Vzdělávací hry:

Climate Fresk: climatefresk.org
My Petite Planète: mapetiteplanete.org
Další klimatické hry: mensa.click/141

Veřejné zdroje a nástroje:

Climate Interactive: climateinteractive.org
Low Carbon Hub: lowcarbonhub.org
Team for the Planet: team-planet.com
Effective Environmentalism: effectiveenvironmentalism.org
Inženýři bez hranic: ewb-international.org
Zdroje vytvořené skupinou Mensans for Sustainability: mensa.click/mfs

Zanechat komentář

72 + = 79

Mohlo by se vám líbit