Domů Z akcí a projektů Kooperace SIGu Facebůk s akcí dobrovolníků

Kooperace SIGu Facebůk s akcí dobrovolníků

Od Dagmar Hladíková

V některém z minulých čísel časopisu Mensa jsme vás informovali o nadočekávání úspěšné akci SIGU Facebůk v Písku. Akce byla podpůrnou součástí Víkendu SIGů pořádaného Martou Frydrychovou o víkendu 27.–29. září 2023. Se SIGem Facebůk se výtvarně soutěžilo a také vyhrávalo.

Díky této veleúspěšné akci se následně na SIG Facebůk obrátila řada mensanů se zájmem o spolupráci. Protože SIG Facebůk není zdaleka nějakým začátečníkem na poli veřejné známosti a má propracované strategie PR, nebyla jeho zástupkyně Dagmar Hladíková tímto požadavkem překvapena. Prvním z podporovaných dobrovolníků se stala Jana Soukupová. Stalo se tak na základě kladných referencí a veskrze pozitivních dřívějších osobních zkušeností.

Pilotní společnou akcí byl víkend v šumavských lesích pro rodiny s dětmi organizovaný Janou Soukupovou 23–25. února. SIG Facebůk využil své know-how a širokou publicitu a vyhlásil opět soutěž, tentokrát talentově skladatelskou. Účastníci víkendového pobytu s názvem Zimní víkendová Kukačka měli za úkol složit ódu, oslavné libreto nebo píseň na tento pobyt. V textu musel zaznít tabuizovaný skutečný název osady, tedy Šukačka. Text měl obsahovat alespoň tři zdařilé rýmy a neudáno kolik rýmů nezdařilých. Skladba měla být odevzdána především ale ve složeném stavu.

Soutěž byla opět autorsky velmi úspěšná. Zúčastnil(o) se pěkný(ch) pár talentů. Vítěznou skladbou byla ÓDA NA RADOST ZE ŠUKAČKY a text je k přečtení k dispozici u Jany Soukupové (nebo na přiložené fotografii).

SIG Facebůk vyhlášenou akcí (prý) splnil očekávání na něj kladené. Tímto za SIG Facebůk vemi děkuji Janě Soukupové a těším se na další, jistě opět zdařilou, případnou spolupráci.

Zanechat komentář

5 × = 50

Mohlo by se vám líbit