Domů Inteligence a vzdělávání Je šedá důležitější než bílá?

Je šedá důležitější než bílá?

Od Hana Erbsová

Mužský mozek se od ženského liší velikostí, stavbou i fungováním. Muži a ženy vykazují odlišné vzorce chování, protože se jejich mozky vyvinuly na základě různých genetických schémat. Rozdíly v nervových spojích a chemickém složení přenašečů signálů uvnitř ženského a mužského mozku jsou tak veliké, až se nabízí závěr, že existují dva samostatné typy lidského mozku (alespoň podle nedávných neurologických výzkumů (viz Michael McCarthy, “Women’s brains are different from men’s-and here’s scientific proof.” The Independent, July 18, 2008; www.independent.co.uk). Mozek je v zásadě tvořen dvěma druhy tkáně: šedou, což jsou nervové buňky, a bílou obsahující myelinizovaná nervová vlákna. Muži při myšlení více využívají šedou tkáň, zatímco ženy bílou.

Obecná lidská inteligence je zřejmě založena na množství šedé tkáně nacházející se v určitých oblastech v rámci celého mozku, tudíž je velmi nepravděpodobné, že existuje něco jako jediné „centrum inteligence“, například čelní lalok. Podle studie zpracované v roce 2005 Kalifornskou univerzitou se oblasti, v nichž muži a ženy projevují svou inteligenci, významně liší (viz University Of California Irvine, “Intelligence In Men And Women Is A Gray And White Matter.” Science Daily: January 22, 2005).

Tato studie ukázala, že ženy mají s intelektuálními schopnostmi spojeno desetkrát více bílé hmoty mozkové než muži. U mužů naopak s těmito schopnostmi souvisí šestapůlkrát větší množství šedé hmoty mozkové než u žen. Šedá hmota u žen i mužů obsahuje centra pro zpracování informací, zatímco bílá hmota slouží jako komunikační síť spojující tato centra. V ženském mozku jsou zvětšeny některé části čelního laloku sloužící k rozhodování a řešení problémů a také oblast, která řídí emoce. Jiné vědecké práce zaznamenaly, že hippocampus – což je velká oblast mozku podílející se na fungování paměti – je u žen také podstatně větší než u mužů.

Doreen Kimurová, hostující profesorka na katedře psychologie při Univerzitě Simona Frasera v kanadské Britské Kolumbii, napsala: „Oblast předního spojení mozkových hemisfér je u žen zjevně větší a někteří badatelé zjistili také zvětšení zadní části svazku nervových vláken propojujícího obě hemisféry (corpus callosum). Pokud tato zbytnělá spojení způsobují lepší vzájemnou komunikaci obou mozkových hemisfér, pak by mohla také zapříčinit rozdíly ve fungování mužského a ženského mozku.“

Studie Kalifornské univerzity rovněž odhalila, že 84 % šedé hmoty a 86 % bílé hmoty, které jsou zapojeny při duševní činnosti, se u žen nachází v čelních mozkových lalocích, zatímco u mužů je v těchto místech jen 45 % šedé hmoty a dokonce vůbec žádná bílá hmota. Šedá hmota, která je zodpovědná za duševní výkony mužů, je rozptýlena ve větší části jejich mozku. Také kůra v temenní části mozku muže je silnější než u ženy. Tato oblast mozku zpracovává signály ze smyslových orgánů a ovlivňuje prostorové vnímání.

Muži mají rovněž větší mozkovou strukturu, která ovládá emoce, sociální a sexuální chování (tj. amygdalu). Muži a ženy zpracovávají emoce velmi rozdílně. Tradiční ženská role v sobě nese takové atributy jako pečovatelství, laskavost, vřelost a starostlivost; naproti tomu typicky mužské rysy zosobňují sklony k agresivitě, sílu a schopnost se prosadit.

Význam testosteronu a dalších androgenů jako příčiny duševních rozdílů mezi pohlavími nelze příliš zdůrazňovat. Vysoké hladiny androgenů jsou důsledkem dědičné genetické poruchy zvané adrenální hyperplazie. Ženy, které byly ještě před narozením vystaveny nezvykle vysokým dávkám androgenů, dosahují obvykle velmi dobrých výsledků v testech prostorové obratnosti a v současné době mají mnohé z nich sklon vyhledávat povolání, která byla dříve považována za „ryze mužská“.

Nicolas Wade napsal pro vydání New York Times z 10. dubna 2007: „Větší rozptyl hodnot IQ u mužů znamená, že, ačkoliv průměrné IQ mužů a žen se neliší, existuje méně průměrných mužů než žen a více mužů dosahuje extrémních hodnot v obou směrech. Ke vzniku rozdílů mezi ženským a mužským mozkem mohla vést i kombinace pečlivého přístupu k výběru partnera u žen a rychlého výběru u mužů, umožněného chybějící záložní kopií genů navázaných na chromozom X. Někteří výzkumníci se domnívají, že tytéž faktory by mohly objasnit, proč se velikost lidského mozku během uplynulých 2,5 milionu let ztrojnásobila.“ 

Poměr váhy mozku k tělesné váze vypovídá o IQ víc než váha mozku sama o sobě. Ačkoliv mozek muže je obvykle o 10 – 15 % větší a těžší než mozek ženy, někteří badatelé tvrdí, že v poměru k velikosti těla tu rozdíl není.

Výzkum provedený v roce 1992 na 6 325 příslušnících armády zjistil, že průměrný objem mozku činí u mužů 1 442 cm3 a u žen 1 332 cm3. Ukázalo se, že rozdíly, byť ne tak velké, přetrvávají i při porovnání vzhledem k velikosti těla, přičemž průměrné hodnoty u žen byly o 100 g nižší než průměrné hodnoty u srovnatelně velkých mužů.

Muži podávají zpravidla oproti ženám lepší výkony v činnostech vyžadujících prostorovou orientaci, například v navigaci a schopnosti představit si v duchu rotaci objektu a také v testech zaměřených na matematické myšlení. Ženy si lépe než muži pamatují orientační body na mapě, což zpochybňuje jejich špatnou pověst, pokud jde o čtení map. Ženy také nad muži vynikají v „emocionální inteligenci“, v dětství začínají mluvit dříve a plynuleji než jejich mužské protějšky, užívají rozsáhlejší slovní zásobu, lépe čtou a už v raném věku se lépe slovně vyjadřují a používají složitější věty.

Na pravém extrémním okraji inteligenční křivky – v pásmu geniality i na opačném konci – v pásmu s nejnižším IQ se objevuje dvakrát více mužů než žen. Obecná lidská inteligence není určována nějakou určitou neuroanatomickou strukturou a různé typy mozků mohou v testech IQ dosáhnout stejně dobrých výsledků.

Všichni víme, že IQ testy se zaměřují na různé dovednosti a jejich výsledky se používají jako měřítko obecné lidské inteligence. Zatímco muži (včetně těch s podprůměrnou inteligencí) si ohledně svých duševních výkonů věří více než ženy, ženy svou inteligenci častokrát podceňují, dokonce i ty velmi chytré! Domýšlivost a nadutá pýcha nejsou zrovna pěkné lidské vlastnosti, ale sebedůvěra je velmi užitečná a obdivuhodná.


Autor: Z originálu: Does Grey Matter Matter More Than White Matter Matters?, Thomas Hally, thomas_hally@yahoo.com; Mensa International Journal, srpen 2010, číslo 539 přeložila Hana Erbsová

Zanechat komentář

4 × 7 =

Mohlo by se vám líbit