Domů Věda a rozhovory Volný pohyb po JE Temelín? Jedině po úspěšném testu

Volný pohyb po JE Temelín? Jedině po úspěšném testu

Od Redakce

Pro umožnění návštěvy je třeba udělat úspěšně všechny vstupní testy, bez kterých povolení k volnému pohybu nemůžete nikdy dostat. Alfou a omegou vstupních testů jsou psychotesty, které se skládají z několika rozdílně zaměřených témat. Nejdříve vyplníte dotazník nazvaný Základní životopisné údaje. Jsou zde otázky osobního charakteru, píšete o rodinných poměrech, musíte uvést i to, zda jste zkusili lehké či tvrdé drogy, jestli jste byli někdy trestně stíháni či jestli trpíte nebo jste trpěli nějakými psychickými problémy.

Dále jste požádáni, abyste na prázdný papír formátu A4 nakreslili strom. Jediná podmínka je, že to nemá být palma a nemá to být jehličnan (tzv. Baum test). Já třeba měl „atomový hřib“ s několika kořeny a naznačenými větvemi uvnitř hřibu. Na nich pár jablek symetricky na každé straně a k tomu na stromě seděl jeden kos. Psycholožka mi při pohovoru řekla, že u obrázku stromu řeší jen to, pokud vykazuje nějakou anomálii. Například asymetrii, ostrá zakončení aj. Můj strom i s kosem považovala za normální.

Na přesně stanovený velmi krátký čas se pak dělají dva stejné testy na postřeh. Dostanete nejdříve jeden a po jeho dokončení druhý list formátu A4, kde jsou v rámečcích různé znaky (písmena, číslice a jiné symboly, které najdete na klávesnici). Máte vždy dva rámečky vedle sebe odshora dolů v levém sloupci a dva rámečky vedle sebe odshora dolů v pravém sloupci. A vždy v pravém rámečku vyškrtáváte ty znaky, které jsou jiné než v tom druhém – viz příklad níže. Jakmile zpomalíte, test v časovém limitu nestihnete.

a C ě e 4 K W ( ; p y l ů a c é e 4 K w ) ; p y i u

K d á š 2 w f = , 9 ě j i 0 K b á š 2 v f – . 9 é j i O

Nutno podotknout, že dodržení časového limitu u tohoto testu není podle všeho zásadním kritériem, protože i kolega, který dokončil sotva 2/3 listu, nakonec povolení získal.

Na čas se dělá i další test. Zde musíte určit správné pořadí obrázků. První je vždy definován a k dalším už musíte pořadí vývoje určit vy – viz příklad níže. Jsou toho plné čtyři strany obrázků se zvyšující se obtížností. Ty jednodušší jsem zkusil pro názornost nakreslit.To nejlepší však přišlo na samotný závěr psychotestů. Celkem 567 otázek, u kterých se zaškrtávají okénka, skoro jak ve Sportce. Buď okénko u písmene S = souhlasím s tvrzením, nebo u písmene N = nesouhlasím s tvrzením. Pro člověka v duševní pohodě by neměl být problém je vyplnit. Nicméně mnoho otázek začínalo negací. V nich jsem se občas ztrácel a musel je číst vícekrát, abych pochopil podstatu otázky.

Příklad otázek s negací

 • Necítím se š?astný, když nemohu cestovat. Souhlasím/Nesouhlasím
 • Nikdy jsem nebral léky, které mi nepředepsal lékař. Souhlasím/Nesouhlasím

A to se jedná o moji mateřštinu. Jak asi musel kroutit očima můj slovenský kolega? A co teprve naše spřátelená montážní firma, kterou z 95 procent tvoří svářeči a technici ze Srbska? Před nimi smekám klobouk, protože naprostá většina z nich psychotesty zvládla úspěšně.

Příklady dalších z mnoha otázek (odpovědět je možné souhlasím/nesouhlasím)

 • Nevedl jsem správný život.
 • Někdy se rozzlobím.
 • Většinou jsem š?astný.
 • Mé ruce a nohy jsou zpravidla teplé.
 • Všechno kolem mne strašně rychle letí.
 • Věřím v prosazování zákona.
 • Věřím v posmrtný život.
 • Občas se mi zdá, že mé myšlenky jsou vyslovovány nahlas.
 • Atd.

Po všech testech a dotaznících jsme si ještě krátce pohovořili s psycholožkou, vysvětlili si rodinné vztahy, můj vztah k drogám a asi po třech až čtyřech hodinách (dle konkrétního člověka) jsme byli hotovi.

A tohle všechno začíná v Temelíně, v 7 hodin ráno… Někdo přijel z Prahy, někdo z Hodonína, někdo ze Senice, ale jestli ti, kteří museli vstávat ve tři nebo ve čtyři ráno, měli nějaké plusové body navíc, to si nejsem jistý. Možná kvůli zocelení se testy navíc vyplňují bez přestávky, takže si mnozí z vás asi dovedete představit, jak se chudáci kolegové kuřáci a kafaři zavření v učebně museli překonávat.

Zhruba po týdnu jsme se dozvěděli výsledky psychotestů a mohli se „těšit“ na další kroky. Výsledky vás rozdělí na ty, kteří mají povolení bez omezení do tzv. primáru a sekundáru (primárního okruhu elektrárny s výskytem radioaktivního záření, kde se nachází reaktor a hlavní cirkulační čerpadlo, a sekundárního okruhu, kde jsou parogenerátor, turbína, další čerpadla a jiné části, jež nepřicházejí do styku s radioaktivitou), a na další, jimž je povolen vstup pouze do sekundáru, případně povolení neumožňuje vstoupit ani do sekundáru, tj. jeho držitel smí pouze do jednoduchých venkovních částí elektrárny. Povolení se liší také dobou platnosti na pět let, na tři roky nebo na jeden rok.

Co se týká dalších školení a zkoušek, ty už naštěstí nebyly sice tak záludné, ale nicméně pořád časově náročné. O nich se zmíním už jen stručně.

Další celodenní školení zakončené písemnou zkouškou se týkalo BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví při práci) a znalosti areálu JE Temelín. Protože naše dodávka se týkala i tzv. kápéčka, tedy kontrolovaného pásma (oblast v reaktorové budově, kde existuje riziko ozáření), museli jsme absolvovat následně ještě další celodenní školení i zkoušku pouze k tomuto pásmu. Zde je součástí školení i praktická část, jako je použití dozimetru či používání zvláštních gumových bot a žlutých kombinéz (včetně žlutých ponožek a žlutého spodního prádla). Na každém kusu prádla se nachází nápis „Majetek ČEZ“, takže si pak nejste jisti, zda jste ještě svéprávným občanem, nebo opravdu patříte ČEZu. V KP musíte mimo jiné umět obsluhovat skenery osobních věcí či umět procházet různými celotělovými skenery, které vám při průchodu některými místy zjistí, zda nemáte nějakou část těla náhodně kontaminovanou. Nemusím snad ani podotýkat, že obě školení začínala pokaždé v obvyklých 7 hodin ráno…

Pokud jste úspěšně absolvovali i tato školení, čeká vás ještě návštěva vašeho obvodního lékaře pro výpis ze zdravotní dokumentace. S tímto výpisem se pak musíte objednat k závodnímu lékaři JE Temelín, aby posoudil, zda jste zdravotně způsobilí. Zdravotní kolečko končí u paní na tzv. velkém skeneru, která si zkontroluje, kolik ozáření jste nachytali za poslední měsíce na rentgenu u lékaře, případně jinde. A pokud se na tomto skeneru rozsvítí zelené světýlko, tak až v tuto chvíli máte jistotu a klid, že jste se dostali mezi „vyvolené“. A můžete si jít pro vstupní kartu. Nicméně klid je pouze dočasný a končí dobou platnosti vašich jednotlivých testů a školení, takže vám tím de facto současně začíná nekonečný proces obnovování jednotlivých testů a školení v různých časových periodách.


Autor: Jan Pokorný

Zanechat komentář

61 − 53 =

Mohlo by se vám líbit