Domů Inteligence a vzdělávání Rozhovor: Markéta Valtrová
„Kluby nadaných dětí rozvíjí intelektuální schopnosti“

Rozhovor: Markéta Valtrová
„Kluby nadaných dětí rozvíjí intelektuální schopnosti“

Od Drahomír Streit

V letošním roce vstoupil v Opavě do druhé dekády svojí existence Klub nadaných dětí. Iniciátorem projektu je Mensa ČR, která sdružuje nadané děti do klubů po celé republice. Opavský klub má základnu na ZŠ Englišova a jednou z jeho vedoucích je Markéta Valtrová. 

Markéta Valtrová se narodila 13. 6. 1972 v Opavě. Vystudovala Přírodovědeckou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. V roce 1997 ukončila studia, vdala se a nastoupila na ZŠ Englišova, kde učí dodnes. Obě děti navštěvovaly po celou dobu, kdy splňovaly věkovou podmínku, Klub nadaných dětí a z akcí jezdily vždy spokojené. Ve volném čase se věnuje stepu, se kterým začínala ve 13 letech. 

Jste už řadu let aktivně zapojena do činnosti Klubu nadaných dětí. Kdy klub vzniknul a kdo byl iniciátorem?

Klub nadaných dětí (KND) vznikl 7. února 2011. Iniciátorkami byly paní učitelky naší školy Marie Müllerová a Ludmila Havlíková ve spolupráci s panem Tomášem Blumensteinem, tehdejším předsedou Mensy ČR. Já jsem vedoucí skupiny starších žáků od září 2011.

Klub má na rozdíl od jiných organizací specifické zaměření. Můžete to upřesnit?

Cílem je nabídnout zvídavým dětem, které mají zájem o intelektové činnosti, rozšiřování obzorů a možnost se rozvíjet formou mimoškolní činnosti. Klub chce děti svou činností motivovat, představit jim různé oblasti lidského konání, poznávat zajímavá místa, nabízet setkání s mimořádnými osobnostmi. Hlavní náplní schůzek jsou badatelské programy, exkurze, přednášky, besedy, interaktivní výstavy, tvůrčí dílny, experimentování, hlavolamy, rébusy, logické a deskové hry. Důležitým prvkem při fungování klubu je i spolupráce s rodiči, jejichž zapojení významným způsobem rozšiřuje spektrum činnosti klubu.

Kdo další na projektu spolupracuje?

Po dobu existence KND se na místě vedoucích, jak mladších, tak starších dětí, vystřídalo několik učitelů ze ZŠ Englišova Opava. V současnosti máme tři vedoucí. Paní učitelky Simona Martínková a Zdeňka Sedláčková se starají o skupinu mladších dětí (1.–3. třída), o skupinu starších dětí (4. – 6. třída) se starám já.

Jaké je věkové složení a náplň skupiny?

Větší zájem je ze strany mladších dětí, tedy těch je více. Starší děti už mají více zájmových kroužků, více studijních povinností a někdy se jim bohužel doba naší činnosti kryje s časem jejich zájmových útvarů. Schůzky plánujeme společně, práci máme rozdělenu: některá z nás komunikuje s rodiči a zasílá informace, jiná pořizuje fotografie na akcích a vkládá je na web, další zadává kalendářní akce na stránky Mensy ČR. Na vyzvedávání dětí před akcí se navzájem domluvíme a po akci předáváme děti rodičům společně.

Dostat se do klubu není úplně jednoduché.

Děti jsou do KND přijímány na základě výsledku IQ testu, který se každoročně, jak jsem již zmiňovala, pořádá Mensou na naší škole. Spodní hranice pro přijetí nového člena je asi 120. Také lze požádat o členství díky doporučení pedagogicko-psychologické poradny.

Jak reagují na náplň klubu děti?

Větší zájem o klub sledujeme spíše u mladších dětí. Jak jsem již zmiňovala, starším dětem se schůzky klubu kryjí s jejich ostatními aktivitami či rozvrhem hodin. Ze schůzek děti odcházejí spokojené, nabité novými poznatky a občas přicházejí s návrhy na další schůzky.

Co vy osobně vnímáte jako největší přinos pro děti?

Děti navštěvující klub se dostávají na místa a exkurze, kam by se běžně s rodiči nedostaly. Zároveň jsou v kolektivu dalších zvídavých dětí, což rozvíjí jejich komunikační schopnosti, kolektivní smýšlení a sdílejí s ostatními své názory.

Iniciátorem projektu Klubu nadaných dětí je Mensa. Jak velká je základna v tuzemsku?

Mensa ČR sdružuje nadané děti do klubů po celé republice. Nezaštiťuje pouze tyto kluby, ale pořádá mnohé akce pro různě staré členy, výlety, exkurze, přednášky a mnoho dalšího. Pro učitele organizuje konference pro práci s nadanými dětmi, na školách provádí každoročně testování IQ, na jeho základě pak doporučuje adepty na členství.

Klub působí na opavské ZŠ Englišova. Jaká je jeho podpora?

ZŠ Englišova poskytla KND vedoucí učitele, také prostory, neboť jednou za čas pořádáme schůzku ve škole, kdy hrajeme deskové hry, řešíme hlavolamy. Někdy vedou jiní učitelé školy hodiny s pokusy z různých oblastí studia. Měli jsme pokusy z fyziky, přírodovědnou hodinu, hodinu angličtiny či programování.

Podílí se aktivně na činnosti opavský Magistrát?

Ano, velmi významně. Magistrátu města Opavy vděčíme především za finanční podporu fungování klubu. Díky nim se nemusíme omezovat na návštěvu pouze blízkých míst, ale můžeme autobusem cestovat i dále, pořádat celodenní exkurze ve vzdělávacích centrech, rozsáhlých muzeích a jiných komplexech, které se za dvě tři hodiny nemohou stihnout.

Spolupracujeme ale také s jinými opavskými organizacemi. Mendelovo gymnázium pro nás každoročně pořádalo chemické a biologické pokusy, MSŠZe pro nás připravila rovněž chemickou laboratoř, knihovna Petra Bezruče přednášky o autorech a o historii Opavy, dále navštěvujeme expozice Domu umění s velmi povedenými animačními programy nebo expozice Obecního domu. Mnohokrát jsme také navštívili ostravský Svět techniky, několikrát jsme se ocitli na půdě VŠB Ostrava s přednáškami a workshopy pro děti.

Za dobu existence jste toho hodně zažili. Na které akce ráda vzpomínáte?

Za jedenáct let existence klubu jsme opravdu navštívili mnoho míst a podnikli s dětmi mnoho zajímavých exkurzí. Některý rok jsme měli dokonce tematicky zaměřený (např. voda – vodní nádrže Dlouhé stráně, přehrada Kružberk, úpravna vody na Podhradí, čistička odpadních vod v Opavě). Podnikli jsme výlety do různých zoologických zahrad (vždy s doprovodným vzdělávacím programem), poznávací cestu do Prahy, Brna, Olomouce a dalších krásných měst u nás. Z exkurzí bych třeba zmínila návštěvu mlýna Herber na Palhanci, výrobnu klobouků v Novém Jičíně, Zdravotnickou záchrannou službu Moravskoslezského kraje a prohlédli jsme si také výrobnu dortů Marlenka, kde jsme měli možnost kousek ochutnat. Akcí bylo už tolik, že je nelze všechny vyjmenovat. Protože se děti postupně obměnily, některé povedené akce jsme mohli po několika letech opět zopakovat.

Pandemie covidu narušila činnost velkého počtu organizací. Jak ovlivnila činnost klubu?

V době, kdy byly školy uzavřeny, byla činnost klubu pozastavena. Jakmile už to bylo možné, snažili jsme se znovu setkávat, třeba i každé pondělí, a podnikli jsme zároveň pár celodenních výletů. Během období covidu nám ubyly děti z jiných škol a zůstaly převážně jen žáci naší školy.

Jaké je vaše zaměření, co je vám blízké?

Na ZŠ Englišova učím již pětadvacátým rokem. Vystudovala jsem matematiku a deskriptivní geometrii na přírodovědecké fakultě UP v Olomouci. Matematika je hlavní předmět, který vyučuji a jsem za to moc ráda. Práce na základní škole mě velmi baví, naplňuje mě a dodává mi energii. V 5. ročníku učím matematiku Hejného metodou a od letošního školního roku vyučuji Hejného matematiku také v 6. A. Jde o třídu s rozšířenou výukou anglického jazyka, matematiky a logiky, kde jsem třídní učitelkou. S dětmi se snažím jezdit na různé vzdělávací akce, plánuji s nimi školu v přírodě, chystám pro ně různé matematické a logické aktivity. Současně již třetím rokem vedu kroužek logiky ve 3.–6. ročníku, pracuji s nadanými dětmi, spolupracuji se Světem vzdělání. Starám se o všechny matematické soutěže od 4. po 9. ročník. Jsem velice ráda, že mám na naší škole dobré zázemí a mohu se naplno věnovat tomu, co mě baví.

Za uplynulé roky už máte možnost srovnání, jaké byly děti dříve a nyní. Měníte se to?

Současné děti mi přijdou stejné jako dřív. Každé dítě je jiné, některé více zvídavé, jiné zase uzavřenější. Dnešní děti jsou šikovnější po stránce digitální technologie, mají moderní chytré telefony, pracují běžně s počítačem a těchto přístrojů se nebojí. Možná k tomu přispěla také distanční výuka, při které si děti osvojily práci na počítači nebo tabletu. Naopak bych řekla, že dříve děti více četly.

Jak dětí vnímají současnou neradostnou situaci na Ukrajině?

Válka na Ukrajině nás ovlivňuje všechny. Některé děti mají ve třídě nové ukrajinské spolužáky a zvykají si na způsob nové komunikace. Do činnosti klubu se tato situace projeví určitě po finanční stránce, kdy se navýšily ceny pohonných hmot. Nebudeme moct podnikat tolik výjezdových akcí, a naopak budeme muset hledat co nejvíce akcí v Opavě a jejím blízkém okolí.

Děkuji za rozhovor.

Zanechat komentář

50 − 46 =

Mohlo by se vám líbit