Domů Mensovní zprávy Mensovní fotosoutěž a Dětská fotosoutěž 2024

Mensovní fotosoutěž a Dětská fotosoutěž 2024

Od Dita Sedláčková

Téma soutěže pro letošní rok je FIRE (Oheň).

Neváhejte a foťte. 😊 Své příspěvky odevzdejte do 15. července 2024 prostřednictvím online formuláře na mensa.click/fotosoutez (dospělí) a mensa.click/detska-fotosoutez.

Pravidla Mensovní fotosoutěže (dospělí):

1. Soutěž je organizována Mensou Česko pod patronací Mensa International PhotoCup 2024.
2. Téma soutěže pro rok 2024 je FIRE (Oheň).
3. Účastník soutěže musí být členem Mensy Česko a musí mít zaplaceny členské příspěvky na rok 2024.
4. Fotografie do národního kola je třeba do 15. července 2024 odevzdat v elektronické podobě ve formátu JPG/JPEG prostřednictvím online formuláře, a to jako samostatné soubory. Maximální velikost fotografií je omezena na 10 MB.
5. Autor musí v online formuláři uvést své jméno, členské číslo a název snímku/snímků.
6. Každý účastník může do soutěže přihlásit maximálně tři fotografie.
7. Všechny příspěvky musejí být dílem výlučně účastníka.
8. Ze zaslaných fotografií komise vybere ty tematicky odpovídající a splňující podmínky soutěže a z nich budou na základě hlasování všech členů Mensy Česko na intranetu Mensy Česko zvoleny tři nejlepší. Tyto fotografie pak postoupí do mezinárodního kola. Národní vítěz získá titul Fotograf roku 2024 Mensy Česko.
9. Fotografie se stanou součástí mezinárodní fotokolekce Mensy a budou prezentovány na výročních zasedáních a dalších vhodných příležitostech.
10. Účastníkům zůstanou práva k dílům, ovšem Mensa bude mít neexkluzivní právo je otisknout v mensovních časopisech, zveřejnit na webových stránkách nebo vystavit na výstavách a dalších místech jako součást mezinárodní fotokolekce Mensy bez nároku na odměnu pro autora.
11. Soutěžící souhlasí s tím, že jeho jméno a země mohou být zveřejněny na národní i mezinárodní úrovni.
12. Odesláním fotografií do soutěže účastník souhlasí s výše uvedenými pravidly.

Pravidla dětské fotosoutěže:

1. Soutěž je organizována Mensou Česko.
2. Téma soutěže pro rok 2024 je FIRE (Oheň)
3. Účastník dětské části soutěže musí být mladší 15 let.
4. Do soutěže se mohou zapojit členové Dětské Mensy i nečlenové, kteří jsou rodinnými příslušníky členů Mensy Česko.
5. Fotografie je nutné do 15. července 2024 odevzdat v elektronické podobě ve formátu JPG/JPEG prostřednictvím online formuláře, a to jako samostatné soubory. Maximální velikost fotografií je omezená na 10 MB.
6. Autor musí v online formuláři uvést svůj věk, členské číslo (nebo členské číslo a jméno toho rodinného příslušníka, který je členem Mensy) a název snímku/snímků.
7. Každý účastník může do soutěže přihlásit maximálně tři fotografie.
8. Všechny příspěvky musejí být výhradně samostatným dílem účastníka.
9. Ze zaslaných fotografií komise vybere ty tematicky odpovídající a splňující podmínky soutěže a z nich budou na základě hlasování všech členů Mensy Česko na intranetu Mensy Česko zvoleny tři nejlepší. Vítěz získá titul Dětský fotograf roku 2024 Mensy Česko a první tři místa budou oceněna věcnými cenami.
10. Účastníkům zůstanou práva k dílům, ovšem Mensa bude mít neexkluzivní právo je otisknout v mensovním časopise, zveřejnit na webových stránkách, prezentovat na výročních zasedáních a dalších vhodných příležitostech, nebo vystavit na výstavách a dalších místech bez nároku na odměnu pro autora.
11. Soutěžící souhlasí s tím, že jeho jméno a věk mohou být v souvislosti se soutěží zveřejněny.
12. Odesláním fotografií do soutěže účastník souhlasí s výše uvedenými pravidly.

Zanechat komentář

2 × = 20

Mohlo by se vám líbit