Domů Mensovní zprávy Krátce z Rady Mensy a valné hromady

Krátce z Rady Mensy a valné hromady

Od Petr Mazal

Druhé letošní zasedání Rady Mensy ČR proběhlo 28. 3. 2021 v pražském CIIRCu, většina účastníků přitom využila on-line přístup.

Byl prodiskutován stav přípravy účetní závěrky za rok 2020 – účetnictví bylo předáno k vyjádření Kontrolní komisi. RM poděkovala všem, kteří se podíleli na automatizaci účetních a administrativních procesů, což umožnilo uzavřít loňské hospodaření značně rychle. Prodiskutováno bylo i aktuální hospodaření a plnění rozpočtu v roce 2021. Komise pro rozvoj informovala o možnostech užití komunikační platformy Workspace, komise pro testování pak o postupu tvorby nového testu pro dospělé. Do tvorby úloh pro tento test se nově zapojuje Tereza Bohatá. Administrace výsledků testování včetně rozesílání výsledků bude nově přecházet do pražské kanceláře. Informace o přípravě sborníku úloh z šifrové ligy i o on-line besedách s bývalými předsedy Mensy ČR přidala komise pro marketing a propagaci. Rada rovněž vybrala letošních pět kandidátů na Čestné uznání Mensy ČR. Dalšími body byla výpověď bankovního účtu u Expobank spolu s přechodem k Fio bance a také re-akreditace vzdělávacích kurzů Mensy včetně kurzů NTC, která bude zahájena v květnu.

Květnové zasedání Rady Mensy proběhlo 16. 5. 2021 ve Velkých Popovicích. Bylo prodiskutováno aktuální hospodaření a plnění rozpočtu v roce 2021, účetní závěrka za rok 2020 byla podána na FÚ i na rejstříkový soud. Byli jsme informováni o přípravě MITA testu, o možnostech obnovení hromadného testování i o projektu Škola 4. Rada reagovala i na vyjádření Kontrolní komise ke stížnosti Dany Havlové. Dokumenty k reakreditaci Mensy ČR i vzdělávacích kurzů byly podány na MŠMT, novým garantem metody NTC je Iveta Svobodová.

Rada Mensy ČR se rovněž velmi krátce sešla 6. 6. 2021 těsně před letošní valnou hromadou, předmětem posledního jednání ve funkčním období 2019/2021 byly hlavně aktivity spojené s přípravou EMAGu, projektu OKAP2 a Logické olympiády. Předseda Martin Sedláček poděkoval členům Rady i tajemníkům za odvedenou práci v končícím volebním období.

Valná hromada proběhla v prostorách Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC) v Praze. V souladu se stanovami byly projednávané materiály i návrhy usnesení publikovány již v předstihu na intranetu. Na programu byla tradičně Zpráva o činnosti Mensy a Rady Mensy – radní odpovědní za jednotlivé oblasti prezentovali stav dle jednotlivých kapitol – Členská základna, Místní a zájmové skupiny (SIGy), Psycholog Mensy, Testování IQ, Mensa NTC pro školky, Nadané děti, Mensa gymnázium (prezentováno zástupcem ředitelky), IT a Internet, Časopis a tiskoviny, PR, MensaShop a propagace, Dobrovolníci, Logická olympiáda, Aktivity, Zahraničí, Supporting Gifted Children for the Future a Škola 4. Valná hromada pokračovala Zprávou o hospodaření a Zprávou Kontrolní komise, byl rovněž prostor pro dotazy. Součástí letošní valné hromady bylo opět i poděkování zlatým, doživotním a dlouholetým členům. Na valné hromadě byla i poslední možnost pro hlasování ve volbách do orgánů Mensy ČR a po ukončení hlasování vyhlásila Volební komise finální výsledky letošních voleb.

Nedílnou součástí valných hromad se již stalo vyhlášení a předání Čestného uznání Mensy. Poděkování za organizaci opět patří Zuzaně Šimkové. Z nominovaných osobností byl letos členy Mensy zvolen známý vývojář a průkopník 3D tisku Josef Průša. Dále účastníci valné hromady vyslechli přednášku jednoho z nominovaných – PhDr. Jan Frolík, CSc. hovořil o archeologických výzkumech a analýzách nálezů v odkrytých pohřebištích v areálu Pražského hradu.

Zápisy ze všech jednání i prezentace z valné hromady jsou jako obvykle zveřejněny na intranetu.
Další jednání Rady se bude konat ve Velkých Popovicích dne 11. 7. 2021.

Zanechat komentář

9 + 1 =

Mohlo by se vám líbit