Domů Mensovní zprávy Čestné uznání Mensy v roce 2015

Čestné uznání Mensy v roce 2015

Od Tomáš Nováček

Ale nepředbíhejme. Stejně jako v uplynulých ročnících vás v průběhu února oslovím e-mailem s výzvou k zasílání nominací osobností, o kterých si myslíte, že by jim Mensa ČR mohla udělit Čestné uznání, včetně zdůvodnění, proč navrhujete ocenit právě tu kterou osobnost, případně (zejména u osobností, které nejsou veřejně známé), s prosbou o zaslání profilu anebo dalších informací o této osobnosti.

Jak je uvedeno v pravidlech, „na základě výběru a hlasování členů společnost Mensa České republiky udělí Čestné uznání osobnosti s českým státním občanstvím / narozené v Čechách / trvale žijící v Čechách, která se významnou měrou zasloužila o intelektuální přínos a/nebo šíření dobrého jména České republiky ve světě. Jedná se zejména o osobnosti, jejichž význam pro společnost je natolik výrazný, že vylučuje jakoukoliv pochybnost o jejich vysoké inteligenci.“

Jedním z cílů Mensy je zkoumat a rozvíjet lidskou inteligenci ve prospěch lidstva. Měli bychom tedy vyhledávat pozoruhodné duševní počiny, skvělá celoživotní díla anebo jednotlivé převratné myšlenky v jakékoliv oblasti lidské činnosti, upozorňovat na ně a veřejně je oceňovat. O naplnění tohoto cíle se budeme snažit i v 6. ročníku Čestného uznání, který právě připravujeme.

Popis ocenění, průběh aktivity, pravidla a časový harmonogram naleznete na webu Mensy.

V minulých letech nám tato mensovní aktivita přinesla řadu zajímavých setkání s osobnostmi, které jsme ocenili buď diplomy, nebo přímo pamětním listem: RNDr. Jiří Grygar, CSc. – astrofyzik; prof. RNDr. Helena Illnerová, DrSc. – fyzioložka a biochemička, bývalá předsedkyně Akademie věd České republiky; doc. RNDr. Luboš Perek, DrSc. – doyen českých astronomů; RNDr. Václav Cílek, CSc. – český geolog, klimatolog, spisovatel, filozof, překladatel taoistických a zenových textů a popularizátor vědy a další osobnosti.

Stejně jako v již uplynulých ročnících se i letos těším na vaše reakce, na další nominace pozoruhodných osobností, na to, že se hodně z nás zapojí i do intranetového hlasování, a obecně se těším na další ročník udělování Čestného uznání, protože je ještě mnoho výjimečných myšlenek, prací z různých kulturních a společenských oblastí, duševních produktů a přínosů, které by Mensa, a tedy my, mensané, mohli ocenit.

Autor: Zuzana Šimková

Zanechat komentář

8 × = 48

Mohlo by se vám líbit