CEITEC – Výzkum mozku a lidské mysli

Zájmová skupina SIG Manager ve spolupráci s uznávanou neurovědkyní paní prof. MUDr. Irenou Rektorovou, Ph.D., uspořádala pro členy Mensy České republiky exkurzi do laboratoří Středoevropského technologického institutu – CEITEC. Zde v rámci vědeckého bádání působí skupina lidí, kteří se intenzivně zabývají pokročilým výzkumem toho nejsložitějšího orgánu v lidském těle – mozku.

Myšlenkové mapy a vaše myšlení

Myšlenková mapa je graficky znázorněná struktura nějakého problému, pojmu, plánu, akce nebo něčeho tak abstraktního, jako je nápad, inspirace, pocit, nebo něčeho, co dost možná neumím ani popsat. Důležité je, ž epomocí paprskovitě se rozvíjejících a dále se členících částí – větví – evokujeme a de facto se snažíme kopírovat způsob myšlení a práci našeho mozku.

Nové poznatky o autismu

Výzkumná práce publikovaná 19. září 2012 v časopise „Neuron“ přichází s myšlenkou, že různé projevy autismu lze vysvětlit nespolehlivou aktivitou neuronů v mozku při reakci na základní smyslové vjemy. Na základě nových poznatků se zdá, že autismus je poruchou obecných nervových přenosů. Patrně tak bude možné vysvětlit i původ mnoha psychiatrických a neurologických onemocnění.