O časopisu

O systému MultiCMS

logo MultiCMSRedakční systém MultiCMS poskytuje majiteli internetových stránek plnou kontrolu nad obsahem stránek a široké možnosti rozšíření jako např. internetový obchod, galerie fotografií či správa reklamy.

O tištěném časopisu Mensa

Mensa České republiky vydává stejnojmenný časopis Mensa – tištěná verze (ISSN 1211-8877) vychází šestkrát ročně v nákladu 2 800 výtisků a je zasílána všem členům Mensy. Webová verze je aktualizována průběžně, její návštěvnost činí přibližně 1000 až 1 500 unikátních návštěvníků za měsíc. Kromě informací o dění v Mense obsahuje množství zajímavých vědeckých článků z nejrůznějších oborů, recenze, hlavolamy a literární práce. Aktuální číslo v PDF si můžete stáhnout kliknutím na obrázek titulní strany v pravém sloupci.

Poděkování

Za bezplatné poskytnutí výborného redakčního systému MultiCMS bych rád poděkoval panu Jiřímu Pokornému. Za vydatnou pomoc se startem internetového časopisu bych rád poděkoval Petru Kolovratovi, Čestmíru Kalusovi a Radku Doubravovi.

Autor: Tomáš Kubeš